ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หวิว

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หวิว-, *หวิว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวิว[ADV] dizzily, See also: giddily, Example: ใจฉันสั่นหวิว ท้องไส้ปั่นป่วนชอบกล, Thai definition: มีความรู้สึกที่ดูเหมือนใจจะขาดไป, หวาดอย่างใจหาย
หวิว[ADV] extremely (light), See also: very (light), Example: เมื่อได้ลองสัมผัสของชิ้นนี้ จึงรู้ว่ามันเบาหวิวจริงๆ, Thai definition: เบาแทบจะไร้น้ำหนัก, เบามาก
หวิว[V] feel dizzy, See also: be giddy, have a feeling of faintness or giddiness, Example: ผมหวิวๆ เหมือนมีใครมากัดลูกมะนาวทั้งลูกกร้วมใหญ่ๆ ต่อหน้าผม, Thai definition: มีความรู้สึกที่ดูเหมือนใจจะขาดไป, หวาดอย่างใจหาย
หวิว[V] have a feeling of faintness, Syn. ใจหวิวๆ, Example: เขารู้สึกหวิวๆ เหมือนใจจะขาดเสียให้ได้, Thai definition: มีความรู้สึกเหมือนใจจะขาดไป
หวิว[ADV] dizzy, See also: light-headed, giddy, bewildered, faint, Example: เขารู้สึกหวิวๆ เหมือนใจจะขาด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หวิว, หวิวว. มีความรู้สึกที่ดูเหมือนใจจะขาดไป เช่น รู้สึกใจหวิวคล้ายจะเป็นลม, มีความรู้สึกหวาดอย่างใจหาย เช่น ขึ้นไปในที่สูง ๆ ใจมักจะหวิว
หวิว, หวิวมีเสียงดังเช่นนั้น เช่น ลมพัดหวิว ๆ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Giddap!ใจหวิวSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
Look, Giddy, look!ดูหวิวมอง! Pinocchio (1940)
Look, Giddy, a man of letters.ดูหวิวคนของตัวอักษร Pinocchio (1940)
And with that personality, that profile, that physique, why, he's a natural born actor, eh, Giddy?บุคลิกภาพโปรไฟล์ที่ร่างกาย นั้น ทำไมเขาเป็นนักแสดงที่เกิดจาก ธรรมชาติ, เอ๊ะ, หวิวPinocchio (1940)
That shows you how low Honest John will stoop, eh, Giddy?ที่แสดงให้เห็นวิธีการที่ต่ำ จริงใจจอห์น จะก้มใช่มั้ย, หวิวPinocchio (1940)
- Kind of light-headed?- เหมือนกับว่าหวิวๆ? Anastasia (1997)
They can watch erotic movies with their tablets right?พวกเขาสามารถดูหนังวาบหวิวด้วยแท็บเล็ตของพวกเขาใช่ไหม? GTO (1999)
I just feel so good....รู้สึกหวิวๆ. The Girl Next Door (2004)
Solo escucho el vientoฉันนิ่งฟังเสียงสายลมหวีดหวิวอย่างอ้างว้าง March of the Penguins (2005)
Boy, you shoulda heard me on Giddy-up, Oom Papa Mow Mow.บอย, คุณน่าจะได้ยินฉันหวิวขึ้น อูมพะพะเมา ๆ Cars (2006)
And at night, with the lights down low... let's just say this place is pretty mind-blowing.และตอนกลางคืนที่มีแสงไฟส่องลงมา จะว่าไป ที่นี่มันชวนให้ใจหวิวจริงๆ Just My Luck (2006)
What is this, like a turn-on for you, huh?นี่มันอะไรกันห๊า มันทำให้เธอเกิดอารมณ์วาบหวิวหรือไง? In My Time of Dying (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวิว[v.] (wiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; have a feeling of faintness/giddiness   
หวิว[adj.] (wiū) EN: very light ; extremely (light)   FR: très léger
หวิว[adv.] (wiū) EN: dizzily ; giddily   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ethereal(อิเธีย'เรียล) adj. บอบบาง,เบาหวิว,เหมือนอากาศธาตุ,ไม่มีตัวตน,ไม่ใช่โลกมนุษย์,เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับอีเทอร์,ประณีต,อ่อนช้อย., Syn. aethereal, See also: ethereality n. ดูethereal etherealness n. ดู ethereal etheri
etherial(อิเธีย'เรียล) adj. บอบบาง,เบาหวิว,เหมือนอากาศธาตุ,ไม่มีตัวตน,ไม่ใช่โลกมนุษย์,เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับอีเทอร์,ประณีต,อ่อนช้อย., Syn. aethereal, See also: ethereality n. ดูethereal etherealness n. ดู ethereal etheri

English-Thai: Nontri Dictionary
ethereal(adj) เบาหวิว,เกี่ยวกับสวรรค์,ไม่มีตัวตน,เหมือนอากาศธาตุ
feathery(adj) เบาเหมือนขนนก,คล้ายขนนก,เบาหวิว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top