ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

worthlessly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worthlessly-, *worthlessly*, worthless
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worthlessly (a) wˈɜːʳθləsliː (w @@1 th l @ s l ii)
worthless (j) wˈɜːʳθləs (w @@1 th l @ s)
worthlessness (n) wˈɜːʳθləsnəs (w @@1 th l @ s n @ s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worthless(adj) ซึ่งไร้ค่า, See also: ซึ่งไม่มีคุณค่า, Syn. useless, valueless, Ant. useful, valuable
worthlessness(n) ความไร้ค่า

English-Thai: Nontri Dictionary
worthless(adj) ไร้ค่า, ไม่มีราคา, ไม่มีประโยชน์, ใช้การไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
worthless chequeเช็คที่ขาดความเชื่อถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
worthless securitiesหลักทรัพย์ที่สิ้นค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feelings of Worthlessnessความรู้สึกไร้ค่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, you didn't do so badly for something that is worthless.ก็ที่คุณไม่ได้ทำเพื่อไม่ก็ สำหรับสิ่งที่ไร้ค่า The Old Man and the Sea (1958)
It's a worthless bronze medallion. Are you going to give it to me?เป็นเป็นเหรียญบรอนซ์ มูลค่าสูงมาก คุณจะเอาให้ผม หรือไม่? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Look at this. lt's worthless.ดูนี่สิ. มันไม่มีค่าอะไร. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
They have been intoxicated by his worthless pleasure... for more than half the day.พวกมันกำลังเมามาย ในพลังชีพอัน ล้นเหลือของเขา มานานกว่าครึ่งวันแล้ว Vampire Hunter D (1985)
Now throw away your worthless ambition.หยุดความทะเยอ ทะยานที่ไร้ประโยชน์ซะ Vampire Hunter D (1985)
The first notebook is worthless, scientifically speaking.โน้ตบุ๊คแรกคือไร้ค่าวิทยาศาสตร์พูด The Russia House (1990)
You are a worthless street rat.เจ้าเกิดมาอย่างหนูข้างถนน เจ้าก็จะตายอย่างหนูข้างถนน Aladdin (1992)
I'm not worthless. And I don't have fleas.ข้าไม่ได้ไร้ค่า และข้าก็ไม่ได้มีตัวหมัดด้วย Aladdin (1992)
Looks like such a beat-up, worthless piece of junk.เหมือนของเก่า และผุพัง ไร้ค่า อย่างกับขยะ Aladdin (1992)
Your worthless friend.เพื่อนไร้ค่าของคุณน่ะซีคะ Wuthering Heights (1992)
"This feather may look worthless,"ขนนี้อาจดูไร้ค่า" The Joy Luck Club (1993)
"This feather may look worthless,"ขนนกชิ้นนี้อาจจะดูไร้ค่า The Joy Luck Club (1993)
I will tell them this feather may look worthless, but it comes from afar and carries with it all my good intentions.ฉันจะบอกพวกเขาว่า ขนหงส์นี้อาจดูไร้ค่า แต่มันมาจากแดนไกล และอัดแน่นไปด้วยความตั้งใจที่ดีของฉัน The Joy Luck Club (1993)
This worthless man.ไอ้โจรกระจอก... Schindler's List (1993)
Buy some worthless old boat, fix it up new.ซื้อเรือเก่าไร้ค่า แก้ไขมันขึ้นมาใหม่ The Shawshank Redemption (1994)
I wish I had laid by an annual sum to bribe worthless young men to marry my daughters, but I have not, I confess.พ่อคิดว่าพ่อต้องรอรับสินสอดของเจ้าสาว จากชายหนุ่มไร้ค่าที่จะมาแต่งกับลูกสาวพ่อ แต่พ่อขอสารภาพว่าพ่อไม่มีเลยสักคน Episode #1.6 (1995)
The satisfaction of prevailing upon one of the most worthless young men in Britain, might then have rested in its proper place.ความพอใจที่จะได้ชัยชนะเหนือชายหนุ่ม ที่มีค่าน้อยที่สุดในอังกฤษ อาจจะยังมีเหลืออยู่ในที่ที่เหมาะสม Episode #1.6 (1995)
No one else would tolerate a worthless little nothing like you.ไม่มีใครทนต่อเจ้าคนไร้ค่าอย่างแก James and the Giant Peach (1996)
Much of western music is unrefined, worthless.ดนตรีตะวันตกส่วนใหญ่ล้วนไร้สาระ ไร้คุณค่า The Red Violin (1998)
You worthless traitors.เธอมันก็คนไร้ค่า My Tutor Friend (2003)
You're worthless!แกมันคนไร้สามารถจริงๆ Crazy First Love (2003)
You worthless shit.แกมันไอ้คนไร้ความสามารถ Crazy First Love (2003)
All our grid models are worthless.โปรแกรมพยากรณ์ของเราใช้ไม่ได้ The Day After Tomorrow (2004)
My mind keeps going over all those worthless decathlon facts.ในใจฉันคิดวนเวียนแต่เรื่องตอบปัญหาชิงทุน The Day After Tomorrow (2004)
Because, because I'm-- I'm worthless.เพราะว่า เพราะว่า ฉันมันไม่มีค่า Raise Your Voice (2004)
You should have supported me, instead of following some stupid, worthless code!แกนั่นแหละควรอยู่ข้างฉัน แทนที่จะไปวิ่งตาม ไอ้พวกบ้าปัญญาอ่อนนั่น! Uno (2004)
Soon they will be worthless to you. Why not take some money for your work?ไม่นานพวกเขาจะไม่มีประโยชน์กับคุณเลย ทำไมไม่รับเงินไปละ Hotel Rwanda (2004)
They think you're dirt, they think you're dung. You're worthless.พวกเขาคิดว่าคุณมันสกปรก ไร้ค่าเหมือนขี้หมาก้อนนึง คุณมันไร้ค่า Hotel Rwanda (2004)
You worthless piece of shit.พวกนายมันเศษสวะจริง ๆ Spin Kick (2004)
See, you assholes are nothing but worthless street fighters.เห็นไหม พวกนายก็เป็นเได้แค่ ไอ้กุ๊ยข้างถนนล่ะว่ะ Spin Kick (2004)
Chung-kun, don't spit out worthless rumors any more.ชุงกึน อย่าพูดถึงข่าวลือบ้า ๆ นั่นอีก Spin Kick (2004)
You're just being worthless over here.เธอกำลังทำตัวไม่มีค่าอยู่ตรงนี้ Pilot: Part 2 (2004)
-I am not worthless!ถ้าเธอไร้ราคาละก็... ฉันไม่ได้ไร้ค่านะ! Memoirs of a Geisha (2005)
I am not worthless.ฉันไม่ได้ไร้ค่า.. Memoirs of a Geisha (2005)
Once again, you are proving to everyone what a worthless piece of shit you are.อีกครั้งที่คุณพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า คุณสวะแค่ไหน The Longest Yard (2005)
Those worthless fools... are stealing the planet from Mother.เจ้าพวกโง่ที่ไร้ค่าเหล่านี้ แย่งชิงโลกใบนี้ไปจากแม่ ใช่ไหมครับแม่? Last Order: Final Fantasy VII (2005)
That money's worthlessเงินพวกนั้นมันไม่มีค่าแล้ว Grave of the Fireflys (2005)
Damn it My life is worthless.บ้าฉิบ ชีวิตฉันไม่เหลืออะไรแล้ว Art of Seduction (2005)
Even if Leticia Barris turned up again, her testimony would be worthless.ถ้าหาก เลทิเซีย แบร์ริส ไม่ปรากฏตัวอีกครั้ง คำให้การของเธอก็ไม่มีความหมาย Cute Poison (2005)
I suffered the most humiliating experience because I'm worthless.ข้าได้รับประสบการณ์อันอัปยศอดสูมากที่สุด เพราะตัวข้านั้นไร้ค่า Episode #1.42 (2006)
"Crispy," I believe, is what they called them. Worthless.คงมีแต่ "ขยะ" นั่นฟังดูแย่สุดๆ Mission: Impossible III (2006)
Worthless remnants of a time before Sparta's ascent from darkness.กากเดนแห่งจารีต ไร้สำนึก จารีตที่แม้ลีโอนายเดิส ก็ไม่อาจเป็นปฏิปักษ์ 300 (2006)
Worthless, diseased, rotten corrupt.ท่านเป็นที่โปรดปรานของสมมติเทพ อย่างแท้จริง โอ เหล่าบุรุษผู้รู้แจ้งและน่าเลื่อมใส 300 (2006)
They got nothing! They're worthless!พวกมันไม่มีอะไรเลย พวกกระจอก! Alpha Dog (2006)
Coach thinks I'm worthless.โค้ชคิดว่าฉันเหลวไหล Peaceful Warrior (2006)
I am worthless.ฉันเหลวไหล Peaceful Warrior (2006)
I'm a worthless piece of shit and Millman's always gonna be better than me.ฉันเป็นคนที่เหลวไหลมาก และมิลแมนก็จะไปได้ดีกว่าฉันแน่ ๆ Peaceful Warrior (2006)
I'm such a worthless piece of shit.ฉันมันก็แค่คนเหลวไหลคนนึง Peaceful Warrior (2006)
We got qualifiers in four weeks and you're looking like a worthless piece of shit.เรามีคุณสมบัติพอใน 4 สัปดาห์นี้ และนายก็ดูเหลวไหลมาก ๆ Peaceful Warrior (2006)
But now you're begging me not to kill this worthless bitch on the grounds of some game?ตอนนี้คุณมาขอไม่ให้ชั้นฆ่านังนี่ ตามเกมส์นี้ Saw III (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
worthlessAn eight-year-old car is almost worthless.
worthlessA promise given under a threat is worthless.
worthlessShe was cheated into buying worthless stock.
worthlessThe antiques my father left when he died turned out to be nothing but worthless junk.
worthlessThe frost rendered the orange crop worthless.
worthlessThe more worthless the plant, the more rapid and splendid is its growth.
worthlessThe museums are full of objects which the most cultivated taste of a period considered beautiful, but which seem to us now worthless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งไร้ค่า(n) worthless thing, See also: valueless thing, Syn. ของไร้ค่า
ไร้คุณค่า(adj) useless, See also: worthless, valueless, Syn. ไร้ประโยชน์, Ant. มีคุณค่า, Example: ชาวตะวันตกเริ่มตระหนักในปัญหาเรื่องอาหารที่ไร้คุณค่า และหันมารณรงค์ให้กินอาหารธรรมชาติมากขึ้น, Thai Definition: ไม่มีประโยชน์
ไม่มีค่า(v) be worthless, See also: be valueless, Syn. ไร้ค่า, ไร้คุณค่า, Example: คนที่ผิดหวังในความรักมักจะคิดว่าตัวเองไม่มีค่าเมื่อคนรักได้ตีจาก
หมดค่า(v) be worthless, See also: be valueless, Syn. ไม่มีค่า, Ant. มีค่า, Example: ผู้หญิงจะหมดค่าถ้าวิ่งไล่จับผู้ชาย
ขาดค่า(v) be worthless, See also: be useless, be valueless, Syn. หมดราคา, ไร้ค่า, Example: หินพวกนี้คงขาดค่าถ้าไม่มีใครค้นพบแล้วจับมาตีราคาว่าเป็นของเก่าแก่, Thai Definition: ไม่มีความหมายอะไรหรือไม่มีค่าหลงเหลืออยู่
ความเหลวแหลก(n) dissoluteness, See also: worthlessness, Syn. ความเละเทะ, ความป่นปี้, Example: นายสันติได้เปิดการแถลงข่าวแฉความเหลวแหลกต่างๆ ภายในพรรคกิจสังคม, Thai Definition: การไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
จุกจิก(adj) small, See also: tiny, trifling, worthless, Syn. เล็กๆ น้อยๆ, กระจุกกระจิก, Example: มาบัดนี้เขาโตแล้ว เขาจะไม่ข้องแวะอะไรกับเรื่องจุกจิกพวกนี้อีก
ไร้ค่า(v) be useless, See also: be incompetent, be worthless, lack skill or ability, Example: คนแพ้มักหมดหวัง คิดว่าตัวเองไร้ค่า, Thai Definition: ไม่มีค่า
เหลวแหลก(adj) dissolute, See also: dissipated, worthless, good-for-nothing, Syn. เละเทะ, Example: เขาเป็นเด็กเหลวแหลกจนไม่มีใครอยากที่จะเป็นเพื่อนด้วย
เหลาะแหละ(adj) frivolous, See also: not serious, light-hearted, unreliable, worthless, Syn. เหลวไหล, เหยาะแหยะ, Example: เนื่องจากเขาเป็นคนเหลาะแหละ ดังนั้นแม่จึงไม่อยากให้ลูกสาวคบด้วย, Thai Definition: ไม่จริงจัง, ไม่แน่นอน, เอาแน่ไม่ได้
เหลาะแหละ(adv) frivolously, See also: unreliably, worthlessly, Syn. เหยาะแหยะ, Example: เขาทำงานเหลาะแหละจนไม่มีใครอยากที่จะทำงานกับเขา, Thai Definition: ไม่จริงจัง, ไม่แน่นอน, เอาแน่ไม่ได้
เหลาะแหละ(v) be frivolous, See also: be light-hearted, be unreliable, be worthless, Syn. เหลวไหล, เหยาะแหยะ, Example: ลูกชายคนโตของท่านนายพลเหลาะแหละเกินกว่าที่จะได้ทำงานชิ้นใหญ่, Thai Definition: ไม่จริงจัง, ไม่แน่นอน, เอาแน่ไม่ได้
