Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ tear แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


119 ผลลัพธ์ สำหรับ tear  T EH1 R
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -tear-, *tear*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
tear(vt) ฉีกออก, Syn. rip, split
tear(vi) ฉีกออก, Syn. rip, split
tear(vi) เคลื่อนที่หรือกระทำอย่างเร่งรีบ, See also: เร่งรีบ, รี่, รีบตะบึง, Syn. rush
tear(vt) แบ่งออก, Syn. divide
tear(vt) ทำให้เป็นรู
tear(vt) ทำให้ไม่สบายใจ, Syn. distress, upset
tear(vi) ไม่สบายใจ, Syn. distress, upset
tear(n) การฉีก
tear(n) รอยฉีก, See also: รอยขาด, Syn. rent, split
tear(n) การรีบเร่ง

Hope Dictionary
tear(เทียร์) n. น้ำตา,ของเหลวที่คล้ายน้ำตา vi. น้าตาไหลออกมา (แทร์) vt.,vi.,n. (การ) ฉีก,ฉีกขาด,ฉีกออก,ดึง,ทิ้ง,รื้อ,รื้อทิ้ง,รื้อออก,รูด,พราก,ถูกฉีก,ถูกดึง,เร่งรียไป,รอยฉีก,ช่องที่ฉีกออก adj. น้ำตาไหล,น้ำตาคลอ,ทำให้น้ำตาไหล,โศกเศร้า -Phr. (tear into โจมตีอย่างแรง กล่
tear gasn. แก๊สน้ำตา
tear-off menusเมนูดึงออกได้หมายถึง เมนูที่เราสามารถดึงออกมาจากแถบเมนู (menu bar) มาวางไว้ที่ตำแหน่งใหม่ที่เราประสงค์
teardropn. หยดน้ำตา,สิ่งที่คล้ายหยดน้ำตา
tearing(แท'ริง) adj. เร่งรีบอย่างรุนแรง,ผลุนผลัน,ดุเดือด,รุนแรง.
teary(เทีย'รี) adj. เกี่ยวกับน้ำตา,น้ำตาไหล,น้ำตาคลอ., See also: tearily adv.
job's-tearsn. ต้นเดือย,ลูกเดือย
wear and tearn. ความเสื่อมเสีย,ความสึก,การสึกหรอ,ความสึกกร่อน,การลดลงของคุณค่า,ค่าสึกหรอ

Nontri Dictionary
tear(n) น้ำตา
tear(n) รอยขาด,รอยฉีก
tear(vi) ขาด,ดึง,ถูกฉีก,เร่งรีบไป
tear(vt) ดึง,พราก,รูด,ฉีก,รื้อออก,ทึ้ง
tearful(adj) ร้องไห้,น้ำตาไหล,น้ำตานอง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tear faultรอยเลื่อนฉีก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tear sac; dacryocyst; sac, lacrimalถุงน้ำตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tears๑. น้ำตา๒. หยดน้ำตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tears, crocodileน้ำตาจระเข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Tearรอยฉีกขาดของผลิตภัณฑ์ยาง มักเกิดบริเวณที่มีความเค้นสูง เช่น รอยตัดหรือมุมแหลม เกิดจากการตัด ตำหนิ หรือการเสียรูปเฉพาะส่วน [เทคโนโลยียาง]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll take the Bacterian people and tear them apart, like this! ฉันจะฆ่า ประชากรเชื้อโรคNและจะฉีกมันเป็นชิ้นๆ The Great Dictator (1940)
You can tear the joint apart, and nobody says a word. ร่วมกันและไม่มีใครพูดคำ Pinocchio (1940)
I'd want my lawyer to tear the prosecution witnesses to shreds, or at least try to. ฉันต้องการนายของฉันจะฉีกพยานโจทก์ที่จะชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรืออย่างน้อยพยายามที่จะ 12 Angry Men (1957)
You vote guilty like the rest of us, then some golden-voiced preacher tears your heart out - some underprivileged kid couldn't help becoming a murderer - and you change your vote. แล้วบางพระสีทองเปล่งเสียงน้ำตาหัวใจของคุณออก - บางเด็กด้อยโอกาสไม่สามารถช่วยกลายเป็นฆาตกร - และคุณเปลี่ยนการโหวตของคุณ หากที่ไม่เกลียดมากที่สุด ... 12 Angry Men (1957)
He thrust his great American hand into my dress and I felt the utility material of which it was made, parachute silk, tear asunder under the thrust of his passion. การแต่งกายของฉันและฉัน รู้สึกว่าวัสดุยูทิลิตี้ ซึ่งมันถูกสร้างขึ้น, ผ้าไหมร่มชู ชีพฉีกขาด แยกออกภายใต้แรงผลักดันของ ความรักของเขา How I Won the War (1967)
I think I'll tear him up into little pieces. ฉันคิดว่าฉันจะฉีกเขาขึ้นมาคือชิ้น เล็ก ๆ Yellow Submarine (1968)
At that moment his penis, overcome by victory cried tears of blood over me ทุกสิ่งดังนั้นที่ถูกจัดเรียงที่นั้น he swallowed ทุกวางของ piss ของฉัน ที่เวลาชั่วครู่นั้น penis ของเขา . ,\ Novercome โดยชัยชนะ... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Don't think your tears restrain my desire; they make me more ruthless ไม่คิดว่าน้ำตาของคุณ .ยับยั้ง my desire ; ที่เขาทำฉันไม่มีความเมตตามากกว่า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
When somebody's been out of practise, violent movement could cause tiny tears in internal ligaments. บางคนไม่ได้ออกกำลังมานาน, เมื่อได้เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงทำให้เป็นลมได้ Suspiria (1977)
I'm gonna tear you up! ฉัน เมตร จะ ฉีก คุณขึ้น ! I Spit on Your Grave (1978)
Uncle, I'll tear this handkerchief in half. ท่านลุง, ข้าจะฉีกแบ่งครึ่งมัน. Return of the Condor Heroes (1983)
They can tear off my fingernails, I won't talk. พวกเขาสามารถฉีกเล็บของฉัน ฉันจะไม่พูดคุย 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tearA big tear rolled down my cheek.
tearA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
tearAn endless flow of tears fell from her eyes.
tearAs Beth wiped tears from her face, she rushed home.
tearAs I entered a tearoom found two young men watching a wrestling match on television.
tearAs I entered a tearoom, I found two young men watching a wrestling match on television.
tearAs soon as she heard the news, she burst into tears.
tearAs soon as she met him, she burst into tears.
tearA tear ran down from that eye.
tearA tear ran down her cheek.
tearA tear rolled down her cheek.
tearAt that moment tears ran down the old man's face.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ขี้แย(adj) whining, See also: tearful, weepy, Example: เขาชอบว่าฉันเป็นผู้หญิงขี้แยอยู่เรื่อย, Thai Definition: มักร้องไห้บ่อยๆ เพราะอ่อนแอไม่เข้มแข็ง
ฟูมฟาย(adv) tearfully, Syn. อาบน้ำตา, Example: น้องจะร้องไห้ฟูมฟายไปทำไม หมาตายแค่นี้, Thai Definition: มีน้ำตาอาบหน้า
อัสสุ(n) tear, See also: teardrop, Syn. น้ำตา, อัสสุชล, ชลเนตร, ชลนัยน์, ชลนา, Notes: (บาลี)
อัสสุชล(n) tear, See also: teardrop, Syn. น้ำตา, อัสสุ, ชลเนตร, ชลนัยน์, ชลนา
น้ำตา(n) tear, See also: teardrop, Example: ลูกๆ ร้องไห้จนน้ำตาอาบแก้ม, Thai Definition: น้ำที่ไหลออกจากนัยน์ตาเมื่อเวลาดีใจหรือเสียใจเป็นต้น
ระเบิดน้ำตา(n) tear-gas bomb, See also: tear bomb, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลูกระเบิดซึ่งบรรจุสารเคมีที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแก่เยื่อตา ทำให้น้ำตาไหล ลืมตาไม่ขึ้นอยู่ชั่วขณะ
ปริ(v) split, See also: tear, burst, part, open slightly, crack open, Syn. แยก, แตกออก, ผลิ, แย้ม, Example: มะขามเทศกำลังมีฝักแก่จัดฝักสีแดงก่ำแตกปริจนเห็นเนื้อสีขาวแน่น
ก๊าซน้ำตา(n) tear gas, Example: ตำรวจยิงก๊าซน้ำตาใส่คนที่ชุมนุมประท้วง, Count Unit: ก๊าซ, Thai Definition: ก๊าซที่ทำให้ระคายเคืองลูกตาอย่างรุนแรง
การฉีก(n) tearing, See also: rending, Syn. การดึง, การทึ้ง, Example: การฉีกของกล้ามเนื้อขาทำให้เขาปวดแทบเดินไม่ได้
แก๊สน้ำตา(n) tear gas, Example: ทหารใช้แก๊สน้ำตาสลายฝูงชนที่มาประท้วง, Thai Definition: สารที่อยู่ในสภาพที่แพร่กระจายเป็นไอหรือควัน ทำให้ระคายเคืองนัยน์ตาอย่างรุนแรง น้ำตาไหล และมองไม่เห็นชั่วขณะหนึ่ง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อวัยวะสร้างน้ำตา[awaiyawa sāng nāmtā] (n, exp) EN: tear glands ; lacrimal glands  FR: glande lacrymale [f]
บีบน้ำตา[bīp nāmtā] (v, exp) EN: force out tears ; weep crocodile tears ; squeeze a tear  FR: se forcer à pleurer ; verser des larmes de crocodile
ฉีก[chīk] (v) EN: tear ; rip ; rend ; rupture  FR: déchirer ; lacérer ; arracher
เดือย[deūay] (n) EN: Job's Tears
จิก[jik] (v) EN: tear at ; pull ; seize ; clutch ; grab
แกะ[kae] (v) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten  FR: retirer ; défaire
แก๊สน้ำตา[kaēt nāmtā] (n, exp) EN: tear gas  FR: gaz lacrymogène
การสึกหรอ[kān seukrø] (n) EN: wear and tear
การทนทานต่อการชำรุด[kān thonthān tø kān chamrut] (n, exp) EN: resistance to wear and tear
ก๊าซน้ำตา[kāt nāmtā] (n, exp) EN: tear gas  FR: gaz lacrymogène [m]

CMU Pronouncing Dictionary
TEAR T EH1 R
TEAR T IH1 R
TEARS T IH1 R Z
TEARS T EH1 R Z
TEARY T IH1 R IY0
TEARE T IY1 R
TEARLE T AO1 R AH0 L
TEARING T IH1 R IH0 NG
TEARFUL T IH1 R F AH0 L
TEARING T EH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
tear (n) tˈɪəʳr (t i@1 r)
tear (v) tˈɛəʳr (t e@1 r)
tears (n) tˈɪəʳz (t i@1 z)
tears (v) tˈɛəʳz (t e@1 z)
tearful (j) tˈɪəʳfəl (t i@1 f @ l)
tearing (v) tˈɛəʳrɪŋ (t e@1 r i ng)
tearoom (n) tˈiːruːm (t ii1 r uu m)
tear-gas (n) tˈiːə-gæs (t ii1 @ - g a s)
tearaway (n) tˈɛəʳrəwɛɪ (t e@1 r @ w ei)
tearless (j) tˈɪəʳləs (t i@1 l @ s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
眼泪[yǎn lèi, ㄧㄢˇ ㄌㄟˋ, / ] tears; crying, #2,973 [Add to Longdo]
[lèi, ㄌㄟˋ, / ] tears, #3,049 [Add to Longdo]
泪水[lèi shuǐ, ㄌㄟˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] teardrop; tears, #6,540 [Add to Longdo]
拆除[chāi chú, ㄔㄞ ㄔㄨˊ, ] tear down; demolish; dismantle; remove, #6,667 [Add to Longdo]
茶楼[chá lóu, ㄔㄚˊ ㄌㄡˊ, / ] tearoom; teahouse; dimsum restaurant (Hong Kong), #26,649 [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, ] tearful; to branch (of river), #28,310 [Add to Longdo]
血泪[xuè lèi, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄟˋ, / ] tears of blood (symbol of extreme suffering); blood and tears, #29,759 [Add to Longdo]
撕破[sī pò, ㄙ ㄆㄛˋ, ] tear, #34,793 [Add to Longdo]
催泪弹[cuī lèi dàn, ㄘㄨㄟ ㄌㄟˋ ㄉㄢˋ, / ] tear bomb; tear-gas grenade, #43,371 [Add to Longdo]
催泪瓦斯[cuī lèi wǎ sī, ㄘㄨㄟ ㄌㄟˋ ㄨㄚˇ ㄙ, / ] tear gas, #64,779 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Durchreißwiderstand {m}tear resistance [Add to Longdo]
Reißfestigkeit {f}tear strength [Add to Longdo]
Tränengas {n}tear gas [Add to Longdo]
Tränenkanal {m} [anat.]tear duct [Add to Longdo]
Zerreißfestigkeit {f}tear resistance [Add to Longdo]
Rissfestigkeit {f}tear resistance [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
うるうる[uruuru] (adv,adv-to,vs) (1) (See 潤む・うるむ・1) teary-eyed; (2) damp (e.g. skin, hair); moist [Add to Longdo]
お手洗い(P);御手洗い[おてあらい, otearai] (n) toilet; restroom; lavatory; bathroom; (P) [Add to Longdo]
お涙頂戴;御涙頂戴[おなみだちょうだい, onamidachoudai] (n,adj-no) tearjerker; sob story; maudlin tale [Add to Longdo]
しばしば目[しばしばめ, shibashibame] (exp) blinking away tears; blinking tear filled eyes [Add to Longdo]
はぎ取る;剥ぎ取る[はぎとる, hagitoru] (v5r,vt) to tear off; to strip; to rob [Add to Longdo]
ばりばり(P);バリバリ[baribari (P); baribari] (adj-na,adv,n) (on-mim) tearing; crunching (sound); work hard; actively; (P) [Add to Longdo]
ばりッと[bari tsu to] (adv) (1) (on-mim) sound of an object breaking loudly; ripping sound; tearing sound; (2) (See ぱりっと・1) being stylish [Add to Longdo]
べそ[beso] (n) child's tear-stained face [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
手洗い[てあらい, tearai] Waschraum, Toilette [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.3274 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม