ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -錫-, *錫*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[錫, xī, ㄒㄧ] tin; to bestow, to confer
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  易 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 7,650

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄒㄧ, / ] tin Sn, metal, atomic number 50; Taiwan pr. xi2, #8,226 [Add to Longdo]
无锡[Wú xī, ㄨˊ ㄒㄧ, / ] Wuxi prefecture level city in Jiangsu, #7,374 [Add to Longdo]
无锡市[Wú xī shì, ㄨˊ ㄒㄧ ㄕˋ, / ] Wuxi prefecture level city in Jiangsu, #21,311 [Add to Longdo]
阎锡山[Yán Xī shān, ㄧㄢˊ ㄒㄧ ㄕㄢ, / ] Yan Xishan (1883-1960), warlord in Shanxi, #43,726 [Add to Longdo]
莱比锡[Lái bǐ xī, ㄌㄞˊ ㄅㄧˇ ㄒㄧ, / ] Leipzig, capital of Saxony, #52,134 [Add to Longdo]
莱比锡[Lái bǐ xí, ㄌㄞˊ ㄅㄧˇ ㄒㄧˊ, / ] Leipzig, Germany, #52,134 [Add to Longdo]
麦肯锡[mài kěn xī, ㄇㄞˋ ㄎㄣˇ ㄒㄧ, / ] MacKenzie; McKinsey, #57,982 [Add to Longdo]
刘禹锡[Liú Yǔ xī, ㄌㄧㄡˊ ㄩˇ ㄒㄧ, / ] Liu Yuxi (772-842), Tang poet, #62,356 [Add to Longdo]
焊锡[hàn xī, ㄏㄢˋ ㄒㄧ, / ] solder, #68,702 [Add to Longdo]
锡金[Xī jīn, ㄒㄧ ㄐㄧㄣ, / ] Sikkim, Indian state bordering Tibet, #71,277 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[すず, suzu] (n) ดีบุก

Japanese-English: EDICT Dictionary
[すず(P);スズ, suzu (P); suzu] (n) (uk) tin; (P) [Add to Longdo]
ペスト[すずペスト, suzu pesuto] (n) tin pest [Add to Longdo]
婚式[すずこんしき, suzukonshiki] (n) tin wedding (anniversary) [Add to Longdo]
[しゃくじょう, shakujou] (n) bishop's staff; khakkhara [Add to Longdo]
杖草[しゃくじょうそう;シャクジョウソウ, shakujousou ; shakujousou] (n) (uk) yellow bird's-nest (Monotropa hypopitys); pinesap; false beechdrops [Add to Longdo]
製品[すずせいひん, suzuseihin] (n) tinware [Add to Longdo]
[すずいし, suzuishi] (n) cassiterite [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Bronze-ware is largely made from alloys of brass and tin.青銅器は主として銅との合金で出来ている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm Zoltan Karpathy, that marvelous boy.[CN] 我是神童索騰卡帕 My Fair Lady (1964)
Over 40 years of training animals for the movies... and it's come down to putting us in storage... for a piece of tin with blinking' red lights![CN] 為電影業訓練動物 幹這行干了40年... 現在他們開始冷落我們了... 就因為這個紅燈亂閃的 White Dog (1982)
-Look in that rusty can.[CN] -搜那個罐 生銹的那個 Apocalypse Now (1979)
Lau Shek-tung, you lied to me...[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}劉彤,你說謊騙我 A Chinese Torture Chamber Story (1994)
Karpathy?[CN] 卡帕 My Fair Lady (1964)
Shek-tung, I wanna beg you[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}彤,我給你磕頭啦 A Chinese Torture Chamber Story (1994)
Stop[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)} A Chinese Torture Chamber Story (1994)
Good luck using your tin badge to get in there, Detective.[JA] のバッジを利用して 乗り込むのか 頑張れ 刑事 Allegiance (2014)
Right now, this guy is so hot, he can take a crap, wrap it in tin foil, put a couple of fishhooks on it, and sell it to Queen Elizabeth as earrings.[JA] 彼は今 一番ホットな男だ 彼が糞を箔で包んで 釣り針を2つ付ければ イヤリングとして エリザベス女王にだって売れるからな Zoolander (2001)
The usual places, you know. Florence. Sienna...[CN] 很多地方,佛羅倫薩,耶納,阿西西 Voyager (1991)
Professor Karpathy.[CN] 卡帕教授 My Fair Lady (1964)
Chi Ling, you are so cute You are lovely too[CN] 紫玲,你真系抵嘅 你仲抵 Huan chang (1985)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top