ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accord with

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accord with-, *accord with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accord with[PHRV] เข้ากันกับ, See also: เข้ากับ, เห็นพ้องกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your Honor, are we to have an arraignment in accord with the laws of this nation or is the State to be permitted to incite an atmosphere of prejudice?ศาลที่เคารพนี่เราจะมาอ่านคำฟ้องกล่าวหาจำเลยตามกฏหมายของประเทศ หรือว่าเราจะมาสร้างบรรยากาศของความอยุติธรรมกันแน่ครับเนี้ย Public Enemies (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accord withHis deeds do not accord with his words.
accord withHis ideas accord with theirs.
accord withHis opinions are in accord with ours.
accord withHis speech did not accord with his feelings.
accord withHis views are in accord with mine.
accord withI am in accord with his view.
accord withI am in full accord with your view.
accord withI am in full accord with your viewpoint.
accord withThat does not accord with his statement.
accord withThat doesn't accord with my principle.
accord withThe story is not in accord with the facts.
accord withThis measure is in accord with our policy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอดคล้องต้องกัน[V] match up, See also: accord with, conform to, harmonize with, tally with, Ant. แตกต่าง, Example: การสอบปากคำของเสี่ยอ้วนและเสี่ยแดงสอดคล้องต้องกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สอดคล้องกับ[v. exp.] (søtkhløng kap) EN: be in accord with ; correspond   
สอดคล้องต้องกัน[v. exp.] (søtkhløng tǿngkan) EN: match up ; accord with ; conform to ; harmonize with ; tally with   
ถูกใจ[adv.] (thūkjai) EN: in accord with   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top