ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซึ่งเปิดเผย

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซึ่งเปิดเผย-, *ซึ่งเปิดเผย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because in his fucking arrogance... he declared their case hopeless.เพราะในความเย่อหยิ่งของเขาเขาซึ่งเปิดเผยว่ากรณีของเขาไร้ความหวัง Interstellar (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
declared[ADJ] ซึ่งเปิดเผย, See also: ซึ่งชี้ชัด, ซึ่งเป็นที่ทราบ, ซึ่งเป็นที่รับรู้, Syn. avowed, professed, self-confessed, stated
telltale[ADJ] ที่บ่งชี้ว่ามีอยู่จริง, See also: ซึ่งเปิดเผยความลับ, Syn. significant, tattletale, revealing
unconcealed[ADJ] ซึ่งเปิดเผย, See also: ซึ่งไม่ปกปิด, ซึ่งไม่ปิดบัง, ซึ่งไม่ซุ่มซ่อนไว้, Syn. discovered, disclosed, open, Ant. concealed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
telltale(เทล'เทล) n. ผู้เปิดเผยความลับ,คนส่อเสียด,คนเล่านิทาน,สิ่งที่เปิดเผย,เครื่องบันทึกเวลาเริ่มทำงานและเลิกงาน adj. ซึ่งเปิดเผยความลับ,เปิดโปงความหลัง,ปากมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top