ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -譁-, *譁*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huá, ㄏㄨㄚˊ, / ] clamor; noise, #20,883 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Double-talk and fruity pitches.[CN] 雙簧和眾取寵的推銷 Models Love Magic (2013)
She gets these messages from Peru and Bangladesh and France.[CN] 捅洘岆植贈糧﹜樓嶺躲楊弊 敵懂腔 Elsewhere (2009)
The Shogun promotes and disposes of men, just as he pleases.[JA] 改易は蕁府ヮ荳真手段 仮惜なt瞰路の前l乙は Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Either you're a genius manipulator concealing your complicity in the case, or you're a... dimly lit clown.[CN] 你要不是天才殺手 想瞞天過海 要不就是眾取寵的小丑 Bloodsport (2011)
This is political grandstanding, Your Honor.[CN] 法官大人,這是政治上的眾取寵 Lost Reputation (2012)
Compared to yours my sword is a mere piece of iron.[JA] 凵やあ 蠢の な藪ぐうとは Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top