ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การจัดสรร

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การจัดสรร-, *การจัดสรร*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
การจัดสรรที่ดินน. การจำหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยรวมกันตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากที่ดินแปลงเดียวหรือแบ่งจากที่ดินหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกัน โดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทน และให้หมายความรวมถึงการดำเนินการดังกล่าวที่ได้มีการแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยไว้ไม่ถึงสิบแปลงและต่อมาได้แบ่งที่ดินแปลงเดิมเพิ่มเติมภายในสามปี เมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปด้วย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allocationการจัดสรร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allocationการจัดสรร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appropriationการจัดสรร (เงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
payments, appropriation ofการจัดสรรการชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appropriation of paymentsการจัดสรรการชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dynamic storage allocationการจัดสรรหน่วยเก็บแบบพลวัต [ มีความหมายเหมือนกับ dynamic allocation ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
appropriationการจัดสรรเงิน, งบจัดสรร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allotment of bonusการจัดสรรเงินปันผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonus allocationการจัดสรรเงินปันผล มีความหมายเหมือนกับ allotment of bonus [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
allocation of surplusการจัดสรรเงินส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appropriations and expendituresการจัดสรรเงินและรายจ่าย [TU Subject Heading]
Land subdivisionการจัดสรรที่ดิน [TU Subject Heading]
Radio frequency allocationการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ [TU Subject Heading]
Resource allocationการจัดสรรทรัพยากร [TU Subject Heading]
Television frequency allocationการจัดสรรคลื่นความถี่โทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Appropriationการจัดสรร [การบัญชี]
Appropriation of net incomeการจัดสรรกำไรสุทธิ [การบัญชี]
diversion irrigationการทดและส่งน้ำ, การจัดสรรน้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำเข้าสู่นา ไร่ ทางคลองส่งน้ำ เพื่อใช้ในการเพาะปลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the best play for both of us.นี่คือการจัดสรรปันส่วนที่ดีที่สุด สำหรับพวกเรา The Push (2010)
The appropriations Committee is coming in for a meeting.คณะกรรมการจัดสรรเงินจะมาประชุม For the Good of Our Country (2010)
He had me cancel his Appropriations Committee meeting.บอกให้ฉันยกเลิก ประชุมคณะกรรมการการจัดสรรเงิน For the Good of Our Country (2010)
There's an interesting op-ed piece about the deadlock in the House Appropriations Committee.มีเรื่องน่าสนใจ ส่วนบรรณาธิการเขียนเกี่ยวกับ เรื่องความล้มเหลวในการ แก้ปัญหาของกรรมการจัดสรรบ้าน The Tiger in the Tale (2012)
Treasurer Motta, uh, if we could go through the budget appropriations we were talking about last...เหรัญญิก มอตต้า เรามาดูเรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ที่เราคุยกันไว้คราวที่แล้ว Sadie Hawkins (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจัดสรร[kān jatsan] (n) EN: allocation  FR: allocation [ f[
การจัดสรรงบประมาณ[kān jatsan ngoppramān] (n, exp) EN: budget allocation
การจัดสรรทรัพยากร[kān jatsan sapphayākøn] (n, exp) EN: resources allocation
การจัดสรรเงิน (ทรัพย์สิน)[kān jatsan ngoen (sapsin)] (n, exp) EN: asset allocation
การจัดสรรเงินทุน[kān jatsan ngoenthun] (n, exp) EN: allocation of funds

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allocation(n) การแบ่งส่วน, See also: การจัดสรรปันส่วน, Syn. allotment, distribution
apportionment(n) การจัดสรร, See also: การแบ่งสันปันส่วน, Syn. allotment, partition
appropriation(n) การจัดสรรไว้, Syn. allocation, allotment
deal(n) การแจกจ่าย, See also: การจัดสรร, การแบ่งปัน, Syn. apportionment, distribution
redistribution(n) การจัดสรรปันส่วนใหม่, See also: การแบ่งใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allocation(แอลโลเค' เชิน) n. การจัดสรร, การแบ่งสรร, การบรรจุ, ภาวะที่ถูกจัดสรรหรือแบ่งสรร, ส่วนแบ่ง, การลงบัญชี, Syn. allotment
allotment(อะลอท' เมินทฺ) n. การจัดแบ่ง, การจัดสรร, ส่วนที่จัดแบ่ง, ส่วนแบ่งที่ได้รับ, ที่ดินที่ให้คนสวนเช่า (share, portion, deal)
appropriation(อะโพรพริเอ'เชิน) n. การจัดสรรไว้, การตั้งเงินไว้เป็นพิเศษ, Syn. funds, allocation, allotment
dynamic allocationการจัดสรรแบบพลวัตหมายถึง การสั่งให้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลลงในหน่วยความจำของเครื่อง ในขณะเดียวกับที่กำลังปฏิบัติงานของโปรแกรมอื่นอยู่
fatแฟ็ตย่อมาจาก file allocation table (แปลว่า ตารางการจัดสรรแฟ้ม) ใช้ในระบบดอส หมายถึงส่วนหนึ่งของจานบันทึกที่เป็นตารางสำหรับเก็บชื่อ ขนาด ความจุ และที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในจานบันทึกนั้น
file allocation tableตารางการจัดสรรแฟ้มใช้ตัวย่อว่า FAT (อ่านว่า แฟ็ต) ใช้ในระบบดอส หมายถึงส่วนหนึ่งของจานบันทึกที่เป็นตารางสำหรับเก็บชื่อ ขนาด ความจุ และที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในจานบันทึกนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
allocation(n) การจัดสรร, การแจกจ่าย, การแบ่งสรร
appropriation(n) การถือเอา, การจัดสรร, เงินที่ตั้งไว้
disbursement(n) การชำระเงิน, การจัดสรร, การแบ่งสรร

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top