ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ส้ม

   
84 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส้ม-, *ส้ม*
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ส้มม่วง (n ) มะม่วง

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แกงส้มสายบัว (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) แกงส้มสายบัว

Longdo Dictionary ภาษา เกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[คยุล] (n ) ส้ม, ส้มแมนดาริน, ส้มจีน
See also: S. 오렌지,
오렌지 (n ) ส้ม, ส้มหวาน, ส้มซีตรัส
See also: S. 귤 ,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส้ม[ADJ] orange, Syn. สีส้ม, Example: คนขายวางขนมปังนึ่งเนื้อนิ่ม พร้อมจานแบนใบน้อยใส่สังขยาสีส้มหอมกรุ่น, Thai definition: สีเหลืองเจือแดง
ส้ม[N] orange, See also: orange tree, Genus Citrus, Syn. ต้นส้ม, Example: เงาะ ทุเรียน มะม่วง น้อยหน่า ส้ม เป็นไม้ผลยืนต้นที่มีมากในภาคกลาง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็กหลายชนิดในสกุล Citrus วงศ์ Rutaceae ใบ ดอก และผิวผลมีต่อมน้ำมัน กลิ่นฉุน ผลรสเปรี้ยวหรือหวาน กินได้
ส้ม[ADJ] sour, See also: acidic, tart, Syn. เปรี้ยว, Example: กับข้าวมื้อนี้มีแกงปลาดุกใส่หน่อไม้ซึ่งจะออกรสส้มเพราะเป็นหน่อไม้ดอง
ส้มตำ[N] papaya salad, Syn. ตำส้ม, Example: ชาวอิสานนิยมบริโภคข้าวเหนียวกับอาหารประเภทน้ำพริกปลาร้า ส้มตำ ซุปหน่อไม้ ฯลฯ ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้าน, Thai definition: ของกินชนิดหนึ่ง เอาผลไม้มีมะละกอเป็นต้นมาตำประสมกับเครื่องปรุง มีรสเปรี้ยว
ส้มโอ[N] pomelo, Example: ภรรยาและลูกๆ ช่วยกันหารายได้โดยตั้งร้านขายส้มโออยู่ริมทาง, Count unit: ลูก, Thai definition: ชื่อพรรณส้มชนิดหนึ่ง ผลมีหลายขนาด
ส้มฟัก[N] sour fish and fermented rice, See also: fermented shredded fish mixed with rice and wrapped in banana leaves, Example: ชาวบ้านในแถบจังหวัดลพบุรีมีฝีมือในการทำส้มฟักทั้งนั้น, Count unit: แผ่น, ห่อ, Thai definition: อาหารทำด้วยปลาสับละเอียดผสมกับข้าวสุกหมักทับเอาไว้จนมีรสเปรี้ยว
ส้มเช้ง[N] a kind of orange, Example: ซิ้มจัดไก่ต้มตัวอ้วน ส้มเช้ง และขนมเข่งใส่ถาด, Count unit: ผล, ลูก
ส้มเช้ง[N] a kind of orange, Example: ซิ้มจัดไก่ต้มตัวอ้วน ส้มเช้ง และขนมเข่งใส่ถาด, Count unit: ผล, ลูก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส้มน. ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็กหลายชนิดในสกุล Citrus วงศ์ Rutaceae ใบ ดอก และผิวผลมีต่อมนํ้ามัน กลิ่นฉุน ผลรสเปรี้ยวหรือหวาน กินได้ เช่น ส้มซ่า (C. aurantiumL.) ส้มโอ [C. maxima (Burm.)Merr.] ส้มแก้ว (C. nobilisLour.) ส้มจุก ส้มเขียวหวาน ส้มจันทบูร (C. reticulataBlanco) ส้มเกลี้ยง ส้มเช้ง [C. sinensis (L.) Osbeck], ถ้าผลไม้จำพวกนี้มี มะ อยู่หน้า มักตัดคำ ส้ม ออก เช่น ส้มมะนาว ส้มมะกรูด เป็น มะนาว มะกรูด.
ส้มว. สีเหลืองเจือแดง เรียกว่า สีส้ม.
ส้มว. เปรี้ยว เช่น สารส้ม.
ส้มน. คำใช้ประกอบหน้าชื่อพรรณไม้และของกินที่มีรสเปรี้ยว เช่น ส้มเช้า ส้มตำ ส้มฟัก.
ส้มกบดู อุโลก.
ส้มกุ้ง ๑น. ของกินชนิดหนึ่งทำด้วยกุ้ง ใช้หมักด้วยข้าวสุก เกลือ และกระเทียม มีรสเปรี้ยว, กุ้งส้ม ก็ว่า.
ส้มกุ้ง ๑ดูใน ส้ม.
ส้มกุ้ง ๒น. ชื่อไม้เถาชนิด Ampelocissus martini Planch. ในวงศ์ Vitaceae เถาและใบมีขนสีแดง ผลกลมออกเป็นพวงคล้ายองุ่น.
ส้มกุ้ง ๒ชื่อไม้เถาชนิด Embelia ribesBurm. f. ในวงศ์ Myrsinaceae เถาและใบเกลี้ยง ผลกลมออกเป็นช่อ ใช้ทำยาได้.
ส้มกุ้ง ๒ชื่อไม้เถาชนิด Rubus moluccanus L. ในวงศ์ Rosaceae เถามีขนและหนาม ผลออกเป็นกระจุก สุกสีแดง กินได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orangesส้ม [TU Subject Heading]
Pummeloส้มโอ [TU Subject Heading]
Tangerineส้มเขียวหวาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, blue with orange wheels.ฉันหมายถึงว่าสีฟ้าที่มีล้อสีส้ม Yellow Submarine (1968)
Pink, brown, yellow, orange and blueสีชมพู, สีน้ำตาล, สีเหลือง, สีส้มและ สีฟ้า Yellow Submarine (1968)
With tangerine trees and marmalade skiesด้วยต้นส้มเขียวหวานและท้องฟ้า แยม Yellow Submarine (1968)
Every building, every storefront, every rock and every tree right down to the orange roof on Howard Johnson's outhouse.ตึกทุกตึก หน้าร้าน ก้อนหิน ต้นไม้ จนถึงบ้านหลังคาสีส้มของโฮเวิร์ด Blazing Saddles (1974)
Who wants an Orange Whip? Orange Whip?ใครต้องการแส้สีส้ม แส้สีส้ม The Blues Brothers (1980)
Three Orange Whips.3 แส้สีส้ม The Blues Brothers (1980)
- Give me the whip.- โยนแส้มา Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- Give me the whip!- โยนแส้มา! Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
All that orange stuff they spread it around.สิ่งที่สีส้มพวกเขากระจายไปรอบ ๆ First Blood (1982)
Maulana, my friend could I have some orange juice?เมาลานา เพื่อนรัก ขอน้ำส้มหน่อยได้มั้ย Gandhi (1982)
It's 7.30!ลูกจะเอาน้ำส้มหรือว่า.. Big (1988)
Toss up the whip.โยนแส้มา. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส้ม[n.] (som) EN: orange   FR: orange [f]
ส้ม[adj.] (som) EN: orange   FR: orange
ส้ม[adj.] (som) EN: sour ; acidic ; tart   FR: aigre ; acidulé
ส้มจี๊ด [n.] (som jīt) EN: Kumquat   
ส้มจีน[n. exp.] (som Jīn) FR: mandarine [f]
ส้มซ่า [n. exp.] (som sā) EN: citron   FR: cedrat [m] ; cidratier [m] ; citronnier des Juifs [m]
ส้มตำ[n.] (somtam) EN: spicy green papaya salad ; papaya salad ; papaya pok pok ; som tam   FR: salade de papaye verte épicée [f]
ส้มตำซั่ว[n. exp.] (somtam chūa) EN: papaya with Thai rice noodle   
ส้มตำปลาร้า[n. exp.] (somtam plārā) EN: spicy papaya salad with fermented fish   
ส้มตำปู[n. exp.] (somtam pū) EN: green papaya salad with crab ; spicy papaya salad with salted crab   

