Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ lock แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


164 ผลลัพธ์ สำหรับ lock  L AA1 K
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -lock-, *lock*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง
gridlock(vi,, n) ติดขัด, แออัด, รถติด เช่น On Friday, a gridlocked intersection, blaring horns, and harsh looks resulted from drivers jockeying to merge from two lanes into one for most of the day., See also: traffic jam, Syn. pack
deadlockการติดตาย
blockchain(n) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
lock(vt) กอดรัด, Syn. hold firmly
lock(n) การควบคุมทั้งหมด
lock(n) กุญแจ, Syn. latch, hook, barrier
lock(vt) เก็บไว้ในที่ปลอดภัยและใส่กุญแจ
lock(vt) เกี่ยว (แขน) เข้ากับคนอื่นอย่างแน่น
lock(vt) เข้าไปพัวพันในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก เช่น การต่อสู้, การทะเลาะวิวาท
lock(n) ท่าการจับแบบกีฬามวยปล้ำ, Syn. wrestling hold
lock(vt) ทำให้ติดแน่นเคลื่อนที่ไม่ได้
lock(vi) ทำให้ติดแน่นเคลื่อนที่ไม่ได้
lock(n) นกสับ (ส่วนหนึ่งของปืน)

Hope Dictionary
lock(ลอค) { locked, locking, locks } n. กุญแจ, เครื่องมือที่ให้ปิด, เครื่องกัก, เครื่องกัน, นกสับ, การติดขัด, ห้องปิดอากาศ, ช่องระหว่างประตูน้ำ, กระจุกผม, ปอยผม., See also: locks ผมที่ศีรษะ, ปอยขน, ปอยฝ้ายหรือเส้นใย -Phr. lock, stock, and barrel ทั้งสิ้น ทั้งหมด สมบู
locker(ลอค'เคอะ) n. ตู้, ลิ้นชัก, ห้องเล็ก, ห้องเย็น, ผู้ใส่กุญแจ, อุปกรณ์ใส่กุญแจ, Syn. cabinet
locket(ลอค'คิท) n. ตลับหรือกล่องเล็กที่มักทำเป็นจี้ห้อยคอสำหรับใส่สิ่งที่ระลึก, Syn. case
lockjaw(ลอค'จอ) n. โรคบาดทะยักซึ่งมีอาการขากรรไกรแข็ง, Syn. tetanus, trismus
locksmith(ลอค'ซฺมิธ) n. ช่างทำกุญแจ, ช่างซ่อมกุญแจ., See also: locksmithery n. ดูlocksmith locksmithing n. ดูlocksmith
air lockภาวะอากาศอุดตัน, ห้องอากาศอุดตัน. -vt. ใช้ประตูอากาศอุดตัน
alarm clockนาฬิกาปลุก
atomic clockนาฬิกาปรมาณูที่มีความเที่ยงตรงมาก
block(บลอค) { blocked, blocking, blocks } n. ท่อนไม้, ท่อนหิน, ก้อนใหญ่, ชิ้นใหญ่, ห่อดินระเบิด, แท่นโลหะ, เขียง, แม่พิมพ์, ลูกรอก, ตะแลงแกง, ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน, เครื่องกีดขวาง, ทั้งแถว, ทั้งก้อน, ทั้งปีก, ตึกใหญ่, คฤหาสน์ใหญ่, อุปสรรค, การขัดขวาง, เขตหนึ่งของตัวเมือง, เขตห่างไกลท
block diagramแผนภาพบล็อก <คำแปล>หมายถึงแผนภาพที่แสดงบล็อกรูปต่าง ๆ ที่มีการโยงด้วยเส้นหรือลูกศรให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ หรือการไหล (flow) หรือทิศทางเดินของข้อมูล

Nontri Dictionary
lock(n) กุญแจ, ประตูน้ำ, นกปืน, ลอนผม, เครื่องขัดล้อรถ, การติดขัด
lock(vt) ใส่กุญแจขังไว้, เก็บไว้, ติด, เชื่อมต่อ
locker(n) หีบ, ตู้ใส่ของ, ล็อกเกอร์, ลิ้นชัก
locket(n) ล็อกเกต, จี้
lockjaw(n) อาการขากรรไกรแข็ง
lockout(n) การปิดโรงงาน, การปิดกิจการ
locksmith(n) ช่างทำหรือแก้นาฬิกา, ช่างทำกุญแจ
anticlockwise(adv) หมุนซ้าย, หมุนทวนเข็มนาฬิกา
block(n) ท่อนไม้, ตึกทั้งแถว, แม่พิมพ์, เครื่องกีดขวาง
block(vt) สกัด, กีดกัน, ขัดขวาง, ต้าน, ปิดล้อม

