Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ fast แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
longdo-survey

×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


160 ผลลัพธ์ สำหรับ fast  F AE1 S T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -fast-, *fast*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
fast food(n, slang) อาหารจานด่วน

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
fast(adj) เร็ว, See also: ว่องไว, รวดเร็ว, เร่งรีบ, Syn. swift, quick, Ant. slow, sluggish
fast(adj) แน่น, See also: ติด, ติดแน่น, ยึดแน่น, Syn. attached, immovable
fast(adv) อย่างรวดเร็ว, See also: อย่างเร่งรีบ, อย่างไม่ชักช้า
fast(adv) อย่างมั่นคง, See also: อย่างแน่นอน, อย่างติดแน่น, Syn. firmly, fixedly, Ant. unsecurely
fast(vi) จำกัดอาหาร, See also: งดอาหาร, อดอาหาร, ถือศีลอด, Syn. abstain, diet, starve
fast(n) ช่วงเวลาอดอาหาร, See also: การอดอาหาร
fasten(vi) ติด, See also: ยึด, ผูก, Syn. fix, freeze, peg, pin, Ant. unfasten
fasten(vt) ผูก, See also: มัด, รัด, พัน, Syn. fix, freeze, peg, pin, Ant. unfasten
fastback(n) ส่วนท้ายของรถที่ลาดลงมา, See also: รถยนต์ที่มีส่วนท้าย
fastener(n) ที่ยึด, See also: เครื่องยึด, ตัวเกี่ยว, กระดุม, Syn. hook, lock, clamp, grip

Hope Dictionary
fast(ฟาสทฺ) vi., n. (การ) อดอาหาร, กินเจ adj. เร็ว, เดินเร็ว, แน่น, ติด, ด้าน, ตื้อ, มั่นคง, ซื่อสัตย์, ไม่ตก (สี) , สนิท (หลับ) -adv. แน่น, สนิท (หลับ) , เร็ว. -Phr. (fast asleep หลับสนิท) .
fasten(ฟาส'เซิน) vt. ผูก, แน่น, รัดแน่น, มัดแน่น, ยึด, ตรึง, ติด, รวมที่, ให้ความสนใจ, เพ่ง., See also: fastener n., Syn. affix
fastenern. กระดุม, ขอเกี่ยว, สิ่งยึด, ที่ยึด, ที่กลัด, ที่เหน็บ
fasteningn. สิ่งที่ยึด, ที่ยึด, การยึด, การติด, ที่กลัด
fastidious(ฟัสทิด'เดียส) adj. เอาใจยาก, จู้จี้พิถีพิถัน., See also: fastidiousness n., Syn. fussy
fastigiate(ฟาสทิจ' จีเอท) adj. เป็นรูปแหลม, เป็นรูปยาวเรียว,
fastness(ฟาสทฺ'นิส) n. สถานที่มั่นคง, ความมั่นคง, ความเร็ว
acid-fast(แอส' ซิดฟาส) adj., n. สีไม่ตกเมื่อล้างด้วยแอลกอฮอล์ที่ใส่กรด
breakfast(เบรค'ฟาสทฺ) n. อาหารมื้อเช้า
colorfastadj. ติดสีย้อมได้ดี, มีสีทนทาน, See also: colorfastness n. ดูcolorfast colourfastness n. ดูcolorfast

Nontri Dictionary
fast(adj) รวดเร็ว, ด่วน, เร็ว, แน่น, แข็ง, จดจ่อ, ดื้อ, มั่นคง
fast(adv) โดยเร็ว, โดยสิ้นเชิง, รวดเร็ว, แน่น
fast(n) การอดอาหาร, การลดอาหาร, การกินเจ
fast(vi) อดอาหาร, ลดอาหาร, กินมังสวิรัติ
fasten(vt) ผูก, ตรึง, ทำให้แน่น, รัด, มัด, ยึด, กลัด, ให้ความสนใจ
fastidious(adj) จู้จี้, จุกจิก, เอาใจยาก, พิถีพิถัน
fastness(n) ความแน่น, ความมั่นคง, ความแข็งแรง, ความรวดเร็ว
breakfast(n) อาหารเช้า
holdfast(n) ตะขอ, เครื่องยึดจับ
steadfast(adj) แน่วแน่, มั่นคง, แน่นอน, ยึดมั่น

