ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -牖-, *牖*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[牖, yǒu, ㄧㄡˇ] window; to enlighten
Radical: Decomposition: 片 (piàn ㄆㄧㄢˋ)  户 (hù ㄏㄨˋ)  甫 (fǔ ㄈㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] door,  Rank: 5,368

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] enlighten; lattice window, #42,698 [Add to Longdo]
[hù yǒu, ㄏㄨˋ ㄧㄡˇ, / ] door and window; the home [Add to Longdo]
蓬户瓮[péng hù wèng yǒu, ㄆㄥˊ ㄏㄨˋ ˋ ㄧㄡˇ, / ] thatched house, broken urn windows (成语 saw); poor person's house; humble home [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

 


  

 
  • (yǒu, ㄧㄡˇ) enlighten; lattice window [CE-DICT-Simplified]
  • (yǒu, ㄧㄡˇ) enlighten; lattice window [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top