ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เนื้อความ

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เนื้อความ-, *เนื้อความ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เนื้อความน. สาระของข้อความ.
ข้อเนื้อความตอนหนึ่ง ๆ, ใจความสั้น ๆ ของเรื่อง, ข้อความ ก็ว่า, เรื่อง เช่น ข้อพิพาท ข้อยุติ, หัวข้อ เช่น ข้ออ้าง ข้อข้องใจ
เรื่องเนื้อความ เช่น อ่านเอาเรื่อง, คดี, เหตุ, เช่น ไปก่อเรื่อง ไปมีเรื่อง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, we've already spent a lot of time talking about Song of Myself from a stylistic perspective, but what about content?เอาล่ะ เราได้ใช้เวลามามากแล้ว กับการพูดถึง ซอง ออฟ มายเซฟ ในแง่ของหลักการแต่งมามากแล้ว มาพูดถึงเนื้อความของบทกวีมั่งดีกว่า Loving Annabelle (2006)
PIQUETT: She told me what it said.เธอเล่าเนื้อความข้างในแล้ว Public Enemies (2009)
Well, it was from October. The contents were sensitive.นั่นมาจากเดือนตุลาคม เนื้อความอ่อนไหวมาก The Garden of Forking Paths (2010)
These inscriptions are confusing, sometimes contradictory, but they are consistent about one thing.เนื้อความในหบุ้งลือมันตูลั้บสน บางทืก็ซัดกันเอง เเตํมึลิ่งหนี่งทิ่ตอกย์าคงเดิม Evil Dead (2013)
But I found an ancient codex linking the Angel script to proto-Elamite cuneiform, and I was able to translate the tablet and the footnotes into Elamite, which is --แต่ผมเจอรหัสโบราณที่ เชื่อมกับเนื้อความเทวดา เป็นอักษรลิ่มโปรโตอิลาไมต์ แล้วผมถึงจะแปลจารึก Heaven Can't Wait (2013)
The point is, we must find out what was in the message Betsy carried.ประเด็นคือ เราต้องหาว่า จดหมายที่เบ็ตซี่ส่งมีเนื้อความเช่นไร I, Witness (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนื้อความ[n.] (neūakhwām) EN: meaning ; substance ; material ; contents ; text   FR: contenu [m] ; substance [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attachment[N] สิ่งที่แนบมา, See also: เนื้อความที่แนบมาด้วย, Syn. accessory, adjunct
message[N] ประเด็น, See also: เนื้อความ, เนื้อหา, ความหมาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top