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lockปิดกั้น, ปิดตาย, ยึด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lockปิดกั้น, ปิดตาย, ยึด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lockล็อก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lock fingerนิ้วมือหงิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lock nut; locknutแป้นเกลียวล็อก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lock spasmภาวะหดเกร็งขบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lock up; quoinลิ่มอัดตัวพิมพ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lock-outการปิดงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lock-outการปิดงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
locked occlusionการสบ(ฟัน)ยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Lockล๊อค, ล็อค [การแพทย์]
Lock and Key Relationshipการจับกันของเอ็นซัยม์และสับสเตรทเป็นแบบลูกกุญแจ [การแพทย์]
Lock and Key Typeเข้ากันได้พอดี [การแพทย์]
Lock Teethกรามบดทำหน้าที่เป็นตัวกัน [การแพทย์]
Lock, Englishล็อคแบบอังกฤษ [การแพทย์]
Lock, Slidingล็อคแบบเลื่อนได้ [การแพทย์]
Lock-Jawขากรรไกรค้าง [การแพทย์]
Lockersตู้เก็บของเฉพาะอย่าง [TU Subject Heading]
Locking Positionไม่อาจเคลื่อนเท้าต่อไปได้, ท่าล๊อคกิ้ง [การแพทย์]
Lockjawขากรรไกรแข็ง, กรรไกรแข็ง, ขากรรไกรเกร็ง, โรคบาดทะยัก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get the women and children upstairs. Lock all the doors. ให้เด็กกับผู้หญิงขึ้นข้างบน ล็อคประตูทั้งหมด The Great Dictator (1940)
Shut the doors and lock 'em tight. ปิดประตูและล็อคมันแน่น Pinocchio (1940)
Sure they lock the door. What'd you think? แน่ใจว่าพวกเขาล็อคประตู คิดว่าไง? 12 Angry Men (1957)
Would you lock the door? คุณจะล็อคประตู? Yellow Submarine (1968)
That's right, it'll lock itself off. Give him room, Brody. นั่นล่ะ มันจะล็อคได้เอง ให้พื้นที่เขาหน่อย โบรดี้ Jaws (1975)
Just lock all the doors and windows. ล็อคประตูหน้าต่างให้เรียบร้อย Phantasm (1979)
You know, I think I'm gonna lock up. รู้มั้ย ฉันคิดว่าจะล็อคเอาไว้ Phantasm (1979)
Look, lock up the house good, Mike, and stay in there. เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วล็อคให้ดีๆล่ะไมค์ Phantasm (1979)
Doc says we gotta stash 'em in here and lock 'em up. In the Thiokol. Please, Mac. The Thing (1982)
- What about your shack, MacReady ? - I don't want him in my shack. We'll lock him in the toolshed. เชื่อว่าไอ้ตัวนั้นจะมาหานายวันนี้รึงัย The Thing (1982)
Was this broken into ? No, the lock is undamaged. Would that test have worked, Doc? The Thing (1982)
Air locks are secure. ล็อคอากาศมีความปลอดภัย 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lockA captain sometimes goes to Davy Jones's locker with his ship.
lockA few years ago, on mothers day, I gave my step-mother a locket as a present.
lockAfter I locked all the doors, I went to bed.
