ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โดยละเอียด

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยละเอียด-, *โดยละเอียด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยละเอียด[ADV] in detail, See also: thoroughly, Syn. อย่างละเอียด, Ant. หยาบ, คร่าว, Example: โปรดอ่านคำสั่งโดยละเอียดก่อนลงมือทำข้อสอบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want a full description.ผมต้องการคำบรรยายโดยละเอียด Field of Dreams (1989)
That's why we're having everyone... write out a job description mapping out in detail how they contribute.[กระแอม] นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราให้ทุกคน... เขียนบรรยายหน้าที่การทำงาน โดยละเอียดว่าทำอะไรให้บริษัทบ้าง American Beauty (1999)
All right. I'll give you some time, but we'll need a full statement from you.เอาล่ะ ผมจะให้เวลาคุณอีกนิดนะ แต่ผมจะต้องขอคำให้การโดยละเอียดจากคุณ White Noise (2005)
We want those two approaches completely sanitized.ผมต้องการให้ทั้ง 2 ทางเข้า.. ถูกตรวจสอบโดยละเอียด Invictus (2009)
We have to go into 24-hour protective detail until further notice.เราต้องไปภายใน 24 ชม. สู่การปกป้องโดยละเอียด จนกว่าจะมีการแจ้ง Chuck Versus the Beefcake (2009)
The doctors checked me out thoroughly.หมอตรวจฉันโดยละเอียดแล้ว The International (2009)
You gonna keep me in suspense, or you gonna tell me the details?นายจะปล่อยให้ฉันใจจดใจจ่อ หรือจะเล่าให้ฟังโดยละเอียด Repo Men (2010)
Or someone who's studied him meticulously.หรือบางคนที่ศึกษาเขา โดยละเอียด True Genius (2012)
Can you give me a lengthy, detailed history of this piece?คุณพอจะเล่าประวัติโดยละเอียดของ งานชิ้นนี้ให้ผมฟังได้ไหมครับ Honor Among Thieves (2012)
He trolls the Internet and is selecting women with a strong online presence and who frequently post their fantasies with descriptive detail.เขาท่องอินเทอร์เน็ทและเลือกผู้หญิง ที่มีตัวตนในโลกออนไลน์ชัดเจน โพสท์บ่อยๆ ถึงจินตนาการของตัวเองโดยละเอียด The Gathering (2013)
Also, the Bolivian military kept detailed maps of the minefields.จากกองทัพโบลิเวียเหมือนกัน เป็นแผนที่เก็บรักษา ของกับระเบิดโดยละเอียด Delta Force (2014)
We want to put these cases to bed, so that means break out the fine-toothed combs.เราอยากปิดคดีนี้ นั่นคือเราต้องไขมันให้ได้ และกรองทุกอย่างโดยละเอียด Brown Shag Carpet (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยละเอียด[adv.] (dōi la-īet) EN: in detail ; in every detail ; thoroughly ; scrupulously   FR: en détail ; par le détail ; scrupuleusement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in detail[ADV] โดยละเอียด, See also: อย่างละเอียด, Syn. thoroughly

English-Thai: Nontri Dictionary
circumstantial(adj) สุดแต่โอกาส,ตามสถานการณ์,ตามสภาพแวดล้อม,กล่าวโดยละเอียด
detail(vt) แจกแจงรายละเอียด,กล่าวโดยละเอียด
particularize(vt) ชี้เฉพาะ,กล่าวโดยละเอียด,เจาะจง,ระบุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top