longdodict-blog
 
 

ทิปเรียนอังกฤษง่ายๆที่ควรรู้กับพี่ LX ตอนที่ 3: 5 ทิปในการสอบฟังภาษาอังกฤษ (Listening test)

Submitted by Language Express on Thu, 2012-09-06 17:09

 

 

5 ทิปในการสอบฟังภาษาอังกฤษ (Listening test)

 

การสอบฟังภาษาอังกฤษส่วน ใหญ่ มักจะให้เราฟังโจทย์เพียงครั้งเดียว เพราะฉะนั้น เราต้องใช้สมาธิในการทำข้อสอบฟังเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม นี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆ ที่จะทำให้การสอบฟังดูง่ายขึ้น เพราะนี่เป็นแบบแผนของข้อสอบฟังส่วนใหญ่ที่เราจะเจอเมื่อเข้าสู่การสอบ