ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -菠-, *菠*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[菠, bō, ㄅㄛ] spinach
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  波 [, ㄅㄛ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 4540

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bō, ㄅㄛ, ] spinach, #61,208 [Add to Longdo]
[bō cài, ㄅㄛ ㄘㄞˋ, ] spinach, #12,608 [Add to Longdo]
[bō luó, ㄅㄛ ㄌㄨㄛˊ, / ] pineapple, #12,812 [Add to Longdo]
萝蜜[bō luó mì, ㄅㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄧˋ, / ] jack fruit, #69,626 [Add to Longdo]
大树[dà shù bō luó, ㄉㄚˋ ㄕㄨˋ ㄅㄛ ㄌㄨㄛˊ, / ] jack fruit [Add to Longdo]
[chǎo bō cài, ㄔㄠˇ ㄅㄛ ㄘㄞˋ, ] stir-fried spinach [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
薐草(P);ほうれん草;法蓮草;鳳蓮草[ほうれんそう, hourensou] (n) spinach; (P) [Add to Longdo]
蘿包[ポーローパーウ, po-ro-pa-u] (n) (See メロンパン) pineapple bun (Chinese sweet pastry similar to the Japanese melonpan) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That spinach looks good.[CN] - 哎呀 这菜挺好啊 Good Morning (1959)
Or quails on a bed of spinach with treacle.[CN] 或者鹌鹑带糖浆铺在菜上 Life Is Sweet (1990)
Pineapples, Dr. Hathaway, growing in ice and snow... at an altitude of 17, 600 feet.[CN] 哈德威博士, 蘿種植在冰雪... 在海拔17. 600高地 The Chairman (1969)
Mainly ice and pineapple juice.[CN] 主要是冰和萝汁 The Blue Gardenia (1953)
And pineapple.[CN] 萝味 Chitty Chitty Bang Bang (1968)
Besides, we'll need singers, strawberries and pineapples.[CN] 还得挑一批歌手来 还要备一些鲜草莓和 War and Peace (1966)
Have you ever had a salad with almonds and grapes and tomatoes and lettuce and pineapple?[CN] 您曾體驗過沙拉 杏仁和葡萄 和西紅柿和生菜 和蘿? To Sir, with Love (1967)
Citrona. 'A' is for Ananas.[CN] A代表 The Draughtsman's Contract (1982)
We found a farm— a pineapple farm.[CN] 我們發現了一塊農場. 蘿農場 The Chairman (1969)
Pineapple certainly.[CN] 当然是 Angel Face (1953)
Yes mom, I ate all my spinach.[CN] 是的 妈妈 我吃了我所有的 The Roommates (1973)
I can't even afford spinach now.[CN] 快吃不起凉拌菜了 Good Morning (1959)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top