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fast๑. ติดทน, ติดแน่น๒. ดื้อ (ยา)๓. การอดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Fast Ethernetฟาสต์อีเทอร์เน็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fast flushingการล้างอย่างเร็ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fast Fourier transformผลการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fast idleเดินเบารอบสูง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fast-idle camลูกเบี้ยวเดินเบารอบสูง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fastbackรถเก๋งท้ายลาด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fastidiumความรังเกียจอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fastigiate-กิ่งตั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Fast Breeder Reactorเครื่องปฏิกรณ์(นิวเคลียร์)แบบผลิตเชื้อเพลิง(ด้วยนิวตรอนเร็ว) เอฟบีอาร์ [นิวเคลียร์]
Fast food restaurantsร้านอาหารสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Fast neutronนิวตรอนเร็ว, นิวตรอนที่มีพลังงานสูงกว่า 1 แสนอิเล็กตรอนโวลต์ [นิวเคลียร์]
Fast Trackกลุ่มสินค้าที่จะต้องเร่งลดภาษี (ในกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน) " ซึ่งมีอยู่ 15 รายการ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ปุ๋ย เยื่อกระดาษ เฟอร์นิเจอร์ไม้และหวาย ผลิตภัณฑ์หนัง สิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ น้ำมันพืช เคมีภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์เซรามิกและแก้ว และแคโทดที่ทำจากทองแดง " [การทูต]
Fast Twitchใยกล้ามเนื้อพวกหดตัวเร็ว [การแพทย์]
Fastenersเครื่องยึด [TU Subject Heading]
Fastingอดอาหาร, การอดอาหาร, ขณะกระเพาะว่าง [การแพทย์]
Fasting Levelระดับที่วัดไว้ก่อนให้ยา [การแพทย์]
Fasting Stateการอดอาหาร, ขณะอดอาหาร [การแพทย์]
Fastness Propertiesคุณสมบัติความคงตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I suppose I've to hand it to you for a fast worker. How did you manage it? ต้องยกตําแหน่งคนมือไวให้เธอเลย เเล้วเธอใช้ไม้ไหนละ Rebecca (1940)
Come on, speed it up. He can walk twice as fast as that. Come on, ความเร็วขึ้น เขาสามารถเดินสองครั้งให้เร็วที่สุดเท่าที่ 12 Angry Men (1957)
When he's in bed, he heard the body hit the floor, heard the woman scream, got to his front door as fast as he could, heard somebody running and assumed it was the boy. เมื่อเขาอยู่ในเตียงเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น, ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่ได้รับไปที่ประตูหน้าของเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ได้ยินคนที่ทำงานและคิดว่ามันเป็นเด็ก 12 Angry Men (1957)
He was a very big mako shark... ... built to swim as fast as the fastest fish of the sea. เขาเป็นปลาฉลาม มาโค ใหญ่ มากสร้างขึ้นเพื่อว่ายน้ำ เร็วที่สุดเท่าที่ปลาที่เร็วที่สุด ของทะเล The Old Man and the Sea (1958)
Time's fast running out for us, I'm afraid. ได้อย่างรวดเร็วเวลาการทำงานออก สำหรับเราฉันกลัว Yellow Submarine (1968)
Get in there as fast as you can! - เข้าไปที่นั่นด่วน Jaws (1975)
Fast fish. - ว่ายเร็วจริง Jaws (1975)
A fast run out of Wee Jerusalem. วิ่งอย่างรวดเร็วจากวีกรุง เยรูซาเล็ม Mad Max (1979)
How fast do you wanna go? วิธีที่รวดเร็วคุณอยากไป? Mad Max (1979)
