ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蔭-, *蔭*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蔭, yīn, ㄧㄣ] shade, shelter; to protect
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  陰 (yīn ㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] Shade 陰 provided by a tree 艹; 陰 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yìn, ㄧㄣˋ, / ] shade, #17,572 [Add to Longdo]
曾荫权[Céng Yìn quán, ㄘㄥˊ ㄧㄣˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] Sir Donald Tsang or Tsang Yam-Kuen (1944-), Hong Kong chief executive from 2005, #23,590 [Add to Longdo]
嘉荫[Jiā yìn, ㄐㄧㄚ ㄧㄣˋ, / ] (N) Jiayin (place in Heilongjiang), #171,970 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I owe it entirely to him that I have thus far succeeded.私がここまで成功したのは全く彼のおである。
They sat in the shade of a tree.彼らは木に座った。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Big lawns and shade tress.[CN] 連片的草地 成的綠樹 A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Fidget, you delightful little maniac. You've presented me with a singular opportunity.[JA] この素敵な馬鹿のおで 立派な機会になりました The Great Mouse Detective (1986)
You remain our protector[CN] {\1cH00FFFF}您是我們的護 Vítejte v KLDR! (2009)
Feel free to run as many red lights in the city as you want.[JA] あなたのおで 助かりました Honor Thy Father (2012)
Not sure if it's the fog.[JA] 魔女の御 Season of the Witch (2011)
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death... . ..[CN] 沒錯 「我雖行經死的幽谷」 Denial, Anger, Acceptance (1999)
- We'll sit in greenery.[CN] - 我們坐在綠 Wesele (1973)
Its stroll of the English, its boulevard of the Belgians... and its monumental boredom.[CN] 英國的流浪藝人,比利時人建的林大道... 但同樣也會有極度的乏味感 The Lacemaker (1977)
-Run, Shadowfax.[JA] - 行け飛 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
Haven't I suffered enough on account of you?[JA] あんたのおで私は さんざん苦しんできたんだ Tikhiy Don (1957)
Even though I walk through the valley of the shadow of death,[CN] 我雖然行過死的幽谷、也不怕遭害, (譯註: 《詩篇》23: 4) Our Home (2010)
I was able to diagnose myself as a giant tool?[JA] おで 自分自身を診断できたよ 非凡なガリ勉か? Legacies (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top