ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -眶-, *眶*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[眶, kuàng, ㄎㄨㄤˋ] eye socket; the corner of the eye
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  匡 (kuāng ㄎㄨㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] eye,  Rank: 3,191

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǎn kuàng, ㄧㄢˇ ㄎㄨㄤˋ, ] the eye socket, #13,221 [Add to Longdo]
热泪盈[rè lèi yíng kuàng, ㄖㄜˋ ㄌㄟˋ ㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] eyes brimming with tears of excitement (成语 saw); extremely moved, #21,896 [Add to Longdo]
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, ] eye socket, #23,263 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please note, Kelly has a cut on the eyebrow. This can be crucial.[CN] 注意了, Kelly 的眼受伤了 这可能是决定性的 Champion (1949)
Some of its other peculiarities are sulkiness, diffidence and possessiveness.[CN] 湿客的其它特性是闷闷不乐 胆怯 还有占有欲强 A Bay of Blood (1971)
Better be with the dead, whom we, to gain our peace, have sent to peace, than on the torture of the mind to lie in restless ecstasy.[CN] 在这样的乔装之中,我碰见了我的父亲, 他的两个眼里淋着血,那宝贵的眼珠已经失去了; 我替他做向导,带着他走路, 为他向人求乞,把他从绝望之中拯救出来; Great Performances (1971)
Eyes full of tears?[CN] 眼裏噙著眼淚啊? The Cloud-Capped Star (1960)
it was a squonk.[CN] 是个湿 A Bay of Blood (1971)
She gave birth to me, and raised me well.[CN] 也会热泪盈 用力一点 知道了 Episode #1.4 (2004)
What's a squonk?[CN] 什么是湿客? A Bay of Blood (1971)
And always giving me so much love.[CN] 也会热泪盈 Episode #1.2 (2004)
Second, he made her fall so hard on her little behind that the windows are still rattling.[CN] 其次 他让她如此失落以至于泪水夺而出 Lover Boy (1975)
I see Haley working Kelly eyebrow wound.[CN] 我看见 Haley 在处理Kelly 眼上的伤口 Champion (1949)
Punish him the eyebrow.[CN] 继续打他的眼 Champion (1949)
OK. Goodbye, squonk.[CN] 好 再见 湿 A Bay of Blood (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top