Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ worthlessly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


85 ผลลัพธ์ สำหรับ worthlessly  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -worthlessly-, *worthlessly*, worthless

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *worthlessly*
Oxford Advanced Learners Dictionary
worthlessly (a) wˈɜːʳθləsliː (w @@1 th l @ s l ii)
worthless (j) wˈɜːʳθləs (w @@1 th l @ s)
worthlessness (n) wˈɜːʳθləsnəs (w @@1 th l @ s n @ s)

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
worthless(adj) ซึ่งไร้ค่า, See also: ซึ่งไม่มีคุณค่า, Syn. useless, valueless, Ant. useful, valuable
worthlessness(n) ความไร้ค่า

Nontri Dictionary
worthless(adj) ไร้ค่า,ไม่มีราคา,ไม่มีประโยชน์,ใช้การไม่ได้

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
worthless chequeเช็คที่ขาดความเชื่อถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
worthless securitiesหลักทรัพย์ที่สิ้นค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Feelings of Worthlessnessความรู้สึกไร้ค่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
worthlessAn eight-year-old car is almost worthless.
worthlessA promise given under a threat is worthless.
worthlessShe was cheated into buying worthless stock.
worthlessThe antiques my father left when he died turned out to be nothing but worthless junk.
worthlessThe frost rendered the orange crop worthless.
worthlessThe more worthless the plant, the more rapid and splendid is its growth.
worthlessThe museums are full of objects which the most cultivated taste of a period considered beautiful, but which seem to us now worthless.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สิ่งไร้ค่า(n) worthless thing, See also: valueless thing, Syn. ของไร้ค่า
ไร้คุณค่า(adj) useless, See also: worthless, valueless, Syn. ไร้ประโยชน์, Ant. มีคุณค่า, Example: ชาวตะวันตกเริ่มตระหนักในปัญหาเรื่องอาหารที่ไร้คุณค่า และหันมารณรงค์ให้กินอาหารธรรมชาติมากขึ้น, Thai Definition: ไม่มีประโยชน์
ไม่มีค่า(v) be worthless, See also: be valueless, Syn. ไร้ค่า, ไร้คุณค่า, Example: คนที่ผิดหวังในความรักมักจะคิดว่าตัวเองไม่มีค่าเมื่อคนรักได้ตีจาก
หมดค่า(v) be worthless, See also: be valueless, Syn. ไม่มีค่า, Ant. มีค่า, Example: ผู้หญิงจะหมดค่าถ้าวิ่งไล่จับผู้ชาย
ขาดค่า(v) be worthless, See also: be useless, be valueless, Syn. หมดราคา, ไร้ค่า, Example: หินพวกนี้คงขาดค่าถ้าไม่มีใครค้นพบแล้วจับมาตีราคาว่าเป็นของเก่าแก่, Thai Definition: ไม่มีความหมายอะไรหรือไม่มีค่าหลงเหลืออยู่
ความเหลวแหลก(n) dissoluteness, See also: worthlessness, Syn. ความเละเทะ, ความป่นปี้, Example: นายสันติได้เปิดการแถลงข่าวแฉความเหลวแหลกต่างๆ ภายในพรรคกิจสังคม, Thai Definition: การไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
จุกจิก(adj) small, See also: tiny, trifling, worthless, Syn. เล็กๆ น้อยๆ, กระจุกกระจิก, Example: มาบัดนี้เขาโตแล้ว เขาจะไม่ข้องแวะอะไรกับเรื่องจุกจิกพวกนี้อีก
ไร้ค่า(v) be useless, See also: be incompetent, be worthless, lack skill or ability, Example: คนแพ้มักหมดหวัง คิดว่าตัวเองไร้ค่า, Thai Definition: ไม่มีค่า
เหลวแหลก(adj) dissolute, See also: dissipated, worthless, good-for-nothing, Syn. เละเทะ, Example: เขาเป็นเด็กเหลวแหลกจนไม่มีใครอยากที่จะเป็นเพื่อนด้วย
เหลาะแหละ(adj) frivolous, See also: not serious, light-hearted, unreliable, worthless, Syn. เหลวไหล, เหยาะแหยะ, Example: เนื่องจากเขาเป็นคนเหลาะแหละ ดังนั้นแม่จึงไม่อยากให้ลูกสาวคบด้วย, Thai Definition: ไม่จริงจัง, ไม่แน่นอน, เอาแน่ไม่ได้
เหลาะแหละ(adv) frivolously, See also: unreliably, worthlessly, Syn. เหยาะแหยะ, Example: เขาทำงานเหลาะแหละจนไม่มีใครอยากที่จะทำงานกับเขา, Thai Definition: ไม่จริงจัง, ไม่แน่นอน, เอาแน่ไม่ได้
เหลาะแหละ(v) be frivolous, See also: be light-hearted, be unreliable, be worthless, Syn. เหลวไหล, เหยาะแหยะ, Example: ลูกชายคนโตของท่านนายพลเหลาะแหละเกินกว่าที่จะได้ทำงานชิ้นใหญ่, Thai Definition: ไม่จริงจัง, ไม่แน่นอน, เอาแน่ไม่ได้
ขาดค่า(v) be worthless, See also: be valueless, be without worth/value, Syn. หมดค่า, ไร้ค่า, ไม่มีค่า, Ant. มีค่า, Example: หนังสือเหล่านี้คงขาดค่าถ้าไม่มีใครสนใจอ่าน, Thai Definition: ไม่มีความหมายอะไรหรือไม่มีค่าหลงเหลืออยู่

