high แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


171 ผลลัพธ์ สำหรับ high
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -high-, *high*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
high sea(n) ทะเลหลวง
Highbury(n) สนามฟุตบอลเดิมของทีมอาร์เซนอล ประเทศอังกฤษ

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
high(adj) (ภูเขา, ตึก) สูง
high(adj) (สระ) เสียงสูง
high(adj) ก้าวหน้า
high(n) เกียร์สูง
high(adj) ซึ่งอยู่สูง
high(adj) ดี
high(n) ที่สูง, See also: เนินสูง
high(adj) แพง
high(adj) เมา (ยา, สุรา) (คำแสลง), Syn. drunk, inebriated, intoxicated, Ant. clearheaded, sober, unintoxicated
high(adj) ร่าเริง, See also: เบิกบาน, Syn. blithe, ecstatic, exuberant, Ant. depressed, morose, unhappy

Hope Dictionary
high(ไฮ) adj. สูง, รุนแรง, ใหญ่, แพง, จริงจัง, หยิ่ง, โอหัง, เบิกบานใจ, ไกล, รวย, ฟุ่มเฟือย, เมาแล้ว, adv. สูง, แพง, หรูหรา., Syn. lofty
high beamไฟสูงของไฟหน้ารถยนต์
high capacityความจุสูงใช้เรียกจานบันทึกที่มีความหนาแน่นสูง (high density) เช่น จานขนาด 5.25นิ้ว ถ้าเป็นจานชนิด ที่มีความหนาแน่นสูง จะมีความจุถึง 1.2 เมกกะไบต์ ส่วนจานบันทึกความหนาแน่นสูงขนาด 3.5 นิ้ว จะมีความจุถึง 1.44 เมกกะไบต์ โดยปกติ จะมีป้ายพิมพ์บอกไว้บนจานบันทึกประเภทนี้ ถ้าเป็นขนาดธรรมดาจะใช้คำว่า DD ดู high density ประกอบ
high churchเกี่ยวกับศาสนาคริสเตียนนิกายประจำชาติของอังกฤษ, Syn. Anglican Church
high cockaloumการเล่นกระโดดข้ามหลังของเด็ก, ผู้ที่ถือว่าตนยิ่งใหญ่, คนสำคัญ
high commandกองบัญชาการสูงสุด, คำสั่งหรืออำนาจสูงสุด
high densityความหนาแน่นสูงใช้ตัวย่อว่า HD (อานว่า เอชดี) ใช้บอกคุณสมบัติจานบันทึก (diskette) เช่น จานขนาด 5.25นิ้ว ถ้าเป็นจานชนิด HD จะมีความจุถึง 1.2 เมกกะไบต์ ส่วนจานบันทึกความหนาแน่นสูงขนาด 3.5 นิ้ว จะมีความจุถึง 1.44 เมกกะไบต์ โดยปกติ จะมีป้ายพิมพ์บอกไว้บนจานบันทึกประเภทนี้ ถ้าเป็นขนาดธรรมดาจะใช้คำว่า DD ดู DD เปรียบเทียบ
high endชั้นดีชั้นสูงหมายถึง ผลิตภัณฑ์ชั้นดีเยี่ยมที่บางบริษัททำการผลิตขี้นมา แน่นอนที่ราคาจะต้องสูงตามไปด้วย เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีฐานะดี บางบริษัทอาจสนใจผลิตตรงข้าม กล่าวคือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่พอใช้ได้ และราคาถูก เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ซึ่งเรียกว่า low end แต่ก็มีข้อดีก็คือ จะทำให้ขายได้จำนวนมากกว่า ดู low end เปรียบเทียบ
high fidelityการรับส่งคลื่นเสียงที่ชัดและมีเสียงรบกวนน้อย., See also: high-fidelity adj.