ขาดค่า(v) be worthless, See also: be valueless, be without worth/value, Syn. หมดค่า, ไร้ค่า, ไม่มีค่า, Ant. มีค่า, Example: หนังสือเหล่านี้คงขาดค่าถ้าไม่มีใครสนใจอ่าน, Thai Definition: ไม่มีความหมายอะไรหรือไม่มีค่าหลงเหลืออยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุกจิก[jukjik] (adj) EN: small ; tiny ; trifling ; worthless  FR: insignifiant
ของไร้ค่า[khøng rai khā] (n, exp) EN: worthless thing  FR: foutaise [ f ] (fam.)
ความไร้ค่า[khwām raikhā] (n) EN: worthlessness   FR: futilité [ f ]
เหลวไหล[lēolai] (adj) EN: unreliable ; worthless ; good-for-nothing ; trash ; absurd  FR: sans valeur ; sans fondement ; insoutenable
ไม่มีค่า[mai mī khā] (v, exp) EN: be worthless ; be valueless  FR: n'avoir aucune valeur ; être sans valeur
ไร้ค่า[raikhā] (v) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability
ไร้ค่า[rai khā] (adj) EN: worthless ; valueless ; without value  FR: futile ; sans valeur

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WORTHLESS W ER1 TH L AH0 S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报废[bào fèi, ㄅㄠˋ ㄈㄟˋ, / ] report as worthless; discard as worthless; reject; scrap, #12,842 [Add to Longdo]
无用[wú yòng, ㄨˊ ㄩㄥˋ, / ] useless; worthless, #15,593 [Add to Longdo]
糟粕[záo pò, ㄗㄠˊ ㄆㄛˋ, ] dross; dregs; worthless part, #42,184 [Add to Longdo]
矸石[gān shí, ㄍㄢ ㄕˊ, ] waste rock (mining); gangue (worthless minerals mixed in with coal or ore), #58,608 [Add to Longdo]
脓包[nóng bāo, ㄋㄨㄥˊ ㄅㄠ, / ] pustule; worthless person; good-for-nothing; useless weakling, #66,373 [Add to Longdo]
拙著[zhuō zhù, ㄓㄨㄛ ㄓㄨˋ, ] my unworthy writing (humble expr.); my worthless manuscript, #70,355 [Add to Longdo]
虚有其表[xū yǒu qí biǎo, ㄒㄩ ㄧㄡˇ ㄑㄧˊ ㄅㄧㄠˇ, / ] lit. its outside face seems good (成语 saw); fig. looks impressive but is worthless; not as good as it looks; a reputation with no substance, #89,586 [Add to Longdo]
秕糠[bǐ kāng, ㄅㄧˇ ㄎㄤ, ] chaff; worthless stuff, #268,783 [Add to Longdo]
视如粪土[shì rú fèn tǔ, ㄕˋ ㄖㄨˊ ㄈㄣˋ ㄊㄨˇ, / ] to look upon as dirt; to be considered worthless, #445,585 [Add to Longdo]
不稂不莠[bù láng bù yǒu, ㄅㄨˋ ㄌㄤˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˇ, ] useless; worthless; good-for-nothing [Add to Longdo]
土牛木马[tǔ niú mù mǎ, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, / ] clay ox, wooden horse (成语 saw); shape without substance; worthless object [Add to Longdo]
敝屣[bì xǐ, ㄅㄧˋ ㄒㄧˇ, ] worn-out shoes; a worthless thing [Add to Longdo]
熊包[xióng bāo, ㄒㄩㄥˊ ㄅㄠ, ] worthless person; good-for-nothing [Add to Longdo]
矸子[gān zi, ㄍㄢ ㄗ˙, ] waste rock (mining); gangue (worthless minerals mixed in with coal or ore) [Add to Longdo]
视如敝屣[shì rú bì xǐ, ㄕˋ ㄖㄨˊ ㄅㄧˋ ㄒㄧˇ, / ] to regard like a pair of worn-out shoes; to look on sth as worthless [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wertlosigkeit { f }worthlessness [Add to Longdo]
wertlos { adj }worthless [Add to Longdo]
wertlos { adv }worthlessly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product [Add to Longdo]
くたばりぞこない[kutabarizokonai] (exp) (vulg) worthless (of a person); somebody who wouldn't be missed if they died [Add to Longdo]
益体もない[やくたいもない, yakutaimonai] (exp) useless; worthless; absurd; baloney [Add to Longdo]
下らない[くだらない, kudaranai] (adj-i) (uk) good-for-nothing; stupid; trivial; worthless; (P) [Add to Longdo]
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P) [Add to Longdo]
原野商法[げんやしょうほう, genyashouhou] (n) the selling of waste land (worthless property) by unscrupulous real-estate developers [Add to Longdo]
甲斐無い;甲斐ない[かいない, kainai] (adj-i) worthless; pointless; useless [Add to Longdo]
甲斐無し[かいなし, kainashi] (adj-f) worthless; useless; hopeless [Add to Longdo]
雑魚キャラクター[ざこキャラクター, zako kyarakuta-] (n) inconsequential character in a game, anime, drama or manga; worthless character; mook [Add to Longdo]
実もない[みもない, mimonai] (exp, adj-i) empty; meaningless; worthless [Add to Longdo]
取るに足らない[とるにたらない, torunitaranai] (exp) worthless; valueless [Add to Longdo]
取るに足りない;とるに足りない[とるにたりない, torunitarinai] (exp, adj-i) of little importance; trivial; worthless; valueless [Add to Longdo]
冗筆[じょうひつ, jouhitsu] (n) worthless painting and writing [Add to Longdo]
[だ, da] (pref) (1) (See 駄文・1) poor; low-grade; trivial; insignificant; worthless; (n-suf, ctr) (2) (See 一駄) load; pack; horse load; (n) (3) packhorse [Add to Longdo]
不良株[ふりょうかぶ, furyoukabu] (n) worthless stock [Add to Longdo]
腐れ[くされ, kusare] (n) (1) (derog) rotting; spoiling; decaying; corroding; (pref) (2) rotten; worthless; paltry; contemptible [Add to Longdo]
腐儒[ふじゅ, fuju] (n) pedant; worthless scholar [Add to Longdo]
無価値[むかち, mukachi] (n) worthlessness [Add to Longdo]
無念無想[むねんむそう, munenmusou] (n) free from worldly or worthless thoughts [Add to Longdo]
木っ端;木っ片;木っ葉;木端(io);木片(io);木葉(io)[こっぱ, koppa] (n) (1) wood chip; splinter; (n-pref, n) (2) worthless thing; worthless person [Add to Longdo]
碌でもない[ろくでもない, rokudemonai] (exp, adj-i) (uk) good-for-nothing; worthless [Add to Longdo]
腑甲斐無い;腑甲斐ない;不甲斐無い;不甲斐ない[ふがいない, fugainai] (adj-i) disappointing; weak-minded; spiritless; cowardly; worthless; pusillanimous; feckless; faint-hearted; shiftless; tame; timid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worthless \Worth"less\, a. [AS. weor[eth]le['a]s.]
   Destitute of worth; having no value, virtue, excellence,
   dignity, or the like; undeserving; valueless; useless; vile;
   mean; as, a worthless garment; a worthless ship; a worthless
   man or woman; a worthless magistrate.
   [1913 Webster]
 
      'T is a worthless world to win or lose. --Byron.
   [1913 Webster] -- {Worth"less*ly}, adv. -- {Worth"less*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 worthlessly
   adv 1: in a worthless manner

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top