And you tell him to get here as fast as he can. คุณบอกให้เขาได้รับที่นี่ให้เร็ว ที่สุดเท่าที่เขาสามารถทำได้ Mad Max (1979)
It's pretty warm, and the ice cream's gonna be flying fast and furious. อากาศอุ่นกำลังดี หาไอติมเย็นๆกิน แล้วก็บินฉิวออกไปเลย Phantasm (1979)
And I will fast as a penance for my part in arousing such emotions. ผมจะอดอาหารเพื่อล้างบาป ที่มีส่วนกระตุ้นพวกเขา Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fastA cheetah runs as fast as any animal.
fastA dog can run faster than a man can.
fastA fast child may win the race but even a slow child can compete.
fastA fast walker can walk six km in an hour.
fastA fire can spread faster than you can run.
fastA good ballboy or ballgirl must be able to concentrate hard and run fast.
fastA horse can run faster than a man can.
fastAir travel is fast, sea travel is, however, restful.
fastAll I could mumble in response was that when I was a man of fifty, my mother would lean out of the window when I left and remind me not to drive too fast.
fastAs a proud new father, I gave my fast child plenty of books.
fastAs he was so tired, he fell fast asleep.
fastAs soon as he went to bed, he fell fast asleep, for he was very tired.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
รวดเร็วทันใจ(adv) fast, See also: quickly, swiftly, rapidly, speedily, Syn. เร็ว, เร็วไว, เร็วทันใจ, Ant. ชักช้า, ช้า, อืดอาด, ยืดยาด, Example: เดี๋ยวนี้โลกติดต่อถึงกันได้รวดเร็วทันใจ ไม่ว่าที่ไหนก็ไปมาถึงกันได้เร็วและสะดวกสบาย, Thai Definition: เร็วตามที่ต้องการ
คาดเข็มขัด(v) belt, See also: fasten one's seat belt, Ant. ถอดเข็มขัด, Example: ผมตื่นแต่เช้า แต่งตัวเรียบร้อย คาดเข็มขัด ทั้งที่ปกติไม่เคยคาด, Thai Definition: ใช้เข็มขัดผูกไว้ที่เอว
อาหารจานด่วน(n) fast food, Example: ชีวิตประจำวันของคนในเมืองจำเป็นต้องพึ่งอาหารจานด่วนมากขึ้น, Count Unit: จาน, Thai Definition: อาหารที่ใช้เวลาเตรียมเพียงเล็กน้อยก่อนเสิร์ฟ
อาหารจานด่วน(n) fast food, Example: ชีวิตประจำวันของคนในเมืองจำเป็นต้องพึ่งอาหารจานด่วนมากขึ้น, Thai Definition: อาหารที่ใช้เวลาเตรียมเพียงเล็กน้อยก่อนเสิร์ฟ, ร้านอาหารที่ขายอาหารจำพวกนี้
รัดรึง(v) caress tightly, See also: fasten tightly, clasp tightly, Example: เขาถูกปัญหารัดรึงแน่นยิ่งขึ้นจนต้องแย้มเป็นนัยๆ ว่าจะต้องลาออกจากตำแหน่ง, Thai Definition: กอดไว้แน่น, ผูกไว้แน่น
ฉลุย(adv) fast, See also: easily, Example: เผลอเพียงแป๊บเดียวเขาวิ่งฉลุยไปถึงโน่นแล้ว, Thai Definition: ไปโดยสะดวกสบาย, Notes: (สแลง)
ซิ่ง(adv) speeding, See also: fast, quickly, swiftly, Example: เสียงมอเตอร์ไซค์ขับซิ่งดังแสบแก้วหูก่อความรำคาญให้กับชาวบ้าน, Thai Definition: ขับรถเร็วและโลดโผน, Notes: (ปาก)
มอบ(v) fasten, See also: smoothen, Example: ฉันกับน้องช่วยกันมอบปากกระทงให้ดูเรียบร้อยสวยงาม, Thai Definition: ทำให้แน่นหรือให้เรียบด้วยการหุ้มหรือขลิบตามริม เช่น มอบปากกระทง
อดอาหาร(v) starve, See also: fast, diet, go without food, go on a hunger strike, Ant. กินอาหาร, Example: สัตว์พวกนี้อดอาหารได้เก่ง อดได้ตั้งหลายๆ วัน โดยไม่รู้สึกเดือดร้อน
อ้าว(adv) fast, See also: quickly, at full speed, at a fast clip, Example: เขาไม่แปลกใจที่จะเห็นดวงดอมนุ่งกระโปรงวิ่งอ้าวมา เพราะเห็นมาหลายหนแล้ว, Thai Definition: อาการแห่งเรือหรือรถแล่น หรือคนวิ่งโดยเร็ว

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาหารเช้า[āhān chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit déjeuner [ m ] ; déjeuner [ m ] (Belg.)
อาหารฟาสท์ฟูด[āhān fāstfūt] (n) EN: fast food  FR: fast-food [ m ]
อาหารจานด่วน[āhān jān duan] (n, exp) EN: fast food
อาหารมื้อเช้า[āhān meū chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit-déjeuner [ m ]
อ่าว[āo] (adv) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip  FR: rapidement
ดอกทอง[døkthøng] (n) EN: promiscuous woman ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman  FR: prostituée [ f ] ; putain [ f ] (vulg.)
ด่วน[duan = dūan] (adj) EN: express ; urgent ; fast  FR: express ; urgent ; chaud
หูตาไว[hū tā wai] (v, exp) EN: be fast knowledgeable
หูไวตาไว[hūwaitāwai] (v) EN: be fast knowledgeable
จู้จี้[jūjī] (v) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret

CMU Pronouncing Dictionary
FAST F AE1 S T
FASTS F AE1 S T S
FASTEN F AE1 S AH0 N
FASTED F AE1 S T IH0 D
FASTER F AE1 S T ER0
FASTEST F AE1 S T AH0 S T
FASTING F AE1 S T IH0 NG
FASTBALL F AE1 S T B AO2 L
FASTENER F AE1 S AH0 N ER0
FASTENER F AE1 S N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary
fast (v) fˈaːst (f aa1 s t)
fasts (v) fˈaːsts (f aa1 s t s)
fasted (v) fˈaːstɪd (f aa1 s t i d)
fasten (v) fˈaːsn (f aa1 s n)
faster (j) fˈaːstər (f aa1 s t @ r)
fastens (v) fˈaːsnz (f aa1 s n z)
fastest (j) fˈaːstɪst (f aa1 s t i s t)
fasting (v) fˈaːstɪŋ (f aa1 s t i ng)
fastened (v) fˈaːsnd (f aa1 s n d)
fastener (n) fˈaːsnər (f aa1 s n @ r)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, ] fast; quick; swift, #230 [Add to Longdo]
快速[kuài sù, ㄎㄨㄞˋ ㄙㄨˋ, ] fast; high-speed; rapid, #1,376 [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, ] fast; rapid; quick, #1,907 [Add to Longdo]
快餐[kuài cān, ㄎㄨㄞˋ ㄘㄢ, ] fast food; snack; quick meal, #12,839 [Add to Longdo]
空心[kòng xīn, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ, ] fasting; on an empty stomach, #24,328 [Add to Longdo]
快车道[kuài chē dào, ㄎㄨㄞˋ ㄔㄜ ㄉㄠˋ, / ] fast lane, #26,288 [Add to Longdo]
快餐店[kuài cān diàn, ㄎㄨㄞˋ ㄘㄢ ㄉㄧㄢˋ, ] fast food shop, #28,040 [Add to Longdo]
[wù, ㄨˋ, / ] fast; greedy; run rapidly, #38,803 [Add to Longdo]
剧变[jù biàn, ㄐㄩˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] fast change of scene, #41,307 [Add to Longdo]
绑住[bǎng zhù, ㄅㄤˇ ㄓㄨˋ, / ] fasten; bind, #44,474 [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
fast(adv) เกือบจะ เช่น Der Kuchen ist fast fertig. ขนมเค้กเกือบเสร็จแล้ว, See also: zunahe, Syn. beinahe