high horseท่าทางที่อวดดี, ท่าทางที่หยิ่ง

Nontri Dictionary
high(adj) สูง, สำคัญ, เลิศ, รุนแรง, เต็มที่, ยิ่ง, เป็นหัวหน้า
high(adv) สูง, อย่างยิ่ง, อย่างแรง, อย่างเต็มที่, แพง, หรูหรา
HIGH high noon(n) เที่ยงตรง
HIGH high school(n) โรงเรียนมัธยม
HIGH high seas(n) ท้องทะเลหลวง, ทะเลลึก
HIGH-high-flown(adj) หรูหรา, ฟุ่มเฟือย, ทะเยอทะยาน, เห่อเหิม
HIGH-high-spirited(adj) ฉุนเฉียว, ใจกล้า, ใจแข็ง, คึกคะนอง
HIGH-high-strung(adj) ประสาทไม่ดี, หงุดหงิด, เครียด, กระสับกระส่าย
highlight(n) เหตุการณ์สำคัญ, จุดสำคัญ, บริเวณที่จ้าที่สุด
highroad(n) ถนนหลวง, ทางหลวง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
high beam; main beam; upper beamไฟสูง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
high comedyสุขนาฏกรรมชั้นสูง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
high commissionerข้าหลวงใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
high commissionerข้าหลวงใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
high compressionการอัดสูง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
high compressionการอัดสูง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
high contracting partyอัครภาคีผู้ทำสัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
High Court of Justiceศาลสูงอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
high definition television (HDTV)โทรทัศน์ความชัดสูง (เอชดีทีวี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
high definition television (HDTV)โทรทัศน์ความชัดสูง (เอชดีทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
High - level cloud - High cloudเมฆชั้นสูง [อุตุนิยมวิทยา]
High ammonia latexน้ำยางข้นที่ได้จากการหมุนเหวี่ยง ซึ่งรักษาสภาพน้ำยางข้นให้เก็บไว้ได้นานด้วยสารละลายแอมโมเนียแต่เพียงอย่าง เดียว และมีค่าความเป็นด่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนักน้ำยางข้น [เทคโนโลยียาง]
High Buildingอาคารสูง, Example: อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ โดยมีความสูงตั้งแต่ 23.00 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด [สิ่งแวดล้อม]
High Commiissionerข้าหลวงใหญ่ หรือผู้แทนทางการทูตของแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกสังกัดเครือจักรภพอังกฤษ (The Commonwealth of Nations) และประจำอยู่ ณ ประเทศของสมาคมนี้ด้วยกัน แท้ที่จริงแล้วตำแหน่งนี้ก็เท่ากับตำแหน่งเอกอัคร ราชทูตในกรณีของประเทศที่มิได้เป็นสมาชิกสังกัดในเครือจักรภพนั่นเอง เช่น ในกรณีที่ผู้แทนทางการทูตของประเทศแคนาดาไปประจำ ณ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทั้งสองเป็นประเทศในเครือจักรภพด้วยกัน เขาจะเรียกผู้แทนทางการทูตของแคนาดานั้นว่า High Commissioner ไม่ใช้คำว่า Ambassador แต่ถ้าผู้แทนทางการทูตของแคนาดาไปประจำประเทศนอกเครือจักรภพ เช่น ประเทศไทย ก็จะเรียกผู้แทนทางการทูตของแคนาดานั้นว่า เอกอัครราชทูต (Ambassador) [การทูต]
High Commissioner1. เอกอัครราชทูตของประเทศในเครือจักรภพที่ประจำในสหราชอาณาจักรหรือประเทศใน เครือจักรภพด้วยกัน 2. ข้าหลวงใหญ่ ข้าหลวงใหญ่ : ใช้เรียกหัวหน้าสำนักงานบางแห่งในกรอบสหประชาชาติ เช่น United Nations High Commissioner of Refugee (UNHCR) หมายถึง ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ [การทูต]
high contracting partiesอัครภาคีผู้ทำสัญญา [การทูต]
High definition televisionโทรทัศน์ความคมชัดสูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
High enriched uraniumยูเรเนียมสมรรถนะสูง, เอชอียู, ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่มียูเรเนียม-235 ร้อยละ 20 ขึ้นไป [นิวเคลียร์]
high flowhigh flow, น้ำขึ้นเต็มที่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
high heating valueค่าความร้อนสูง [ปิโตรเลี่ยม]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
High Commander(n) แม่ทัพใหญ่
high commission(n) สถานข้าหลวงใหญ่ (หน่วยงานเทียบเท่าสถานเอกอัครราชทูต)
High Dynamic Range, HDR(n, phrase, colloq, abbrev) (Photography) การถ่ายหรือสร้างภาพที่มีช่วงการรับแสงสูงกว่าปกติ ให้เป็นภาพที่มีความสว่างชัดเจนทั่วทั้งภาพ ทั้งส่วนเงามืด (shadow) ถึงส่วนสว่าง (Highlight) และให้ดูมีมิติมากขึ้น
high sea(n) น่านน้ำสากล
High Steward(n) จางวางใหญ่
high visibility(adj) เรืองแสง
high voltage post(n) เสาไฟฟ้าแรงสูง
high-speed trainรถไฟอัตราเร็วสูง
highest level of Dhamma Scholarนักธรรมเอก
Highlands(n) พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเกิน 700 เมตร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When hearts are high the time will fly เมื่อใจสูงเวลาที่จะบิน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The stars were shining like diamonds... high above the roofs of that sleepy old town. ถูกดาวส่องแสงเหมือนเพชรสูง ด้านบนหลังคาของเมืองเก่าที่ ง่วงนอน Pinocchio (1940)
I dub you Pinocchio's conscience, lord high keeper of the knowledge of right and wrong, counsellor in moments of temptation... and guide along the straight and narrow path. ฉันพากย์คุณมโนธรรม ปิโนคี โอ ลอร์ดสูง ผู้รักษาประตูแห่งความรู้ที่ ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาของ การทดลองและ Pinocchio (1940)
A high silk hat and a silver cane หมวกผ้าไหมสูงและอ้อยเงิน Pinocchio (1940)
- Hey, Pinoke, you can't-- - A high silk hat and a silver cane เฮ้ ปีโนก คุณไม่สามารถ Pinocchio (1940)
A high silk hat and a silver cane หมวกผ้าไหมสูงและอ้อยเงิน Pinocchio (1940)
I forgot to tell you. I'm the assistant head coach at Andrew J McCorkle High School. ฉันลืมที่จะบอกคุณ ฉันผู้ช่วยหัวหน้าโค้ชที่แอนดรูเจ McCorkle โรงเรียนมัธยม 12 Angry Men (1957)
And the high capes and the great brown mountains. และเสื้อคลุมสูง และเทือกเขาสีน้ำตาลที่ดี The Old Man and the Sea (1958)
And they would leap high into the air... ... and return in the same hole they made in the water when they leaped. และมันจะกระโดดสูงขึ้นไปใน อากาศ และกลับมาในหลุมเดียวกันมัน ได้ทำ ในน้ำเมื่อมันกระโดด The Old Man and the Sea (1958)
It is Clang, the High Priest, who is filthy in his ways. คนที่มีความสกปรกในรูปแบบของ เขาไปทางทิศตะวันออก Help! (1965)
They've electrified the wire with high tension. ด้วยความตึงเครียดสูง แอชที Help! (1965)
Show this very important bod just how high the British soldier can get his tail. แสดงนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ ที่สำคัญมากเพียงวิธีการที่สูง ทหารอังกฤษจะได้รับหางของ เขา How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
highA big title does not necessarily mean a high position.
highA bird was flying high up in the sky.
highA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
highAccept a high post in the government.
highAccording to the newspaper, the cost of living in Tokyo is the highest in the world.
highA child has a higher temperature than an adult does.
highAfter a streak of bad luck a persistent gambler will be forced to play for high stakes.
highAfter high school, he went to college and studied to be a minister, like his father.
highAfter John was made a manager, he told me he would never expected to reach such a high position.
highAfter the incident I came to have a higher opinion of him.
highAfter the war most of the highways were in urgent need of repair.
highA group of foreign students visited Akira's high school.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ภิญโญภาพ(n) higher excellence, See also: increase, Syn. ความยิ่ง, ความยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตึกสูง(n) high-rise building, See also: skyscraper, tall building, Syn. อาคารสูง, Example: ถนนธุรกิจในกรุงเทพเช่นถนนสีลมรายล้อมด้วยตึกสูงระฟ้า
มัธยมปลาย(n) upper secondary school, See also: high school, senior high school, Syn. มัธยมศึกษาตอนปลาย, ม. ปลาย, Ant. มัธยมต้น, Example: นักเรียนที่จบมัธยมปลายต่างมุ่งมั่นที่จะสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย, Thai Definition: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ยอดนิยม(adj) highly popular, See also: highly fashionable, Example: จูเลียโรเบิร์ตครองรางวัลดาราหญิงยอดนิยมจากรายการพีเพิลส์ช้อยส์อวอร์ดส์, Thai Definition: มีคนนิยมมาก
รองเท้าส้นสูง(n) high-heeled shoe
สูงระฟ้า(adj) high-rise, Example: คนบ้านนอกคงตื่นเต้นกับอาคารสูงระฟ้าในเมืองหลวง แต่คนเมืองเห็นเป็นภาพรกหูรกตา, Thai Definition: ที่สูงมากเสียดฟ้า
แรงสูง(adj) high-tension, Ant. แรงต่ำ
สูงสุด(adj) highest, See also: utmost, Ant. ต่ำสุด, น้อยสุด
ไฮเทค(n) high-tech, See also: high-technology
ชนชั้นนำ(n) high society, Ant. ชนชั้นล่าง, Example: ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่มักได้แก่ ชนชั้นนำ, Thai Definition: กลุ่มคนที่มีสถานะเหนือกว่ากลุ่มอื่นๆ ในสังคม ทั้งในด้านการศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจ หน้าที่ หรือตำแหน่งในสังคม

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained
อักษรเสียงสูง[aksøn sīeng sūng] (n, exp) EN: high-level consonant ; high-class letter  FR: consonne haute [ f ]
อักษรสูง[aksøn sūng] (n, exp) EN: high-level consonant ; high-class letter  FR: consonne haute [ f ]
อำมาตย์[ammāt] (n) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite  FR: élite bureaucratique [ f ] ; nomenklatura [ f ] ; aristocratie [ f ]
อารมณ์ฮึกเหิม[ārom heuk-hoēm] (v, exp) EN: be in high spirits ; be in great spirits
บะหมี่น่องไก่[bamī nøng kai] (xp) EN: egg noodles with chicken thigh
บารมี[bāramī] (n) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma  FR: prestige [ m ] ; influence [ f ]
เบิกบาน[boēkbān] (v) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits  FR: être radieux ; être heureux
บก[bok] (n) EN: land ; dry land ; terra firma ; highland  FR: terre ferme [ f ] ; terre [ f ] ; sol [ m ]
บรม[børom] (adj) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful  FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme

CMU Pronouncing Dictionary
high
highs
hight
higham
higher
highly
highboy
highest
highley
highman

Oxford Advanced Learners Dictionary
high
higher
highly
high-up
highboy
highest
highway
Highland
high-ups
highball

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[tài, ㄊㄞˋ, ] highest; greatest; too (much); very; extremely #109 [Add to Longdo]
[gāo, ㄍㄠ, ] high; tall; fig. above average; height; (honorific) your #128 [Add to Longdo]
最高[zuì gāo, ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ,  ] highest; highest level #888 [Add to Longdo]
高级[gāo jí, ㄍㄠ ㄐㄧˊ,   /  ] high level; high grade; advanced; high-ranking #1,869 [Add to Longdo]
高校[gāo xiào, ㄍㄠ ㄒㄧㄠˋ,  ] high school; abbr. for 高等學校|高等学校 #1,979 [Add to Longdo]
高速[gāo sù, ㄍㄠ ㄙㄨˋ,  ] high speed #2,566 [Add to Longdo]
高中[gāo zhōng, ㄍㄠ ㄓㄨㄥ,  ] high school #2,707 [Add to Longdo]
