ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

菠菜

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -菠菜-, *菠菜*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
菠菜[bō cài, ㄅㄛ ㄘㄞˋ, ] spinach, #12,608 [Add to Longdo]
菠菜[chǎo bō cài, ㄔㄠˇ ㄅㄛ ㄘㄞˋ, ] stir-fried spinach [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Fourth Mistress' spinach and beancurd is ready.[CN] 该吃饭啦! 四太太的菠菜豆腐豆芽都做好了 Raise the Red Lantern (1991)
Or quails on a bed of spinach with treacle.[CN] 或者鹌鹑带糖浆铺在菠菜 Life Is Sweet (1990)
- I know a place with spinach wraps.[CN] - 我知道菠菜包裹的地方。 A Night at the Roxbury (1998)
£­ l did. I said that and then I punched out a stock£­boy and kicked over the Sucrets rack.[CN] 然后给大力水手菠菜 Halloween Candy (1998)
When the child was a child... it choked on spinach, peas, rice pudding... and steamed cauliflower... and now eats all of that, and not just because it has to.[CN] 当孩子还是孩子的时候 会被菠菜,豌豆,米饭布丁噎住 还有蒸熟的花椰菜 Wings of Desire (1987)
Hey, I saw cannolis in there.[CN] 我做了个菠菜船, 大家接着开心 Anniversary (1997)
Spinach.[CN] 爱吃菠菜的家伙 French Connection II (1975)
You're sure to die Tiger Fighter, are you awake? Dragon Fighter, this is not my fault[CN] 听着,大芽菜、菠菜、炒豆腐 Fo tiao qiang (1977)
Let's see... noodles... and spinach?[CN] 看看... 面... 还有菠菜 Christmas in August (1998)
I put a little whey in it, then mix it with a little alfalfa sprouts, and some bean curd and spinach.[CN] 我放了一点乳浆再混合苜蓿芽 还有一些豆腐和菠菜 Heaven Can Wait (1978)
And spinach soufflé, and salad, and dessert.[CN] 还有菠菜蛋奶酥,沙拉,和甜点。 Small Time Crooks (2000)
I'll send for some spinach.[CN] 你想家吗? 我会替你送点菠菜 French Connection II (1975)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top