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
จุกจิก[jukjik] (adj) EN: small ; tiny ; trifling ; worthless  FR: insignifiant
ของไร้ค่า[khøng rai khā] (n, exp) EN: worthless thing  FR: foutaise [f] (fam.)
ความไร้ค่า[khwām raikhā] (n) EN: worthlessness   FR: futilité [f]
เหลวไหล[lēolai] (adj) EN: unreliable ; worthless ; good-for-nothing ; trash ; absurd  FR: sans valeur ; sans fondement ; insoutenable
ไม่มีค่า[mai mī khā] (v, exp) EN: be worthless ; be valueless  FR: n'avoir aucune valeur ; être sans valeur
ไร้ค่า[raikhā] (v) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability
ไร้ค่า[rai khā] (adj) EN: worthless ; valueless ; without value  FR: futile ; sans valeur

CMU Pronouncing Dictionary
WORTHLESS W ER1 TH L AH0 S

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
报废[bào fèi, ㄅㄠˋ ㄈㄟˋ, / ] report as worthless; discard as worthless; reject; scrap, #12,842 [Add to Longdo]
无用[wú yòng, ㄨˊ ㄩㄥˋ, / ] useless; worthless, #15,593 [Add to Longdo]
糟粕[záo pò, ㄗㄠˊ ㄆㄛˋ, ] dross; dregs; worthless part, #42,184 [Add to Longdo]
矸石[gān shí, ㄍㄢ ㄕˊ, ] waste rock (mining); gangue (worthless minerals mixed in with coal or ore), #58,608 [Add to Longdo]
脓包[nóng bāo, ㄋㄨㄥˊ ㄅㄠ, / ] pustule; worthless person; good-for-nothing; useless weakling, #66,373 [Add to Longdo]
拙著[zhuō zhù, ㄓㄨㄛ ㄓㄨˋ, ] my unworthy writing (humble expr.); my worthless manuscript, #70,355 [Add to Longdo]
虚有其表[xū yǒu qí biǎo, ㄒㄩ ㄧㄡˇ ㄑㄧˊ ㄅㄧㄠˇ, / ] lit. its outside face seems good (成语 saw); fig. looks impressive but is worthless; not as good as it looks; a reputation with no substance, #89,586 [Add to Longdo]
秕糠[bǐ kāng, ㄅㄧˇ ㄎㄤ, ] chaff; worthless stuff, #268,783 [Add to Longdo]
视如粪土[shì rú fèn tǔ, ㄕˋ ㄖㄨˊ ㄈㄣˋ ㄊㄨˇ, / ] to look upon as dirt; to be considered worthless, #445,585 [Add to Longdo]
不稂不莠[bù láng bù yǒu, ㄅㄨˋ ㄌㄤˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˇ, ] useless; worthless; good-for-nothing [Add to Longdo]
土牛木马[tǔ niú mù mǎ, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, / ] clay ox, wooden horse (成语 saw); shape without substance; worthless object [Add to Longdo]
敝屣[bì xǐ, ㄅㄧˋ ㄒㄧˇ, ] worn-out shoes; a worthless thing [Add to Longdo]
熊包[xióng bāo, ㄒㄩㄥˊ ㄅㄠ, ] worthless person; good-for-nothing [Add to Longdo]
矸子[gān zi, ㄍㄢ ㄗ˙, ] waste rock (mining); gangue (worthless minerals mixed in with coal or ore) [Add to Longdo]
视如敝屣[shì rú bì xǐ, ㄕˋ ㄖㄨˊ ㄅㄧˋ ㄒㄧˇ, / ] to regard like a pair of worn-out shoes; to look on sth as worthless [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Wertlosigkeit {f}worthlessness [Add to Longdo]