高层[gāo céng, ㄍㄠ ㄘㄥˊ,   /  ] high level; high class #3,517 [Add to Longdo]
高等[gāo děng, ㄍㄠ ㄉㄥˇ,  ] higher; high level; advanced #3,533 [Add to Longdo]
高速公路[gāo sù gōng lù, ㄍㄠ ㄙㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄌㄨˋ,    ] highway #3,847 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Bluthochdruck { m } | an Bluthochdruck leidenhigh blood pressure; hypertension | to have high blood pressure [Add to Longdo]
Druckguss { m }; Druckgießen { n } | Zink-Druckguss mhigh pressure die casting; die casting | zinc die casting [Add to Longdo]
Flut { f }high tide [Add to Longdo]
HF-Schweißen { n }high frequency welding; HF welding [Add to Longdo]
Hartstahl { m }high carbon steel [Add to Longdo]
Hauptstraße { f }high street; main street [Add to Longdo]
Hochgebirge { n }high mountains [Add to Longdo]
Hochachtung { f }high esteem [Add to Longdo]
Hochformat { n }high size [Add to Longdo]
Hochfrequenz { f }; Kurzwelle { f }high frequency [Add to Longdo]
Hochfrequenztechnik { f }high frequency technology [Add to Longdo]
Hochgeschwindigkeitsflammspritzen { n }high velocity oxygen fuel spraying (HVOF) [Add to Longdo]
Hochkreuz { n }high cross [Add to Longdo]
Hochlage { f }high level [Add to Longdo]
Hochleistungssteckverbinder { m } [ electr. ]high performance connector [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[べ, be] (n, n-suf) (1) (higher than a 課) department (in an organization); division; bureau; (2) club; (3) part; component; element; (4) category; (ctr) (5) counter for copies of a newspaper or magazine; (P) #104 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n, adj-no, n-adv, n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) #111 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n, pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) #111 [Add to Longdo]
[くせ;クセ, kuse ; kuse] (n) (1) (uk) long segment of a noh play forming its musical highlight; (n-pref) (2) (See 曲者・1) wrong; improper; indecent #188 [Add to Longdo]
高等[こうとう, koutou] (adj-na, n, adj-no) high class; high grade; (P) #228 [Add to Longdo]
[たか(P);だか, taka (P); daka] (suf) (1) (abbr) (See 高等学校) High (abbreviation of "High School" following a school's name); (pref) (2) (See 高レベル) high- #331 [Add to Longdo]
中学校[ちゅうがっこう, chuugakkou] (n) junior high school; middle school; lower secondary school; (P) #446 [Add to Longdo]
道路[どうろ, douro] (n) road; highway; (P) #522 [Add to Longdo]
[で, de] (n, n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) #632 [Add to Longdo]
高校[こうこう, koukou] (n) (abbr) (See 高等学校) senior high school; (P) #645 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
ハイウェイ[はいうえい, haiuei] highway [Add to Longdo]
ハイコスト[はいこすと, haikosuto] high cost [Add to Longdo]
ハイテク[はいてく, haiteku] high-tech (a-no), high-technology [Add to Longdo]
ハイパフォーマンス[はいぱふぉーまんす, haipafo-mansu] high performance [Add to Longdo]
ハイメモリエリア[はいめもりえりあ, haimemorieria] high memory area (HMA) [Add to Longdo]
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] High-level Data Link Control, HDLC [Add to Longdo]
ファットパイプ[ふぁっとぱいぷ, fattopaipu] fat pipe (i.e., a high bandwidth connection) [Add to Longdo]
強調[きょうちょう, kyouchou] highlight [Add to Longdo]
強調表示[きょうちょうひょうじ, kyouchouhyouji] highlighting (vs) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0284 seconds, cache age: 0.148 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม