ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระโดง

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระโดง-, *กระโดง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระโดง[N] mast, Syn. เสากระโดง, Count unit: เสา, Thai definition: เสาใบเรือ
กระโดง[N] dorsal fin, See also: fish spine, Syn. ครีบ, Example: ปลาบางชนิดมีกระโดง เช่น ปลากัด, Thai definition: ส่วนที่อยู่บนหลังปลาบางชนิด มีลักษณะเป็นแผ่นบางตั้งคล้ายใบเรือ
กระโดงคาง[N] chin prominence, Syn. ปลายคาง, Example: เขาถูกชกกระโดงคางจนสลบเหมือด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระโดงน. ใบเรือ เช่น เสากระโดง คือ เสาใบเรือ
กระโดงส่วนที่อยู่บนหลังปลาบางชนิด เช่น ปลากัด ปลาฉลาม มีลักษณะเป็นแผ่นตั้งคล้ายใบเรือ.
กระโดงน. กิ่งไม้ที่แตกออกตรงขึ้นไปจากกิ่งใหญ่
กระโดงลำน้ำขนาดเล็กที่ขุดจากลำน้ำขนาดใหญ่เพื่อชักน้ำเข้านาเข้าสวน เรียกว่า ลำกระโดง, ลำประโดง ก็ว่า.
กระโดงคางน. ปลายคาง.
กระโดงแดงน. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Bhesa robusta (Roxb.) Ding Hou ในวงศ์ Celastraceae ลำต้นแดงคลํ้า ใบยาวปลายแหลม เลื่อมเป็นมัน, ประดงแดง กระบกคาย ชมัน ละโมก หรือ พรมคด ก็เรียก.
กระโดงแดงชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Chionanthus microstigma (Gagnep.) P. S. Green ในวงศ์ Oleaceae ใบยาวรี หนาแข็ง ปลายใบแหลม ออกตรงข้ามกัน เมื่อแห้งหมาดใช้มวนบุหรี่ได้ มีกลิ่นหอมฉุน, ประดงแดง หรือ ฝิ่นต้น ก็เรียก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protuberantia mentalis; mental process; mental protuberance; protuberance of chinกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
protuberance of chin; mental process; mental protuberance; protuberantia mentalisกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mental process; mental protuberance; protuberance of chin; protuberantia mentalisกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mental protuberance; mental process; protuberance of chin; protuberantia mentalisกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They walked down the road, and all along the road in the dark... ... barefoot men were moving, carrying the masts of their boats.พวกเขาเดินลงถนนและตลอด ถนนคนเดินเท้าเปล่ามืดถูกย้าย แบกเสากระโดงเรือของพวก เขา The Old Man and the Sea (1958)
Folks, we had some practical joker down there with a fake fin...ทุกท่านครับ เป็นการเล่นตลก ด้วยการใช้กระโดงปลอมครับ Jaws (1975)
Now back the fuck up before I kick you in your bitch-ass chin.ถอยไปก่อนฉันจะเตะกระโดงคางแก Nothing to Lose (1997)
We cleaned that scuttle from stem to sternเราไล่ลงตั้งแต่ท้องเรือยันเสากระโดง The Legend of 1900 (1998)
Defend the mast!ประจำเสากระโดง Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Benjamin, how is it when you showed up, you were no bigger than a bollard with one foot in the grave.เบนจามิน เป็นไปได้ไงที่ตอนนายเพิ่งมา นายตัวแค่เสากระโดงเรือ ที่ขาข้างหนึ่งอยู่ในหลุม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- Struts.-เสากระโดง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Mizzenmast?เสากระโดงหัก Sketchy (2010)
Triple masted.สามกระโดง The Adventures of Tintin (2011)
That the mast broke on your model ship, sir.เสากระโดงเรือที่หักของคุณนะครับ The Adventures of Tintin (2011)
This was in the mast!มันอยู่ในเสากระโดงThe Adventures of Tintin (2011)
A man o'war. Triple masted. Fifty guns.สำเภาขุนศึก สามกระโดงเรือ ห้าสิบปืนใหญ่ The Adventures of Tintin (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระโดง[n.] (kradōng) EN: mast   FR: mât de navire [m]
กระโดง[n.] (kradōng) EN: dorsal fin   FR: nageoire dorsale [f]
กระโดงคาง[n.] (kradōngkhāng) EN: chin prominence   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aloft(อะลอฟทฺ') adv. สูงขึ้นไป, เบื้องบน, ขึ้นไปในอากาศ, บนเสากระโดงเรือ, บนสวรรค์
brigantinen. เรือใบสองเสากระโดง
fore(ฟอร์) adj. ข้างหน้า,อยู่ข้างหน้า,หัวเรือหน้าสุด,ที่หนึ่ง,แรกเริ่ม,ก่อน,ไปข้างหน้า. adv. ที่หัวเรือ,ไปทางหัวเรือ,ก่อน,ไปข้างหน้า -Phr. (fore and aft หัวและท้ายเรือ) . n. หัวเรือ,ส่วนหน้า,เสากระโดงหน้า -prep.,conj. ก่อน
foremast(ฟอร์'มาสทฺ) n. เสากระโดงหน้า
foresail(ฟอร์'เซล) n. ใบเรือล่างสุดของเสากระโดงหน้า
forestay(ฟอร์'สเท) n. เชือกสายระโยงจากกระโดงหน้าไปยังหัวเรือ
gaff(แกฟ) n. ตะขอเหล็กสำหรับเกี่ยวปลาขนาดใหญ่,ฉมวกแทงปลา,คานเอียงลาดบนเสากระโดงเรือ. vt. เกี่ยวปลาด้วยตะขอ
headsheetn. ใบเรือของเสากระโดงหน้า
mainmast(เมน'แมสทฺ,-มาสทฺ') n. เสากระโดงเรือหน้าที่ใหญ่ที่สุด,เสากระโดงเรือเดี่ยวของเรือ
mizenmast(มิซ'เซินมาสทฺ) กระโดงเรือที่ 3

English-Thai: Nontri Dictionary
fin(n) ครีบปลา,กระโดงปลา,ปีก,รองเท้ากบ
foremast(n) เสากระโดงตอนหัวเรือ
foresail(n) ใบเรือบนเสากระโดงหน้า
mainmast(n) เสากระโดงใหญ่ในเรือ
mainstay(n) หัวเรี่ยวหัวแรง,หลักสำคัญ,เชือกทอดจากเสากระโดงใหญ่
mast(n) เสากระโดงเรือ,เสาอากาศ
mizzen(n) เสากระโดงท้ายเรือ
mizzenmast(n) เสากระโดงท้ายเรือ
spar(n) หินแร่ผลึก,เสากระโดงเรือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top