wertlos {adj}worthless [Add to Longdo]
wertlos {adv}worthlessly [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product [Add to Longdo]
くたばりぞこない[kutabarizokonai] (exp) (vulg) worthless (of a person); somebody who wouldn't be missed if they died [Add to Longdo]
益体もない[やくたいもない, yakutaimonai] (exp) useless; worthless; absurd; baloney [Add to Longdo]
下らない[くだらない, kudaranai] (adj-i) (uk) good-for-nothing; stupid; trivial; worthless; (P) [Add to Longdo]
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P) [Add to Longdo]
原野商法[げんやしょうほう, genyashouhou] (n) the selling of waste land (worthless property) by unscrupulous real-estate developers [Add to Longdo]
甲斐無い;甲斐ない[かいない, kainai] (adj-i) worthless; pointless; useless [Add to Longdo]
甲斐無し[かいなし, kainashi] (adj-f) worthless; useless; hopeless [Add to Longdo]
雑魚キャラクター[ざこキャラクター, zako kyarakuta-] (n) inconsequential character in a game, anime, drama or manga; worthless character; mook [Add to Longdo]
実もない[みもない, mimonai] (exp,adj-i) empty; meaningless; worthless [Add to Longdo]
取るに足らない[とるにたらない, torunitaranai] (exp) worthless; valueless [Add to Longdo]
取るに足りない;とるに足りない[とるにたりない, torunitarinai] (exp,adj-i) of little importance; trivial; worthless; valueless [Add to Longdo]
冗筆[じょうひつ, jouhitsu] (n) worthless painting and writing [Add to Longdo]
[だ, da] (pref) (1) (See 駄文・1) poor; low-grade; trivial; insignificant; worthless; (n-suf,ctr) (2) (See 一駄) load; pack; horse load; (n) (3) packhorse [Add to Longdo]
不良株[ふりょうかぶ, furyoukabu] (n) worthless stock [Add to Longdo]
腐れ[くされ, kusare] (n) (1) (derog) rotting; spoiling; decaying; corroding; (pref) (2) rotten; worthless; paltry; contemptible [Add to Longdo]
腐儒[ふじゅ, fuju] (n) pedant; worthless scholar [Add to Longdo]
無価値[むかち, mukachi] (n) worthlessness [Add to Longdo]
無念無想[むねんむそう, munenmusou] (n) free from worldly or worthless thoughts [Add to Longdo]
木っ端;木っ片;木っ葉;木端(io);木片(io);木葉(io)[こっぱ, koppa] (n) (1) wood chip; splinter; (n-pref,n) (2) worthless thing; worthless person [Add to Longdo]
碌でもない[ろくでもない, rokudemonai] (exp,adj-i) (uk) good-for-nothing; worthless [Add to Longdo]
腑甲斐無い;腑甲斐ない;不甲斐無い;不甲斐ない[ふがいない, fugainai] (adj-i) disappointing; weak-minded; spiritless; cowardly; worthless; pusillanimous; feckless; faint-hearted; shiftless; tame; timid [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2704 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม