Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ distress แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
97 ผลลัพธ์ สำหรับ distress  D IH0 S T R EH1 S
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -distress-, *distress*, distres

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
distress[N] ความกังวลใจ, See also: ความเศร้าโศก, ความเสียใจ, ความเศร้าซึม, Syn. unease, worry, concern, anxiety, Ant. relief, confidence
distress[N] ความยุ่งยาก, See also: ปัญหา, ความลำบาก, Syn. hardship
distress[VT] ทำให้เจ็บปวด, See also: ทำให้เสียใจ, Syn. afflict, anquish, desolate, worry
distressed[ADJ] เจ็บปวด
distressed[ADJ] ไม่มีความสุข, See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ, Syn. anquished, anxious, worried, troubled
distressful[ADJ] ไม่มีความสุข
distressing[ADJ] ไม่มีความสุข, See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ, Syn. anquished, anxious, worried, troubled
distressfully[ADV] อย่างเป็นทุกข์, See also: อย่างไม่มีความสุข
distressingly[ADV] อย่างเป็นทุกข์, See also: อย่างไม่มีความสุข
Hope Dictionary
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความลำบาก,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย,การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก,ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
distress calln. สัญญาณแจ้งเหตุร้าย
distressed(ดิสเทรสทฺ') adj. เศร้าโศก,ทุกข์ยาก,ลำบาก, Syn. distraught
gastric distressอาหารไม่ย่อย
Nontri Dictionary
distress(n) ความเดือดร้อน,ความทุกข์ทรมาน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความลำบาก
distress(vt) ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้ทุกข์ยาก,ทำให้ลำบาก
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
distress๑. เหตุทุกขภัย (ก. ปกครอง)๒. การยึดทรัพย์สินเป็นประกันการชำระหนี้ (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
distress, respiratoryการหายใจอึดอัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Distressคับขัน,ความทรมาน,ความรู้สึกเป็นทุกข์,ความยุ่งยากใจ,สภาวะคับขัน [การแพทย์]
Distress, Innerความรู้สึกอึดอัด [การแพทย์]
Distress, Precordialอาการเหมือนมีแรงกดที่หัวใจ [การแพทย์]
Distress, Psychicความอึดอัดบีบคั้นทางจิตใจ [การแพทย์]
Longdo Unapproved EN-TH
distressการยึดทรัพย์สินเป็นการประกันการชำระเงิน
distress (n ) ความเจ็บปวด, เศร้าเสียใจ หรือวิตกกังวลอย่างรุนแรง
See also: S. suffering,
distress (n ) (in distress) ภาวะอันตรายหรือลำบาก ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
Because our bomb mission had been so secret no distress signal had been sent. เพราะภารกิจทิ้งระเบิดเราลับมาก... เลยไม่มีการส่งสัญญาณเตือน Jaws (1975)
Only communications of an emergency distress nature are allowed between the Leonov and Discovery. การสื่อสารเฉพาะฉุกเฉิน ธรรมชาติความทุกข์ที่ได้รับ อนุญาต ระหว่าง ลีอนอฟ และ ดิสคัเฟอ รี 2010: The Year We Make Contact (1984)
Dear Lizzy, please do not distress yourself. I'm sure Mr Darcy will respect your confidence. ลิซซี่ที่รัก กรุณาอย่าไปทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เลย ฉันมั่นใจว่าคุณดาร์ซี่จะนับถือความไว้วางใจของเธออยู่ Episode #1.5 (1995)
I've been listening to the distress signal. ตอนที่ฟังสัญญาณเรียกนั้น Event Horizon (1997)
That's right, CQD, the distress call. That's our position. ถูกต้อง ขอความช่วยเหลือคือสถานะเรา Titanic (1997)
"concludes that BST results in unnecessary pain suffering and distress for the cows. "มีข้อสรุปว่า BST ก่อให้เกิดความเจ็บปวดที่ไม่จำเป็น "ความทรมานและอาการเศร้าซึมในวัว The Corporation (2003)
"It is with great distress that Scotland Yard announces that the Bank of England... "สก็อตแลนด์ยาร์ดเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ต้อง แจ้งให้ทราบว่าธนาคารอังกฤษถูกโจรกรรม" Around the World in 80 Days (2004)
See if we can find a transceiver to send a distress signal, help the rescue team. เผื่อผมหาทรานซีฟเวอร์เจอ จะได้ส่งสัญญาณให้ทีมกู้ภัย Pilot: Part 1 (2004)
- We could broadcast blind, hope that someone, maybe a ship somewhere picks up our distress call. เราลองส่งมั่วๆดูก็ได้ หวังว่าคงจะมีคนหรือเรื่อที่ไหนสักแห่ง ที่รับสัญญาณแจ้งเหตุร้ายจากเราได้ Pilot: Part 2 (2004)
It's a distress call. เป็นรหัสฉุกเฉิน Pilot: Part 2 (2004)
It was a distress call from a French woman. มันเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงฝรั่งเศส Tabula Rasa (2004)
So no splashing, no signs of distress ? ไม่มีเสียงเอะอะ หรือว่าสัญญาณอันตรายเลยหรอครับ Dead in the Water (2005)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
distressBeing able to smile while in great distress is not duck soup for a passionate individual.
distressFamine caused great distress among the people.
distressHer death was a great distress to all the family.
distressHis nagging distressed her.
distressMany people were plunged into distress by the news.
distressThe news distressed her.
distressThe ship's captain ordered the radio operator to send a distress signal.
distressYou have no idea how distressed she was.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ทารุณจิตใจ[V] hurt, See also: distress, upset, Syn. ทำร้ายจิตใจ, Example: ภาพที่เห็นมันทารุณจิตใจวัยเด็กอย่างเขา
ขุ่นหมอง[V] distress, See also: be gloomy, Syn. หมองใจ, ขุ่นมัว, หม่นหมอง, Example: จิตใจของหล่อนขุ่นหมองไปด้วยแรงริษยาอาฆาต, Thai definition: ไม่แจ่มใสหรือไม่ผ่องใส
คับแค้น[ADV] distressfully, See also: troubledly, miserably, needily, Syn. ขาดแคลน, ยากจน, ยากไร้, ขัดสน, ฝืดเคือง, ลำบาก, Example: เด็กบางคนที่ขมขื่นใจจากชีวิตที่ต้องอยู่อย่างคับแค้นและถูกทารุณจากผู้ใหญ่ที่ตนอาศัยอยู่ด้วย
แผลเก่า[N] trauma, See also: distressing or unpleasant experience, Syn. ความเจ็บช้ำ, ความช้ำชอกใจ, Example: เขาคงโกรธที่ฉันเผลอพูดสะกิดแผลเก่าของเขาเข้า, Thai definition: ความเจ็บช้ำที่ฝังใจอยู่ไม่รู้ลืม, Notes: (สำนวน)
ฝืดเคือง[V] suffer, See also: distress, Syn. ขัดสน, อัตคัด, ขาดแคลน, Ant. อุดมสมบูรณ์, Example: หากหัวหน้าครอบครัวนิยมเสพยาก็จะทำให้เศรษฐกิจในครอบครัวฝืดเคือง, Thai definition: มีไม่สู้จะพอใช้พอสอย
เจ็บช้ำ[ADJ] bitter, See also: distressful, painful, Example: เขาไม่อยากพูดถึงประสบการณ์ที่เจ็บช้ำนั้นอีก
ความคับแค้นใจ[N] distressed, See also: grief, resentment, oppression, troublesomeness, Syn. ความแค้นใจ
ความปวดร้าวใจ[N] distress, See also: agony, suffering, Syn. ความเจ็บปวดรวดร้าว, ความรวดร้าว, Example: คำพูดของเธอทำให้เกิดความปวดร้าวในใจของเขา
ความวิตกกังวล[N] anxiety, See also: distress, worry, Syn. ความกังวล, ความวิตก, ความไม่สบายใจ, Example: เขามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของบิดาของเขา, Thai definition: ความร้อนใจเพราะห่วงใย
ตกทุกข์ได้ยาก[V] distress, See also: be in low circumstances, Syn. ลำบาก, ประสบทุกข์, ได้ทุกข์, Example: เธอกำลังตกทุกข์ได้ยากเวลานี้
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ช้ำใจ[adj.] (chamjai) EN: distressed   
เดือดร้อน[v.] (deūatrøn) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented   FR: avoir des ennuis
ฝืดเคือง[v.] (feūtkheūang) EN: suffer ; distress   
ใจหาย[adj.] (jaihāi) EN: sad ; distressed   
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain   FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บปวด[adj.] (jeppūat) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore   FR: douloureux ; endolori
เจ็บปวดรวดร้าว[v. exp.] (jeppūat rūat-rāo) EN: be in anguish ; feel a mental pain ; be distressed ; be deeply pained ; get hurt   FR: être angoissé
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed   
คลายทุกข์[v. exp.] (khlāi thuk) EN: relieve distress   FR: se relever ; se remettre
ความเจ็บปวดรวดร้าว[n. exp.] (khwām jeppūat rūat rāo) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering   FR: souffrance [f]
CMU Pronouncing Dictionary
DISTRESS   D IH0 S T R EH1 S
DISTRESSED   D IH0 S T R EH1 S T
DISTRESSES   D IH0 S T R EH1 S IH0 Z
DISTRESSING   D IH0 S T R EH1 S IH0 NG
DISTRESSINGLY   D IH0 S T R EH1 S IH0 NG L IY0
Oxford Advanced Learners Dictionary
distress  (v) dˈɪstrˈɛs
distressed  (v) dˈɪstrˈɛst
distresses  (v) dˈɪstrˈɛsɪz
distressful  (j) dˈɪstrˈɛsful
distressing  (v) dˈɪstrˈɛsɪŋ
distressfully  (a) dˈɪstrˈɛsfəliː
distressingly  (a) dˈɪstrˈɛsɪŋliː
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
忧伤[yōu shāng, ㄧㄡ ㄕㄤ, / ] distressed; sorrowing; sad; worried; grieved; laden with grief, #8,374 [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, ] distressed, #16,838 [Add to Longdo]
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, ] distressed; embarrassed, #23,498 [Add to Longdo]
凄然[qī rán, ㄑㄧ ㄖㄢˊ, ] distressing, #44,886 [Add to Longdo]
[, ㄉㄚˊ, ] distressed; alarmed; shocked; grieved, #97,122 [Add to Longdo]
[, ㄇㄛˋ, ] distress; sickness, #169,185 [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] distressed, agitated, #363,535 [Add to Longdo]
[, ㄋㄧˋ, ] distressed; famished, #816,999 [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Pfändungsbefehl {m}distress warrant [Add to Longdo]
Seenot {f}distress at sea [Add to Longdo]
SOS-Ruf {m}distress call [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
オレオレ詐欺;おれおれ詐欺[オレオレさぎ(オレオレ詐欺);おれおれさぎ(おれおれ詐欺), oreore sagi ( oreore sagi ); oreoresagi ( oreore sagi )] (n) type of fraud involving phone calls pretending distress [Add to Longdo]
危難[きなん, kinan] (n) peril; danger; hazard; distress [Add to Longdo]
危殆[きたい, kitai] (n) danger; jeopardy; distress [Add to Longdo]
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P) [Add to Longdo]
窮状[きゅうじょう, kyuujou] (n) distress; wretched condition; (P) [Add to Longdo]
窮迫[きゅうはく, kyuuhaku] (n,vs) financial difficulty; distress [Add to Longdo]
金詰まり;金詰り[かねづまり, kanedumari] (n) financial distress; money shortage [Add to Longdo]
[く, ku] (n) (1) pain; anguish; suffering; distress; anxiety; worry; trouble; difficulty; hardship; (2) {Buddh} (See 八苦) duhkha (suffering) [Add to Longdo]
苦しみ[くるしみ, kurushimi] (n) pain; anguish; distress; suffering; hardship; (P) [Add to Longdo]
苦渋[くじゅう, kujuu] (n,vs,adj-no) bitterness; mortification; difficulty in understanding; distress; affliction; (P) [Add to Longdo]
Time: 0.0253 seconds, cache age: 40.927 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม