ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผิดส่วน

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผิดส่วน-, *ผิดส่วน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผิดส่วน[V] be not proportional, Example: ส่วนลำตัวกับช่วงขามันผิดส่วนอยู่ เลยดูตลกๆ บอกไม่ถูก, Thai definition: ไม่เหมือนส่วนที่จริง, ไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะสม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The markers on these bones are anomalous, even for an immigrant.ตำหนิที่เห็นบนกระดูกนี้ ผิดส่วน ถึงแม้ว่าจะเป็นคนต่างถิ่น The Plain in the Prodigy (2009)
Personal wrongdoing, duchess.เรื่องความผิดส่วนตัว ท่านดัชเชส The Mandalore Plot (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดส่วน[v. exp.] (phit suan) EN: be not proportional   
ผิดส่วน[adj.] (phit suan) EN: misshapen   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get out of[PHRV] ผิดส่วนผิดรูปร่าง, Syn. be out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cretinism(เครท'ทินิสซึม) n. โรคเรื้อรังที่เป็นภาวะการขาดแคลนน้ำคัดหลั่งจากต่อมไธรอยด์แต่กำเนิด ทำให้มีร่างแคระและผิดส่วน จิตบกพร่องและโง่
distort(ดิสทอร์ทฺ') vt. บิดเบียน,ทำให้ผิดรูป,ทำให้ผิดส่วน., See also: distorter n. ดูdistort distortive adj. ดูdistort, Syn. deform,misshape,mislead
distortion(ดิสทอร์'เชิน) n. การบิดเบือน,การผิดรูป,การผิดส่วน,สิ่งที่บิดเบือน,สิ่งทิ่ผิดรูป,สิ่งทิ่ผิดส่วน, Syn. misrepresentation

English-Thai: Nontri Dictionary
distort(vt) บิดเบือน,ทำให้เพี้ยน,ทำให้แปร่ง,ทำให้ผิดส่วน
distortion(n) การทำให้เสียรูป,การบิดเบือน,การผิดส่วน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top