Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ skilled แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


55 ผลลัพธ์ สำหรับ skilled  S K IH1 L D
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -skilled-, *skilled*, skill, skille

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
skilled(adj) ซึ่งมีทักษะ, See also: ซึ่งมีความชำนาญ, Syn. skillful

Hope Dictionary
skilled(สคิลดฺ) adj. เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, มีฝีมือ, ช่ำชอง, แคล่วคล่อง, ต้องใช้ฝีมือ, Syn. skillful
unskilled(อันสคิลดฺ') adj. ไม่ชำนาญ, ไม่คล่อง, ไม่มีฝีมือ, ไม่ต้องการชำนาญ., Syn. inexperienced

Nontri Dictionary
skilled(adj) ซึ่งใช้ความชำนาญ, มีฝีมือ, ที่มีความสามารถ
unskilled(adj) ไม่ชำนาญ, ไม่คล่อง, ไม่มีฝีมือ, ไม่เชี่ยวชาญ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
skilled workerคนทำงานใช้ฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Skilled laborแรงงานฝีมือ [TU Subject Heading]
Skilled Workerคนทำงานฝีมือ, Example: การแบ่งกลุ่มผู้ทำงานที่ใช้แรงงาน โดยแบ่งตามทักษะ (skill) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These men are skilled craftsmen. พวกมันเป็นช่างฝีมือที่ดีครับ The Great Dictator (1940)
Only their skilled training in police enforcement techniques saved their lives. เฉพาะการฝึกอบรมที่มีทักษะของพวกเขาในการบังคับใช้ตำรวจ เทคนิคการช่วยชีวิตของพวกเขา First Blood (1982)
The standard SS rate for Jewish skilled labor is seven marks a day, five for unskilled and women. ค่าแรงขั้นสูงของยิววันละ 7 มาร์ค 5 สำหรับพวกไร้ฝีมือกับผู้หญิง Schindler's List (1993)
But Moses is a skilled metalworker. โมเสสเป็นช่างฝีมือด้วย Schindler's List (1993)
A big shot from the SS Budget and Construction Office came to lunch... and he told us that to believe thejewish skilled worker had a place... in Reich economics was a treasonable idea. ทางสำนักงบประมาณบอกเราว่า... ความคิดที่ว่าแรงงานยิวมีบทบาท... คือความคิดขายชาติ Schindler's List (1993)
They should be on my train ! They're skilled munitions workers ! นี่แรงงานสำคัญ Schindler's List (1993)
I'm skilled at commanding the attention of a room... and discussing very important issues. ดิฉันมีความสามารถในการควบคุมความสนใจในการประชุม เเละปรึกษาปัญหาสำคัญๆ Legally Blonde (2001)
They are skilled assassins trained for generations in the deadly arts. ในศิลปะเเห่งความตาย ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน The Scorpion King (2002)
So, we decided to try and hire a skilled bodyguard. ดังนั้นเราเลยต้องการจะจ้างบอดี้การ์ดฝีมือดีซักคน Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
I just wanted a skilled person like you. ชั้นต้องการคนฝีมือดีแบบเธอนี่ล่ะ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
We only chose the skilled ones. เราคัดเลือกแต่คนที่มีความสามารถ Episode #1.41 (2006)
They use natural materials. They're very skilled at this. พวกเขาใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติ พวกเขาชำนาญมาก Faith Like Potatoes (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skilledA skilled mechanic earns decent wages.
skilledHow long does it take to get reasonably skilled?
skilledI guess I am not as as skilled as you.
skilledThe average skilled workers now earn over $10, 000 a year.
skilledThe position requires applicants to be skilled in spoken English.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
มือดี(adj) skillful, See also: skilled, deft, Example: เพราะผมมีผู้ช่วยฝีมือดี งานของผมจึงสำเร็จได้รวดเร็ว, Thai Definition: เกี่ยวกับลักษณะที่มีฝีมือมาก, Notes: (สำนวน)
เฟื่องฟุ้ง(adj) skilled, Example: พวกเราอดทึ่งในความคิดอันเฟื่องฟุ้งของคนรุ่นก่อนไม่ได้, Thai Definition: เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, (ใช้แก่สติปัญญา)
อัศวโกวิท(adj) skilled in horsemanship, Thai Definition: ผู้ชำนาญในการม้า, Notes: (สันสกฤต)
ช่างฝีมือ(n) skilled craftsman, See also: master craftsman, artisan, Example: ปัจจุบันนี้ช่างฝีมือในด้านต่างๆ เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชำนาญในงานนั้นเป็นพิเศษ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ชำนาญ[chamnān] (v, exp) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in  FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[chamnān] (adj) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient  FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญ[chān] (adj) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient  FR: expérimenté
ช่าง[chang] (n) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker  FR: artisan [ m ] ; ouvrier qualifié [ m ] ; technicien [ m ] ; mécanicien [ m ]
ช่างฝีมือ[chang fīmeū] (n) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman  FR: artisan [ m ] ; ouvrier spécialisé [ m ]
เชี่ยว[chīo] (adj) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert  FR: doué ; talentueux ; expert
เชี่ยวชาญ[chīochān] (v) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced  FR: exceller ; être un expert
เชี่ยวชาญ[chīochān] (adj) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced  FR: expérimenté ; spécialisé
เฟื่องฟุ้ง[feuangfung] (adj) EN: skilled
เจน[jēn] (v) EN: be well-versed ; be conversant ; be experienced ; be familiar ; be skilled at ; be practiced of ; be experienced through ; be skillful  FR: être habitué ; être familiarisé avec ; avoir l'expérience de ; s'y connaître ; être rompu à

