ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กันน้ำ

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กันน้ำ-, *กันน้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กันน้ำ[V] be waterproof, Example: ลิปสติกยี่ห้อนี้กันน้ำได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I'm an American, honey. Our names don't mean shit.- ฉันอเมริกันน้ำผึ้ง ชื่อของเราไม่ได้หมายถึงอึ Pulp Fiction (1994)
Now, as the water level rises, it spills over the watertight bulkheads... which, unfortunately, don't go any higher than E deck.ขณะระดับน้ำสูงขึ้น มันเอ่อล้นเข้ามาทางหัวเรือที่กันน้ำ ซึ่งไม่สูงขึ้นไปกว่าชั้น-อี Titanic (1997)
Put them in a waterproof suitcase, go to the Bayfront Park - personally.ใส่ในกระเป๋ากันน้ำ ไปที่ Bayfront Park,คนเดียว. Transporter 2 (2005)
There were warnings that this hurricane, days before it hit, would breach the levees, would cause the kind of damage that it ultimately did cause.มีการเตือนว่าเฮอร์ริเคนลูกนี้ จะทะลายแนวเขื่อนกันน้ำก่อนมันเข้าถล่มหลายวัน จะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย ซึ่งในที่สุดมันก็เกิดขึ้นจนได้ An Inconvenient Truth (2006)
They can measure this precisely, just as the scientists could predict precisely how much water would breach the levees in New orleans.พวกเขาสามารถตรวจวัดอย่างแม่นยำ ประกอบกับนักวิทยาศาสตร์สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ ว่าน้ำจำนวนมากเพียงใดที่จะล้นเขื่อนกันน้ำในนิวออร์ลีนส์ An Inconvenient Truth (2006)
As long as we prevent excessive weight imbalance, the boat bridge will never sink.พวกเราป้องกันน้ำหนักที่มากเกิน สะพานเรือจะไม่มีวันจมพะยะค่ะ Lee San, Wind of the Palace (2007)
It's tamper-proof and waterproof.เจ้านี่กันกระแทก แล้วก็กันน้ำ Disturbia (2007)
You ask him for a glass of water he'd tell you you need an extended warranty on the ice.ถ้านายขอแก้วน้ำจากเขา เขาจะบอกนายว่า นายต้องขยายเวลาการรับประกันน้ำแข็งด้วย ...And the Bag's in the River (2008)
i think it's hoodoo that's protecting the well.ฉันว่านี่มันมนต์วูดู ที่ป้องกันน้ำพุนี่อยู่ Wishful Thinking (2008)
The ushze; non-toxic, hypo-allergenic, waterproof.ไม่มีพิษ, ไม่ทำให้เกิดการแพ้, กันน้ำ Page Turner (2008)
{\pos(192,230)}But I want you to go with him... {\pos(192,230)}Courtesy escort.แต่ฉันอยากให้นายไปกับเขา การคุ้มกันน้ำใจจากมิตร Fun Town (2008)
- Duct tape.-เทปกาวกันน้ำครับ Inkheart (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กันน้ำ[adj.] (kannām) EN: waterproof   FR: étanche ; résistant à l'eau

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
watertight[ADJ] กันน้ำ, See also: ซึ่งน้ำไม่สามารถซึมผ่านได้, ซึ่งน้ำไม่สามารถเข้าได้, Syn. waterproof

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antigroupelos(แอนทิกรอพ' พิลิส) n. สนับแข้งกันน้ำ
arctic(อาร์ค'ทิค) adj. เกี่ยวกับขั้วโลกเหนือมีภูมิอากาศคล้ายขั้วโลกเหนือ,เหมาะสำหรับใช้ที่ขั้วโลกเหนือ. -n. บริเวณขั้วโลกเหนือ. -arctics รองเท้ากันน้ำกันหนาว, Syn. frozen, wintry)
aweight(อะเวท') adj. เพิ่งยกสมอเรือขึ้น, เพิ่มจะพ้นน้ำ, เพิ่มพ้นจากกันน้ำ (atrip)
earplugn. ที่อุดหูกันน้ำหรือเสียง
galoshes(กะลอช'ชิซ) n. รองเท้าหุ้ม,รองเท้าชนิดกันน้ำ
levee(เลฟ'วี) n. เขื่อนกันน้ำท่วมจากแม่น้ำ,เขื่อน,เนินรอบบริเวณไร่นา ที่จะทดน้ำเข้า,ที่จอดเครื่องบิน,งานสโมสรสันนิบาต,งานต้อนรับผู้มีเกียรติ vt. สร้างเขื่อน, Syn. dike
proof(พรูฟ) n. หลักฐาน,พยาน,การพิสูจน์,การทดสอบ,กำลัง,ความเข้มข้นของแอลกอฮอล,การตรวจทาน,การตรวจปรู๊ฟ,การทดลองพิมพ์. adj. เข้าไม่ได้,ต้านทาน,กันทะลุ,กันน้ำ,ไม่ซึม,ไม่หวั่นไหว,ป้องกันไฟได้,ซึ่งพิสูจน์แล้ว. vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ต้านทาน
splashboardn. กระดานกันสาด,ที่กันสาด,แผ่นกันน้ำ,แผ่นกันเปื้อน
stuffing(สทัฟ'ฟิง) n. การยัด,การอัด,การบรรจุ,การทำให้เต็ม,การทำให้อม,การยัดไส้,สิ่งยัดไส้,สิ่งที่ใช้ยัดไส้,สัตว์ตายที่ถูกยัดไส้ (สตัฟ) ไว้ดูเล่น,เครื่องอัดกันน้ำหรือของเหลวรั่ว, Syn. internal parts
wader(เว'ดอะ) n. ผู้ลุย,ผู้เดินลุย,สิ่งที่ลุย,นกขายาวที่เดินลุยหาอาหารในน้ำตื้น, See also: waders n. รองเท้าบู๊ทกันน้ำสำหรับลุยน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
breakwater(n) กำแพงกันคลื่น,เขื่อนกันน้ำทะเล
southwester(n) หมวกกันน้ำของกะลาสี,ลมตะวันตกเฉียงใต้
tarpaulin(n) ผ้าใบกันน้ำ
waterproof(adj) กันน้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top