ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

脑性麻痹

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -脑性麻痹-, *脑性麻痹*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脑性麻痹[nǎo xìng má bì, ㄋㄠˇ ㄒㄧㄥˋ ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ, / ] cerebral palsy [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes. Athetoid cerebral palsy?[CN] 对 大脑性麻痹痉挛 My Left Foot (1989)
I've got CP, I'm not deaf.[CN] 我是有脑性麻痹 但我不是聋子 Music Within (2007)
... crack-addictmother, and cerebral palsy.[CN] 有个吸毒妈妈 还有脑性麻痹 Full Leather Jacket (2000)
Cerebral palsy, one doctor said.[CN] 一个医生说是大脑性麻痹 Josee, the Tiger and the Fish (2003)
- She has cerebral palsy.[CN] - 她得的是大脑性麻痹 Green Street Hooligans 2 (2009)
He's got cerebral palsy. See, it affects his motor skills.[CN] 他患了脑性麻痹 这影响到了他的运动机能 Music Within (2007)
The only person on the planet that I could hear was a wickedly obscene genius with cerebral palsy.[CN] 唯一能让我听到他说话的竟是个 患了脑性麻痹的萎缩大叔 Music Within (2007)
After which, every man, woman and child... inside a radius of 12 miles was rendered helpless... by symptoms approximating acute, late-stage cerebral palsy.[CN] 之后,方圆12里内的男女老少都失去行动能力 症状为深度大脑性麻痹 The Sum of All Fears (2002)
He's mentally disabled, not stupid.[CN] 他只是脑性麻痹 不是个白痴 Sympathy for Mr. Vengeance (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top