English-Thai: Longdo Dictionary
flocculant(n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grapefruit[N] ผลไม้จำพวกส้ม, See also: ส้มโอ
mandarin orange[N] ส้มผลเล็กปอกเปลือกง่าย, Syn. mandarin
mandarin[N] ส้มจีน, Syn. mandarin orange
navel orange[N] ส้มไร้เมล็ด
orange[N] ส้ม
pomelo[N] ส้มโอ
tangerine[N] ส้มจีน, See also: ผลส้มจีน, ผลส้มเปลือกหนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetic(อะซี' ทิค, อะเซท' ทิค) adj. ซึ่งเกี่ยวกับน้ำส้มสายชูหรือ acetic acid
acetic acid chem.ส่วนประกอบสำคัญองน้ำส้มสายชู; (constituent of vinegar)
acetify(อะเซท' ทิไฟ) vt., vi. เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชู, ทำให้เปรี้ยว (turn into vinegar)
alum(แอล' เลิม) n. สารส้ม (common alum)
chinese redn. สีแดงส้ม
citr-Pref. "มะนาว","ส้ม"
citrus(ซิท'ทรัส) n. ต้นไม้จำพวกมะนาว ส้ม และอื่น ๆ -
fail(เฟล) {failed,failing,fails} vi. ส้มเหลว,ไม่สามารถ,ได้ต่ำกว่ากำหนด,สอบตก,ขาดแคลน,ล้ม,อ่อนกำลัง,เสื่อมถอย,ไม่สามารถชำระหนี้ได้,แตก,หยุด,ใช้การไม่ได้. vt. ไม่สามารถ,ทำให้ผิดหวัง,ได้น้อยกว่าที่กำหนด. -n. ความล้มเหลว. -without fail แน่นอน คำที่มีความหมายเห
french dressingn. น้ำซอสราดสลัดที่ประกอบด้วยน้ำมันพืชน้ำส้มและเครื่องชูรสอื่น ๆ
gamboge(แกมโบจฺ') n. รง,รงทอง,สีเหลือง,สีเหลืองอมส้ม., See also: gambogian adj., Syn. cambogia

English-Thai: Nontri Dictionary
ACETIC acetic acid(n) กรดน้ำส้ม,กรดอะซิติค
alum(n) สารส้ม
citrus(n) ต้นมะนาว ส้มฯลฯ
globular(adj) กลมเหมือนลูกโลก,กลมเหมือนส้ม,เป็นรูปทรงกลม
grapefruit(n) ส้มโอ
horsewhip(n) แส้ม้า
horsewhip(vt) เฆี่ยนด้วยแส้ม้า
mandarin(n) ขุนนางจีน,เจ้าสัว,ส้มจีน,ตุ๊กตาจีน,ภาษาจีนกลาง
marmalade(n) แยมผิวส้ม
orange(n) ต้นส้ม,ผลส้ม,สีส้ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
蜜柑[みかん, mikan] (n) ส้ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
文旦[ぶんたん, buntan] (n) ส้มโอ
orange[おれんじじゅーす, orenjijusu] (n ) ส้ม

German-Thai: Longdo Dictionary
Orange(n) |die, pl. Orangen| ส้ม, See also: die Apfelsine
Forelle(n) |die, pl. Forellen| ปลาประเภทหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็น รสชาดดี รูปร่างคล้ายปลาแซลมอนแต่มีขนาดเล็กกว่า ตามท้องปลามักมีจุดสีดำ เนื้อปลามีทั้งสีขาวและสีส้ม
Lachs(n) |der, pl. Lachs| ปลาขนาดใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็นตามทะเลเหนือ และแพร่พันธุ์ตามแม่น้ำ รสชาดดี เนื้อปลามีสีส้ม

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Papayasalat (n ) ส้มตำ

French-Thai: Longdo Dictionary
orange(n) |f, pl. -s| ส้ม
orange(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีส้ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top