lockA great deal of energy is locked up in the nucleus.
lockA normal person might spend a lifetime at it and still not succeed but faced with a determined Ren it was not greatly different from a normal cylinder lock.
lockBecause an entrance was locked, it could not enter the house.
lockBefore meeting your guests also be sure to carefully check that the toilet door locks.
lockBe sure to lock the door before you go to bed.
lockDidn't you lock up your car?
lockDon't fail to lock the door.
lockEach of the students has his own locker.
lockEach student has a locker.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
มหาสดมภ์(n) disease characterized by stiffening of the jaw, See also: lock-jaw, locked jaw, Thai Definition: ชื่อโรคลมชนิดหนึ่งตามตำราแพทย์แผนโบราณซึ่งอาจทำให้ขากรรไกรแข็ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กุ๊น(v) hem, See also: lockstitch, Syn. ขริบ, Example: เสื้อตัวนั้นเป็นผ้าพื้นสีดำ กุ๊นคอและแขนด้วยสีแดง, Thai Definition: ขลิบเย็บหุ้มริมผ้าหรือของอื่นๆ แต่ต้องใช้แถบผ้าย้วยหรือเฉลียง และใช้เย็บหุ้ม 2 ข้างเม้มเข้าเป็นตะเข็บกลมบ้างแบนบ้าง มักใช้ที่คอเสื้อหรือชายเสื้อเป็นต้น
กุญแจ(n) key, See also: lock, latchkey, Syn. ประแจ, Example: ทางเข้าแต่ละทางมีเครื่องกั้นหน้าหรือประตูกั้นลั่นกุญแจอยู่ทุกทาง, Count Unit: ชุด, ดอก, ลูก, แม่, Thai Definition: เครื่องสำหรับใส่ประตูหน้าต่างเป็นต้น เพื่อยึดหรือสลักไม่ให้เปิดเข้าออกได้ เวลากดหรือไขออก มีเสียงลั่นดังกริ๊ก มีลูกไข เรียกว่า ลูกกุญแจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลงกลอน(v) lock, See also: latch, bolt, Syn. ล็อค, ใส่กลอน, Example: คนกรุงเทพฯ เวลาออกจากบ้านพร้อมใจกันปิดประตู ใส่กุญแจ ลงกลอนรอบด้าน
ล็อค(v) lock, See also: latch, bolt, Example: โปรแกรมที่ใช้งานได้หลายคนต้องมีระบบล็อคแฟ้มข้อมูล และล็อครายการข้อมูล เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล, Notes: (อังกฤษ)
ใส่กลอน(v) lock, See also: latch, bolt, Syn. ล็อค, ลงกลอน, ลั่นกลอน, Example: ประตูไม่ได้ใส่กลอนหรอก ผลักเข้ามาได้เลย
บาดทะยัก(n) tetanus, See also: lockjaw, Syn. โรคบาดทะยัก, Example: ผู้ที่ถูกสุนัขกัดทุกคนควรฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก, Thai Definition: โรคที่เกิดจากตัวเชื้อโรคบาดทะยัก (Clostridium tetani) เข้าสู่แผลทำให้มีอาการกระตุก และชักแข็ง หลังแอ่น โดยมากถึงตาย
ประตูน้ำ(n) water gate, See also: lock, dam, Example: น้ำในลำคลองแห้งขอดเจ้าหน้าที่จึงทำการเปิดประตูน้ำเพื่อให้น้ำไหล, Count Unit: บาน, Thai Definition: ประตูสำหรับควบคุมระดับน้ำที่ไหลเข้าออก
กลิ้ม(v) lock stitch, See also: trim the edge of cloth with stitches, Example: เธอกลิ้มชายผ้าเพื่อกันรุ่ยอย่างเรียบร้อย, Thai Definition: เล็มหน้าผ้า, เย็บหน้าผ้าให้เป็นตะเข็บเพื่อมิให้ชายผ้าหลุดออก
แม่กุญแจ(n) master key, See also: lock, Example: ยามของหอพักจะเป็นผู้เก็บรักษาแม่กุญแจเอาไว้, Thai Definition: ลูกกุญแจที่ไขตัวกุญแจชนิดเดียวกันได้ทั่วไป

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บ่ายโมง[bāi mōng] (n, exp) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m.  FR: treize heures ; une heure de l'après-midi
บานเย็น[bānyen] (n) EN: Four-o’clocks ; Marvel of Peru ; False Jalap
บัตรลงเวลาทำงาน[bat long wēlā thamngān] (n, exp) EN: clocking-in card ; time card  FR: carte de pointage [ f ]
เบียด[bīet] (v) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass  FR: entasser
เบียดเสียด[bīetsīet] (v) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass  FR: entasser ; écraser
บล็อก[blǿk] (x) EN: block ; crucible
ชีวิตแต่งงาน[chīwit taeng-ngān] (n, exp) EN: married life ; family life ; wedlock ; matrimony  FR: vie de famille [ f ]
ช้องนาง[chøng-nāng] (n) EN: Bush clock vine ; King's mantle
ช่วง[chūang] (n) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance  FR: intervalle [ m ] ; espace [ m ] ; phase [ m ] ; période ]f ] ; section [ f ] ; portion [ f ] ; partie [ f ]
ดัก[dak] (v) EN: trap ; entrap ; ambush ; ambuscade ; waylay ; intercept ; block  FR: prendre ; attraper ; piéger ; prendre au piège ; tendre une embuscade ; intercepter

CMU Pronouncing Dictionary
LOCK L AA1 K
LOCKA L AA1 K AH0
LOCKS L AA1 K S
LOCKE L AA1 K
LOCKED L AA1 K T
LOCKER L AA1 K ER0
LOCKET L AA1 K IH0 T
LOCKEN L AA1 K AH0 N
LOCKIE L AA1 K IY0
LOCKEY L AA1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
lock (v) lˈɒk (l o1 k)
locks (v) lˈɒks (l o1 k s)
locked (v) lˈɒkt (l o1 k t)
locker (n) lˈɒkər (l o1 k @ r)
locket (n) lˈɒkɪt (l o1 k i t)
lockup (n) lˈɒkʌp (l o1 k uh p)
lockers (n) lˈɒkəz (l o1 k @ z)
lockets (n) lˈɒkɪts (l o1 k i t s)
locking (v) lˈɒkɪŋ (l o1 k i ng)
lockjaw (n) lˈɒkʤɔː (l o1 k jh oo)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
反锁[fǎn suǒ, ㄈㄢˇ ㄙㄨㄛˇ, / ] locked in (with the door locked from the outside), #33,306 [Add to Longdo]
倒锁[dào suǒ, ㄉㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] locked in (with the door locked from the outside), #427,626 [Add to Longdo]
闭锁期[bì suǒ qī, ㄅㄧˋ ㄙㄨㄛˇ ㄑㄧ, / ] lock-up period (on stock options), #586,044 [Add to Longdo]
撞锁[zhuàng suǒ, ㄓㄨㄤˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] lock, #593,904 [Add to Longdo]
洛克西德[luò kè xī dé, ㄌㄨㄛˋ ㄎㄜˋ ㄒㄧ ㄉㄜˊ, 西] Lockheed (US aerospace company), #887,142 [Add to Longdo]
衣物柜[yī wù guì, ㄧ ㄨˋ ㄍㄨㄟˋ, / ] locker; lockable compartment [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] lock; metal dog collar [Add to Longdo]
锁掉[suǒ diào, ㄙㄨㄛˇ ㄉㄧㄠˋ, / ] lock up; lock out; lock [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
Schneeflocke(n) |die, pl. Schneeflocken| เกล็ดหิมะ (โดยทั่วไป มีลักษณะเฉพาะ คือ มีหกแฉกหรือแกนที่สมมาตร)
blockieren(vt) |blockierte, hat blockiert| ขัดขวาง, See also: durchkreuzen, stören S. verhindern

DING DE-EN Dictionary
Lockartikel { m }; Appetitanreger { m }; etwas, was die Aufmerksamtkeit erregtteaser [Add to Longdo]
Locke { f } | Locken { pl }curl | curls [Add to Longdo]
Locke { f } | Locken { pl }tress | tresses [Add to Longdo]
Lockenklammer { f }curl clip [Add to Longdo]
Lockenwickel { m } | Lockenwickel { pl }curler | curlers [Add to Longdo]
Lockerung { f } der Vorschriftenrelaxing of regulations [Add to Longdo]
Lockspeise { f } | Lockspeisen { pl }sugarplum | sugarplums [Add to Longdo]
Lockung { f }allurement [Add to Longdo]
Lockvogeltaktik { f }bait and switch [Add to Longdo]
Schleusenkammer { f }lock chamber; lock basin [Add to Longdo]
Schloss { n } | Schlösser { pl }lock | locks [Add to Longdo]
Schlossfalle { f }lock striker plate [Add to Longdo]
Sicherungsdraht { m }lock wire [Add to Longdo]
Sicherungsscheibe { f } [ techn. ]lock washer [Add to Longdo]
Sperrzeit { f }; Zeitlimit für eine Sperrunglock wait [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
2時;二時[にじ, niji] (n-t) two o'clock [Add to Longdo]
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C [Add to Longdo]
SIMロック解除[シムロックかいじょ, shimurokku kaijo] (n) SIM unlock; SIM lock cancellation [Add to Longdo]
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
お三時;御三時[おさんじ, osanji] (n) three-o'clock snack [Add to Longdo]
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P) [Add to Longdo]
からくり時計;絡繰り時計[からくりどけい;からくりとけい, karakuridokei ; karakuritokei] (n) automaton clock; marionette clock [Add to Longdo]
がっぷり[gappuri] (adv) firmly (grasped); latched onto; locked onto [Add to Longdo]
こう着状態;膠着状態[こうちゃくじょうたい, kouchakujoutai] (n, adj-no) deadlock; stalemate [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
すくみ[すくみ, sukumi] deadlock [Add to Longdo]
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB) [Add to Longdo]
クロッキング[くろっきんぐ, kurokkingu] clocking [Add to Longdo]
クロック[くろっく, kurokku] clock [Add to Longdo]
クロックサイクル[くろっくさいくる, kurokkusaikuru] clock cycle [Add to Longdo]
クロックスピード[くろっくすぴーど, kurokkusupi-do] clock speed [Add to Longdo]
クロックトラック[くろっくとらっく, kurokkutorakku] clock track [Add to Longdo]
クロックパルス[くろっくぱるす, kurokkuparusu] clock signal, clock pulse [Add to Longdo]
クロックレート[くろっくれーと, kurokkure-to] clock rate [Add to Longdo]
クロック供給源[クロックきょうきゅうげん, kurokku kyoukyuugen] clock source [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
緩める[ゆるめる, yurumeru] lockern, mildern, lindern, vermindern [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0514 seconds, cache age: 8.649 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม