fasten แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


91 ผลลัพธ์ สำหรับ fasten
ภาษา
/F AE1 S AH0 N/
หรือค้นหา: -fasten-, *fasten*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
fasten(vi) ติด, See also: ยึด, ผูก, Syn. fix, freeze, peg, pin, Ant. unfasten
fasten(vt) ผูก, See also: มัด, รัด, พัน, Syn. fix, freeze, peg, pin, Ant. unfasten
fastener(n) ที่ยึด, See also: เครื่องยึด, ตัวเกี่ยว, กระดุม, Syn. hook, lock, clamp, grip
fasten on(phrv) ติดแน่น, See also: ยึดแน่น
fasten on(phrv) จ้อง, See also: จ้องมองไปที่, Syn. lay on, pin on, place on, put on, throw on
fasten on(phrv) เลือก, Syn. drop on, pick on, pitch on
fasten on(phrv) เลือกตำหนิ, See also: เจาะจงว่ากล่าว, Syn. drop on, land on, pick on, pitch on
fasten on(phrv) ยึดติดกับ, See also: ยึดมั่นใน, Syn. fasten onto, hook onto, latch onto, seize on
fasten on(phrv) ใกล้ชิดกับ, Syn. fasten onto
fasten on(phrv) ปิดไว้ด้านบนของ, Syn. fasten onto

Hope Dictionary
fasten(ฟาส'เซิน) vt. ผูก, แน่น, รัดแน่น, มัดแน่น, ยึด, ตรึง, ติด, รวมที่, ให้ความสนใจ, เพ่ง., See also: fastener n., Syn. affix
fastenern. กระดุม, ขอเกี่ยว, สิ่งยึด, ที่ยึด, ที่กลัด, ที่เหน็บ
fasteningn. สิ่งที่ยึด, ที่ยึด, การยึด, การติด, ที่กลัด
unfasten(อันฟาส'เซิน) vt. ปลดออก, ปล่อย, ถอด, Syn. release, undo
zip fastenern. ซิป

Nontri Dictionary
fasten(vt) ผูก, ตรึง, ทำให้แน่น, รัด, มัด, ยึด, กลัด, ให้ความสนใจ

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Fastenersเครื่องยึด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- if I could fasten it. - Why did you say that? I closed it before I left the room. ทำไมคุณถึงพูดอย่างนั้น ฉันปิดมันแล้วก่อนที่จะออกจากห้อง Rebecca (1940)
All right, Commissioner, fasten your safety belt! เอาล่ะ ท่านผู้มีเกียรติ รัดเข็มขัดนิรภัยด้วย! Jaws (1975)
Hi. We'll be taking off real soon, so I better fasten you in tight. สวัสดีจ้ะ เราใกล้จะบินขึ้นกันแล้ว ฉันจะรัดเธอไว้ให้แน่นๆ นะจ๊ะ Airplane! (1980)
Probably a malfunction in the gauge, but as a precaution fasten your seat belts while we run you through some safety procedures. เรียกได้ว่าชีเป็นเป็นตัวแม่เรื่องสิทธิสตรีในยุคศตวรรษที่ 21 เลยทีเดียว สวัสดีค่า แมวมอง? Hero (1992)
Would all passengers fasten their seat belts as we're about to make... พวกเรากำลังจะไป รัฐโอเรกอน ที่เกิดเหตุ เวลา 8 โมงเช้า (เสียงนักบิน) # เรียนท่านผู้โดยสาร กรุณารัดเข็มขัดนิรภัยด้วย... Deep Throat (1993)
- Fasten your seat belts, kids. - นั่นอะไร? James and the Giant Peach (1996)
Folks, please fasten your seat belts. We're beginning our descent into Andrews at this time. แค่ ซี่โครง 2-3ชิ้น กับโคสลอร์ จะเป็นไรไป Yankee White (2003)
Please fasten your seat belts and put your tray tables and seats in their upright positions until we get through this. ขอให้ทุกท่านคาดเข็มขัดนิรภัย เก็บถาดวางอาหาร... ...และตั้งพนักเก้าอี้ให้ตรง ขอบคุณครับ The Day After Tomorrow (2004)
Please return to your seats and fasten your seatbelts. กรุณากลับที่นั่ง และคาดเข็มขัดด้วยค่ะ Pilot: Part 1 (2004)
Please return to your seats and fasten your seatbelts. กรุณากลับไปที่ที่นั่งของท่าน แล้วคาดเข็มขัดด้วยค่ะ Pilot: Part 2 (2004)
Please return to your seats and fasten your seatbelts. กรุณากลับที่นั่งของท่าน และคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยค่ะ Pilot: Part 2 (2004)
Return to your seats and fasten your seatbelts. กรุณากลับที่นั่งของท่าน และคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยค่ะ Tabula Rasa (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fastenCheck all the loose knots and fasten them tight.
fastenDon't forget to fasten your safety belts.
fastenFasten the gate.
fastenFasten the rope to the tree.
fastenFasten your seat belt.
fastenFasten your seat belt at all times.
fastenFasten your seat belt, please.
fastenFasten your seat belts when you drive a car.
fastenFasten your seat belts while you are driving.
fastenFasten your seat belt when you drive.
fastenHe fastened his eyes on me.
fastenHe tried to fasten his attention on the letter.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
คาดเข็มขัด(v) belt, See also: fasten one's seat belt, Ant. ถอดเข็มขัด, Example: ผมตื่นแต่เช้า แต่งตัวเรียบร้อย คาดเข็มขัด ทั้งที่ปกติไม่เคยคาด, Thai Definition: ใช้เข็มขัดผูกไว้ที่เอว
รัดรึง(v) caress tightly, See also: fasten tightly, clasp tightly, Example: เขาถูกปัญหารัดรึงแน่นยิ่งขึ้นจนต้องแย้มเป็นนัยๆ ว่าจะต้องลาออกจากตำแหน่ง, Thai Definition: กอดไว้แน่น, ผูกไว้แน่น
มอบ(v) fasten, See also: smoothen, Example: ฉันกับน้องช่วยกันมอบปากกระทงให้ดูเรียบร้อยสวยงาม, Thai Definition: ทำให้แน่นหรือให้เรียบด้วยการหุ้มหรือขลิบตามริม เช่น มอบปากกระทง
รัด(v) bind, See also: fasten, tighten, tie, squeeze, Syn. มัด, Ant. คลาย, Example: การห้ามเลือดอีกวิธีหนึ่งคือ ใช้ผ้าเชือกหรือสายยางรัดไม่ให้เลือดจากเส้นเลือดแดงไหลลงสู่อวัยวะส่วนนั้น, Thai Definition: ทำให้แน่นหรือให้รวมกันด้วยการมัด
ติดกระดุม(v) button up, See also: fasten with buttons, fasten the buttons, Syn. กลัดกระดุม, Ant. ปลดลูกกระดุม, Example: ช่างติดกระดุมเสื้อเป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนส่งเสื้อให้ลูกค้า, Thai Definition: เย็บลูกกระดุมติดกับเสื้อผ้า, กลัดลูกกระดุม
ติดผม(v) stick to the hair, See also: fastened with the hair, Example: ช่างทำผมเอาดอกลิลลี่ดอกใหญ่มาติดผมเจ้าสาว, Thai Definition: เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากลัดหรือเสียบไว้ที่เส้นผม
ร้อยรัด(v) bind, See also: fasten, Example: ไวยาวัจกรเดินเข้าไปหาเชือกหนังควาย เพื่อนำมาร้อยรัดทแยงฟันปลาระหว่างขอบชายหนังหน้ากลองกับปุ่มรั้งที่คอกลอง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แกะ[kae] (v) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten  FR: retirer ; défaire
แก้[kaē] (v) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind  FR: défaire ; détacher
ขัด[khat] (v) EN: fasten ; attach ; bind  FR: attacher
เกี่ยว[kīo] (v) EN: hook ; link ; hitch ; couple ; pull with a hook ; hitch ; seize ; catch ; fasten ; clasp  FR: accrocher ; attacher
กลัด[klat] (v) EN: clasp ; clip ; pin ; fasten ; tag  FR: agrafer ; épingler
เกาะติด[kǿtit] (v) EN: adhere ; attach ; fasten ; fix ; stick  FR: s'agripper ; se cramponner
ล่าม[lām] (v) EN: tie ; bind ; tether ; chain ; fasten ; attach ; link  FR: attacher ; enchaîner
มัด[mat] (v) EN: bind ; tie; fasten ; wrap  FR: ficeler ; nouer ; attacher ; lier ; ligoter
มือลิง[meūling] (n) EN: planks fastened between the ribs of a boat ; rib of a boat
พันธะ[phantha] (v) EN: bind ; tie ; fasten ; unite  FR: attacher

CMU Pronouncing Dictionary
fasten
fastened
fastener
fastener
fasteners
fasteners
fastening
fastening
fastenings
fastenings

Oxford Advanced Learners Dictionary
fasten
fastens
fastened
fastener
fasteners
fastening
fastenings

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
绑住[bǎng zhù, ㄅㄤˇ ㄓㄨˋ,   /  ] fasten; bind #44,474 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Fasten { n }; Hungern { n }fasting [Add to Longdo]
Fastenzeit { f }; Fasten { n }Lent [Add to Longdo]
fasten | fastend; hungerndto fast | fasting [Add to Longdo]
fastenmäßiglenten [Add to Longdo]
Schnallen Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit an!Fasten your seat belt for your own safety! [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
外す[はずす, hazusu] (v5s, vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant #3,532 [Add to Longdo]
締結[ていけつ, teiketsu] (n, vs) (1) conclusion; execution (of a contract); entering (into treaty); (2) fastening (as in a joint); (P) #3,671 [Add to Longdo]
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1, vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P) #4,700 [Add to Longdo]
解く[ほどく, hodoku] (v5k, vt) (uk) to unfasten; to untie; to unwrap (e.g. parcel); (P) #13,352 [Add to Longdo]
チャック[chakku] (n) (1) chuck (device for holding a workpiece in a lathe or a tool in a drill); (2) fastener; zipper; (P) #13,866 [Add to Longdo]
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r, vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r, aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P) #14,931 [Add to Longdo]
接着[せっちゃく, secchaku] (n, vs) fastening with glue; (P) #14,956 [Add to Longdo]
繋ぐ[つなぐ, tsunagu] (v5g, vt) (uk) to tie; to fasten; to connect; to transfer (phone call); (P) #16,478 [Add to Longdo]
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1, vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to [Add to Longdo]
カシメ[kashime] (n) standoff (mechanical fastener); self-clinch hardware [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0238 seconds, cache age: 2.197 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม