ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

剛果

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -剛果-, *剛果*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刚果[Gāng guǒ, ㄍㄤ ㄍㄨㄛˇ, / ] Congo, #14,605 [Add to Longdo]
刚果河[Gāng guǒ hé, ㄍㄤ ㄍㄨㄛˇ ㄏㄜˊ, / ] Congo river, #137,690 [Add to Longdo]
刚果民主共和国[Gāng guǒ mín zhǔ gòng hé guó, ㄍㄤ ㄍㄨㄛˇ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Democratic Republic of Congo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
剛果[ごうか, gouka] (n) valor and decisiveness (valour) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't believe that rubbish about your having had TB in the Congo.[CN] 我才不相信你在剛果成柒肺結核的鬼扯淡 The Nun's Story (1959)
Sister Pauline, how long were you in the Congo?[CN] 寶琳修女,你在剛果多少年了? The Nun's Story (1959)
TB makes further service in the Congo impossible... so you'll have to hold down two jobs over there.[CN] 成柒肺結核後就無法從事 剛果這里的任務 所以你在那里必須負責兩種任務 The Nun's Story (1959)
She was a nursing sister in the Congo.[CN] 她生前是剛果的護士修女 The Nun's Story (1959)
Perhaps Reverend Mother feels you are not yet ready for the Congo.[CN] 也許院長覺得你還沒做好准備前去剛果 The Nun's Story (1959)
But you're the only one in the whole Congo I can work with. I can't lose you.[CN] 可是你是唯─能跟我在剛果共事的人 The Nun's Story (1959)
You may never get to the Congo.[CN] 搞不好你根本到不了剛果 The Nun's Story (1959)
I can't send you back to the Congo with the talk of war.[CN] 因為有戰爭的危險我不能派你回剛果 The Nun's Story (1959)
It will be so much easier in the Congo to remember I'm nothing.[CN] 我在剛果會比較容易牢記我什麼都不是 The Nun's Story (1959)
Even to this select little gathering here in the Congo.[CN] 即使是你們在剛果這個小小的團體也一樣 The Nun's Story (1959)
Sister Pauline will return to the Congo.[CN] 寶琳修女將可回到剛果 The Nun's Story (1959)
In the Congo, Father, they'll be calling me to work I love.[CN] 爸爸,她們會召喚我去剛果 從事我所愛的工作 The Nun's Story (1959)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top