CMU Pronouncing Dictionary
SKILLED S K IH1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary
skilled (j) skˈɪld (s k i1 l d)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
谋士[móu shì, ㄇㄡˊ ㄕˋ, / ] skilled manipulator; sb who can engineer and see through a project; adviser, #44,037 [Add to Longdo]
熟手[shú shǒu, ㄕㄨˊ ㄕㄡˇ, ] skilled person; an experienced hand, #83,194 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Facharbeiter { m }; Facharbeiterin { f } | Facharbeiter; Facharbeiterinnen { pl }skilled worker | skilled workers [Add to Longdo]
Fachkraft { f }skilled employee [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
一芸一能[いちげいいちのう, ichigeiichinou] (n) (excelling in) one area or skill; (being skilled or gifted in) one certain area [Add to Longdo]
機械馬鹿[きかいばか, kikaibaka] (n) skilled engineer (mechanic) who is clumsy in all other matters; person who gets a great kick out of tinkering with anything mechanical [Add to Longdo]
技神に入る[ぎしんにいる, gishinniiru] (exp, v5r) to be divinely skilled [Add to Longdo]
胸を貸す[むねをかす, munewokasu] (exp, v5s) (See 胸を借りる) to allow a less skilled person to practice with one (esp. in sumo) [Add to Longdo]
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter [Add to Longdo]
検番芸者[けんばんげいしゃ, kenbangeisha] (n) (See 検番) geisha belonging to a call-office (usually a skilled geisha) [Add to Longdo]
遣り手;遣手(io);やり手[やりて, yarite] (n) (1) doer; (2) giver; (3) skilled person; capable person; shrewd person; go-getter; hotshot; (4) (See 遣り手婆・やりてばば) brothel madam [Add to Longdo]
国手[こくしゅ, kokushu] (n) skilled physician; noted doctor; master [Add to Longdo]
弱い[よわい, yowai] (adj-i) weak; frail; delicate; tender; unskilled; weak (wine); (P) [Add to Longdo]
取り手;取手[とりて, torite] (n) (1) recipient; receiver; acceptor; taker; (2) { MA } skilled practitioner (of judo, sumo, etc.); (3) (See 読み手) person who picks up the cards (in karuta games) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1121 seconds, cache age: 17.896 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม