ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -煅-, *煅*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[煅, duàn, ㄉㄨㄢˋ] discipline; to forge metal; to hone a skill
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  段 (duàn ㄉㄨㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 5,608

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, ] to forge; to calcine; variant of 鍛|锻, #39,367 [Add to Longdo]
石膏[duàn shí gāo, ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄍㄠ, ] plaster of Paris; calcined gypsum, #263,261 [Add to Longdo]
成末[duàn chéng mò, ㄉㄨㄢˋ ㄔㄥˊ ㄇㄛˋ, ] to calcine (purify by heating) [Add to Longdo]
[duàn shāo, ㄉㄨㄢˋ ㄕㄠ, / ] to calcine (purify by heating) [Add to Longdo]
[duàn liàn, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] to forge; to toughen; to temper [Add to Longdo]
[duàn lú, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨˊ, / ] a forge; fig. extremely hot environment [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As glass resists the bite of vitriol, so this hard and calcined earth rejects the battle's hot, corrosive impact.[CN] 就如青草扛得住硫酸盐的侵蚀, 这片坚硬而烧过的陆地也 经得住战斗那炙热,腐蚀性的冲击 The Desert: North Africa - 1940-1943 (1973)
-One death trace, one burned one.[CN] 两具尸体,人们烧。 回到船上。 Galaxy of Terror (1981)
A lot of the real ancient mysterious work was done at a time when there was no steel, and the copper they had was, yeah, they could harden it by cold-hammering it, but still, it wouldn't make a dent in rocks like basalt and granite.[CN] 许多古代神秘工程都是在当时 没有铁、铜的情况下完成的 当然,他们也可以用冷法进行加工 但对于坚硬的石头好象玄武岩、花岗岩 一点用处都没有 The Evidence (2010)
I bought an iPod a few days ago for the gym, took a potential client to Pete's, best ribs in town.[CN] 几天前买了个随身听,炼时候用 和一个潜在客户去了彼得酒吧,那里的排骨做得最好 The Other End of the Line (2008)
There are a lot of them. We've determined that some of the bones were calcined by the fire, but most of them remain intact.[CN] 我们已经确认部分是火焰烧造成的 The Nazi on the Honeymoon (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top