strategy แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


62 ผลลัพธ์ สำหรับ strategy
ภาษา
/S T R AE1 T AH0 JH IY0/
หรือค้นหา: -strategy-, *strategy*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
strategy(n) ยุทธวิธี, See also: กลวิธี, ยุทธศาสตร์, Syn. procedure, tactics
strategy(n) แผนการ, See also: วิธีการ, โครงการ, Syn. plan, policy, scheme

Hope Dictionary
strategy(สแทรท'ทิจี) n. แผนการณ์, วิธีการ, อุบาย, กโลบาย, ยุทธศาสตร์, ยุทธวิธี, กลยุทธ

Nontri Dictionary
strategy(n) ยุทธวิธี, กลยุทธ์, แผนการณ์, อุบาย, กุศโลบาย, ยุทธศาสตร์

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
strategyยุทธวิธี, กลยุทธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
strategyกลยุทธ์, ยุทธศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
strategyกลยุทธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
strategyกลยุทธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Strategyยุทธศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Susan, doing that means marketing and strategy and stuff like that! ฉันเป็นแฟนเขา Big (1988)
Because at this moment, I feel the best strategy is to keep it low profile. เพราะว่าในตอนนี้ กลยุทธที่ดีที่สุดคือไม่กระโตกกระตาก Rushmore (1998)
I'm a partner at the predictive strategy firm... คุณคงจำฉันได้ ฉันเป็นหุ้นส่วน ที่บริษัทเกี่ยวกับการวางแผนและคาดการณ์... Pi (1998)
I have a strategy to reach to Asano's mother ฉันมีกลยุทธ์ในการเข้าถึงแม่ของอาซาโนะ GTO (1999)
Mr. Vance, I think what the judge is trying to determine here... is what exactly your strategy is for helping poor Mr. Junuh find his game, because to the untrained observer it appears you know as much about being a caddie... as I do about driving a locomotive. ...คุณช่วยจูเนอท่าไหน เพราะ... ...ดูคุณรู้เรื่องแคดดี้ เท่าๆ กับฉันรู้เรื่องขับรถไฟ The Legend of Bagger Vance (2000)
It wasn't a gift, it was a strategy tool. มันไม่ใช่ของขวัญหรอก ก็แค่เครื่องมือสอนกลยุทธการตลาด Metamorphosis (2001)
A strategy is still being formulated. แผนการรับมือกำลังจะถูกสร้างขึ้น The Matrix Reloaded (2003)
I want to discuss this strategy of poems, which are getting us nowhere. - ซึ่งไม่ทำให้เราไปไหน - ขอโทษครับ ขอโทษ I Heart Huckabees (2004)
This strategy effectively seals the fate of the Philippines and the men trapped on Bataan. นโยบายดังกล่าวเท่ากับ เป็นการโดดเดี่ยวฟิลิปปินส์ และทอดทิ้งทหารอเมริกันที่ติดอยู่ที่นั่นด้วย The Great Raid (2005)
There's an underlying strategy in this case. มันยังมีทฤษฏีอื่นสำหรับคดีนี้ Compulsion (2005)
You can't plan strategy like this! ยังงี๊มันก็ทำอะไรไม่ได้น่ะสิ.. Letters from Iwo Jima (2006)
A strategy meeting! ประขุมแผนกลยุทธ์! Heavenly Forest (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strategyFor this design house it was an appropriate strategy to introduce even more radical colors into computer production.
strategyIf there are too many irons in the fire in too short a time, good strategy cannot result.
strategyIn our next line of business let's make it our strategy to win by losing.
strategyLet's take time out and talk about our strategy.
strategyOur diplomacy and strategy ran in clear contradiction to each other.
strategyThe rapid growth of the firm was attributed to its unique strategy.
strategyThe revolutionary council met to plan strategy.
strategyThe strength of the firm is attributed to its future-oriented strategy.
strategyThe threats to this strategy are numerous.
strategyWe have to be ready not only for a straightforward test of strength but also for a struggle in which every strategy comes into play.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ยุทธศาสตร์(n) strategy, Syn. วิชาการรบ, Example: การทำยุทธศาสตร์ของสหรัฐคือการใช้แสนยานุภาพทางอากาศสร้างแรงกดดันต่ออิรักทางด้านกำลัง
แต้ม(n) strategy, See also: tactics, tact, finesse, Syn. ชั้นเชิง, Example: พอจนแต้มเข้าเขาก็ยักกระสายไปพูดเรื่องอื่น
ระแคะ(n) strategy, See also: trick, artifice, subterfuge
กระบวน(clas) process, See also: strategy, technique, step, movement, procedure, Syn. กระบวนการ, ขั้นตอน, Example: การทำไข่ผงต้องผ่านกระบวนการต่างๆ หลายกระบวนด้วยกัน
กลยุทธ์(n) strategy, See also: stratagem, maneuver, tactics, Syn. ยุทธวิธี, อุบาย, กุศโลบาย, แผนการ, กลอุบาย, วิธีการ, Example: นายพลทั้งสี่นายวางกลยุทธ์เผด็จศึกศัตรูให้ราบคาบ, Thai Definition: การต่อสู้หรือการแข่งขันที่ต้องใช้กลอุบายต่างๆ
กลวิธี(n) strategy, See also: stratagem, maneuver, tactics, artifice, ruse, trick, Syn. กลยุทธ์, วิธีพลิกแพลง, กลเม็ด, เล่ห์เหลี่ยม, กลอุบาย, ทีเด็ด, Example: ร้านค้าใช้กลวิธีทุกรูปแบบเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งให้ได้, Count Unit: แบบ, อย่าง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ชั้นเชิง[chanchoēng] (n) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill  FR: stratagème [ m ] ; moyen [ m ] ; artifice [ m ] ; finesse [ f ]
การกำหนดกลยุทธ์[kān kamnot konlayut] (n, exp) EN: strategy formulation ; strategy
การปฏิบัติตามกลยุทธ์[kān patibat tām konlayut] (n, exp) EN: strategy implementation
กลวิธี[konlawithī] (n) EN: strategy ; tactic ; ploy ; tactics  FR: tactique [ f ]
กลยุทธ์[konlayut] (n) EN: strategy  FR: stratégie [ f ]
กลยุทธ์เชิงรุก[konlayut choēng ruk] (n, exp) EN: approach strategy ; offensive strategy
กลยุทธ์การโฆษณา[konlayut kān khōtsanā = konlayut kān khōsanā] (n, exp) EN: advertising strategy  FR: stratégie publicitaire [ f ]
กลยุทธ์การตลาด[konlayut kāntalāt] (n, exp) EN: marketing strategy
กลยุทธ์การตั้งราคา[konlayut kān tang rākhā] (n, exp) EN: pricing strategy
กลยุทธ์ของบริษัท[konlayut khøng børisat] (n, exp) EN: corporate strategy

CMU Pronouncing Dictionary
strategy
strategy's

Oxford Advanced Learners Dictionary
strategy

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
战略[zhànlu:è, ㄓㄢˋlu:ㄜˋ,   /  ] strategy #900 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Strategie { f } | Strategien { pl } | eine Strategie umsetzenstrategy | strategies | to implement a strategy [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
作戦(P);策戦[さくせん, sakusen] (n) (1) tactics; strategy; (2) military or naval operations; (P) #1,143 [Add to Longdo]
[へい, hei] (n) (1) (common) soldier; rank and file; (2) army; troops; (3) warfare; strategy #1,372 [Add to Longdo]
戦略[せんりゃく, senryaku] (n, adj-no) strategy; tactics; (P) #2,689 [Add to Longdo]
戦法[せんぽう, senpou] (n, adj-no) tactics; strategy; (P) #11,962 [Add to Longdo]
アブストラクトゲーム[abusutorakutoge-mu] (n) abstract strategy game (wasei [Add to Longdo]
ジャストインタイム[jasutointaimu] (n) just-in-time (inventory strategy); JIT [Add to Longdo]
スイング戦略[スイングせんりゃく, suingu senryaku] (n) swing strategy [Add to Longdo]
ストラテジー[sutorateji-] (n) strategy [Add to Longdo]
セールス戦略[セールスせんりゃく, se-rusu senryaku] (n) sales strategy [Add to Longdo]
マーケティング戦略[マーケティングせんりゃく, ma-keteingu senryaku] (n) marketing strategy [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0248 seconds, cache age: 0.069 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม