Search result for

ครีบ

(39 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ครีบ-, *ครีบ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครีบ    [N] fin, See also: flipper, Example: ปลาตัวนี้ว่ายน้ำไม่ได้เพราะครีบขาด, Count unit: ครีบ, Thai definition: อวัยวะที่เป็นแผ่นติดกันเป็นพืดอยู่ใต้ท้องและสันหลังของปลาเป็นต้น
ครีบอก    [N] fin, Example: ครีบอกของปลาจำพวกปลากระเบนมีความสำคัญในการเคลื่อนไหวในน้ำเป็นอย่างมาก, Thai definition: อวัยวะที่เป็นแผ่นติดกันเป็นพืดอยู่ข้างลำตัวปลา
ครีบหาง    [N] tail, Example: ปลาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและถอยหลังได้ โดยโบกครีบหางสลับกับการยืดและหดของกล้ามเนื้อลำตัว, Thai definition: อวัยวะที่เป็นแผ่นติดกันเป็นพืดอยู่บริเวณหางของปลา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ครีบ(คฺรีบ) น. อวัยวะที่เป็นแผ่นติดกันเป็นพืดอยู่ใต้ท้องและสันหลังของปลาเป็นต้น
ครีบเรียกของบางอย่างที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น ครีบตาล คือ ครีบ ๒ ข้างของทางตาล มีลักษณะคล้ายฟันเลื่อย.
ครีบสิงห์, ครีบหลังสิงห์น. ชื่อลายชนิดหนึ่ง.
ตะเกียบครีบคู่ที่อยู่ตรงอกปลา, ขาม้า ก็เรียก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
finครีบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
finครีบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
finครีบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gillครีบ (เห็ด) [มีความหมายเหมือนกับ lamellae ๑] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
flying buttressครีบยันลอย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finครีบ [การแพทย์]
pelvic finครีบสะโพก, รยางค์ที่อยู่ด้านท้องของปลา มี 1 คู่  ทำหน้าที่พยุงตัวปลาให้ลอยและเคลื่อนที่ไปในน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pectoral finครีบอก, รยางค์ที่อยู่ใกล้บริเวณหัวของปลา มี 1 คู่ ทำหน้าที่พยุงลำตัวปลาและช่วยในการเคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครีบ[n.] (khrīp) EN: fin ; flipper   FR: nageoire [f] ; aileron [m]
ครีบปลา[n.] (khrīp plā) EN: fin   FR: nageoire [f]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
burr (n ) ครีบที่เหลืออยู่ เมื่อเวลาหล่อโลหะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fin    [N] ครีบ (ปลา), See also: ส่วนที่ยื่นออกมาคล้ายครีบ (ของเรือใต้น้ำ, เครื่องบิน), Syn. flipper, paddle, ridge, spine
flipper    [N] ครีบ (ของแมวน้ำ, เพนกวิน)
paddle    [N] ครีบนกเพนกวินหรือเต่า
pectoral fin    [N] ครีบอกของปลา, Syn. pectoral
tailfin    [N] ครีบหางปลา
ventral    [N] ครีบท้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abranchiate(เอแบรง' คิเอท) ซึ่งไร้ครีบ, Syn. abranchial (having no gills)
fin(ฟิน) n. ครีบ,ปีก,ส่วนยื่นคล้ายครีบของเรือใต้น้ำ
finny(ฟิน'นี) adj. เกี่ยวกับปลา,มีปลามาก,มีครีบ
flange(เฟลนจฺ) n. ริมขอบที่เป็นปีกยื่นออก เช่น ครีบท่อนโลหะ
flipper(ฟลิพ'เพอะ) n. ครีบกว้าง (ของแมวน้ำหรือปลาวาฬ) ,แผ่น ตีนเป็ดของนักประดาน้ำ (flippers) ,มือ, Syn. fin
pectoral finn. ครีบอก
sailfish(เซล'ฟิช) n. ปลาทะเลจำพวกหนึ่งมีครีบหางใหญ่มากที่คล้ายใบเรือ
ventral(เวน'เทริล) adj. เกี่ยวกับช่องท้อง,เกี่ยวกับพุง,อยู่บนบริเวณช่องท้อง,หน้าท้อง,ด้านท้อง,เกี่ยวกับหรืออยู่บนส่วนหน้า หรือด้านล่างของอวัยวะหรือส่วนของอวัยวะ, (พืช) เกี่ยวกับผิวหน้าส่วนล่างหรือด้านใน. n. ครีบท้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
fin(n) ครีบปลา,กระโดงปลา,ปีก,รองเท้ากบ
finny(adj) มีครีบ,เหมือนครีบ,มีปลามาก
flapper(n) ไม้ตีแมลงวัน,หญิงวัยรุ่น,ครีบโต,ลูกนก,ลูกเป็ดลูกไก่
paddle(n) ใบพาย,ใบพัด,ใบจักร,ครีบสัตว์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
バリ[bari] (n) ครีบที่มีเกินออกมาจากภาชนะจำพวกพลาสติค เนื่องจากเครื่องฉีดพลาสติคมีปัญหา ทำให้มีส่วนเกินติดมา
バリ[bari] (n) ครีบที่เกิดจากขั้นตอนการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก

German-Thai: Longdo Dictionary
Killerwal(n) |der, pl. Killerwale| ปลาวาฬเพชฌฆาต ลำตัวมีสีขาวและดำสลับกัน มีครีบขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ในทะเลน้ำเย็น
Image:

Are you satisfied with the result?

Go to Top