DING DE-EN Dictionary
Eilzug { m }fast train; fast stopping train [Add to Longdo]
Faststeinzeug { n }near-stoneware [Add to Longdo]
Fasten { n }; Hungern { n }fasting [Add to Longdo]
Fastenzeit { f }; Fasten { n }Lent [Add to Longdo]
Fastfood { n } [ cook. ]fast food [Add to Longdo]
Fastnachtszeit { f }; Fastnacht { f }shrovetide [Add to Longdo]
Fastnacht { f }; Fastnachtsdienstag { n }; Faschingsdienstag { m }Shrove Tuesday; Mardi Gras [ Am. ] [Add to Longdo]
Leerlaufanhebung { f }fast idle [Add to Longdo]
Schnellbrandofen { m }fast fire kiln [Add to Longdo]
Schnellzug { m }fast train; mainline train [Add to Longdo]
Schnellzugriff { m }; unmittelbarer Zugrifffast access [Add to Longdo]
Zeitraffer { m }fast motion; quick motion [Add to Longdo]
Zwischenspeicher { m }fast memory [Add to Longdo]
fast nie; fast gar nicht; nie; niemalshardly ever [Add to Longdo]
fast nichts; so gut wie nichtsnext to nothing [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
FFT[エフエフティー, efuefutei-] (n) fast-fourier-transform; FFT [Add to Longdo]
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex [Add to Longdo]
ぐうぐう[guuguu] (adv) (on-mim) fast (asleep); snoring or grumbling sound [Add to Longdo]
ぐっすり[gussuri] (adv, adv-to) (on-mim) sound asleep; fast asleep; (P) [Add to Longdo]
ぐっと[gutto] (adv) (on-mim) firmly; fast; much; more [Add to Longdo]
こだわり[kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.) [Add to Longdo]
すくすく;すくすくと[sukusuku ; sukusukuto] (adv) (on-mim) quickly; fast; rapidly [Add to Longdo]
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1, vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to [Add to Longdo]
ふしだら[fushidara] (adj-na, n) slovenly; untidy; messy; fast; loose [Add to Longdo]
ふん縛る[ふんじばる, funjibaru] (v5r, vt) to tie fast [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
ファーストイーサネット[ふぁーすといーさねっと, fa-sutoi-sanetto] fast Ethernet [Add to Longdo]
ファストセレクト[ふぁすとせれくと, fasutoserekuto] fast select [Add to Longdo]
逆高速フーリエ変換[ぎゃくこうそくフーリエへんかん, gyakukousoku fu-rie henkan] inverse fast Fourier transform [Add to Longdo]
急速充電[きゅうそくじゅうでん, kyuusokujuuden] fast charge [Add to Longdo]
高速セレクト[こうそくせれくと, kousokuserekuto] fast select [Add to Longdo]
高速フーリエ変換[こうそくフーリエへんかん, kousoku fu-rie henkan] Fast Fourier Transform, FFT [Add to Longdo]
早送り[はやおくり, hayaokuri] fast forward (e.g. VCR, tape deck, etc.) [Add to Longdo]
二次元高速フーリエ変換[にじげんこうそくフーリエへんかん, nijigenkousoku fu-rie henkan] two dimensional fast Fourier transform [Add to Longdo]
高速フリエ変換[こうそくふりえへんかん, kousokufuriehenkan] FFT, fast fourier transform [Add to Longdo]
ファストスカジー[ふぁすとすかじー, fasutosukaji-] FastSCSI [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1185 seconds, cache age: 21.013 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม