Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ beat แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
128 ผลลัพธ์ สำหรับ beat  B IY1 T
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -beat-, *beat*

Longdo Approved EN-TH
unbeatable(adj) ไม่มีทางแพ้, หาใครเทียบไม่ได้ เช่น You can get a quote right now for your van by soliciting our services and we will provide you with unbeatable van insurance immediately or your money back. , S. invincible,
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
beat[N] ใจเต้น, See also: หอบ, ใจสั่น, Syn. palpitation
beat[VT] ทำให้พ่ายแพ้, See also: เอาชนะ, Syn. defeat, Ant. lose
beat[VT] ตี, See also: เคาะ, หวด, ตบ, เฆี่ยน
beat[VT] (ชีพจร) เต้นเป็นจังหวะ, See also: หอบ, (ใจ) เต้น, เต้นเป็นจังหวะ
beat[VT] ตีไข่, See also: ตีหรือคนให้เข้ากัน
beat[VT] มาถึงหรือทำบางสิ่งเร็วกว่า
beat[VT] หลีกเลี่ยงการล่าช้า
beat[VT] กระพือปีก
beat[N] จังหวะ
beat[N] เสียง (ตีกลอง), See also: เสียงเคาะ
Hope Dictionary
beat(บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน
beat-up(บีท'อัพ) adj. เก่า (จากการใช้มาก)
beaten(บีท'เทิน) adj. ถูกโจมตี,พ่ายแพ้,เก่า,ถูกเหยียบจนเรียบ,หมดเรี่ยวแรง,เป็นผงหรือที่ตีแล้ว, Syn. defeated ###A. optimistic
beater(บี'เทอะ) n. ผู้ตี,สิ่งตี
beatify(บิแอท'ทิไฟ) {beatified,beatifying,beatifies} vt. ทำให้เกิดความสุข,ประสาทพร,ทำพิธีประสาทพรแก่คนตาย., See also: beatification n. ดูbeatify
beatitude(บีแอท'ทิทิวดฺ) n. ความสุขสุดขีด,สุขคติ,การประสาทพร
browbeat(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
browbeaten(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
browbeating(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
browvbeating(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
Nontri Dictionary
beat(n) การตี,ความชนะ,จังหวะ,การเต้น
beat(vt) ตี,ตบ,ทุบ,เฆี่ยน,หวด,ฟาด,ซัด,ปราบ,ชนะ
beaten(vt) pp ของ beat
beater(n) ผู้ตี,ผู้ชนะ,ผู้ปราบ
beatific(adj) ซึ่งประสาทพร,น่าปีติ,เป็นสุข
beatification(n) การประสาทพร,ความสุข
beatify(vt) ให้พร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข
beating(n) การตี,การเคาะ,ชัยชนะ
beatitude(n) ความเป็นสุข,สุขคติ
browbeat(vt) ข่มขู่,ขู่เข็ญ,รังแก,ถมึงตา
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
beatบีต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beat poetsกวีกลุ่มหน่ายสังคม, กวีกลุ่มบีต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
beat, apexจุดหัวใจเต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
beatบีต, เสียงดังและเสียงค่อยสลับกันซึ่งเกิดจากการแทรกสอดของคลื่นเสียงสองขบวนซึ่งมีความถี่ต่างกันเล็กน้อย  จำนวนบีตส์ที่เกิดขึ้นต่อวินาทีหรือความถี่บีตส์จะเท่ากับผลต่างของความถี่ของคลื่นเสียงสองขบวนนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Beat to Beat Variabilityความแตกต่างระหว่างอัตราการเต้นของหัวใจเด็ก [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
But you'd better beat it. คุณควรจะสู้มันนะ The Great Dictator (1940)
I gotta beat Jiminy home. Oh, hello. ฉันด้องเอาชนะบ้าน จิมืนี โอ้ สวัสดี Pinocchio (1940)
Beat it, you buzzards! ออกไปคุณอีแร้ง! Pinocchio (1940)
I hear it's one of the biggest places in that part of the country, and you just can't beat it for beauty. ได้ยินมาว่ามันเป็นคฤหาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้น และไม่มีที่ไหนสวยสู้มันได้ Rebecca (1940)
Ever since he was five, his father beat him up regularly. He used his fists. นับตั้งแต่เขาอายุได้ห้าขวบพ่อของเขาตีเขาอย่างสม่ำเสมอ เขาใช้กำปั้นของเขา 12 Angry Men (1957)
What beat you? สิ่งที่ชนะคุณ? The Old Man and the Sea (1958)
They beat me, Manolin. They truly beat me. มันชนะฉัน แมโนลิน มันอย่าง แท้จริงชนะฉัน The Old Man and the Sea (1958)
He didn't beat you, not the fish. เขาไม่ชนะคุณไม่ได้ปลา The Old Man and the Sea (1958)
They carry gold not paper dollars. And they're going to beat the South. พวกนี้พกทองแทนธนบัตร และจะบดขยี้ฝ่ายใต้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
To beat the Hun, dig in then break through with sword and lance. ทำลายด้วยดาบและหอก ฉัน คิด. How I Won the War (1967)
- This beats National Socialism, Gripweed! นี้เต้นสังคมนิยมแห่งชาติ วันใดวันหนึ่งใช่มั้ย กริปวีด? ฉันดีใจที่ฉันจะไม่ How I Won the War (1967)
All right. On the beat of three... โอเค ในจังหวะของสาม Yellow Submarine (1968)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beatA boy was beating the drum.
beatAhhh! Feel that beer seep into every fiber of my being. Yep nothing beats a cold one after work.
beatAs far as English is concerned, nobody can beat me.
beatAs long as we live, our heart never stops beating.
beatA stranger beat urgently at the front door.
beatBeat a path through the jungle.
beatBeat a person at chess.
beatBeating the other team was no sweat at all.
beatBeat it.
beatBeat it, kids!
beatBeats me.
beatBeat the bushes for a lost child.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ลงแส้[V] whip, See also: beat, flog, scourge, lash, thrash, Syn. โบยแส้, Example: ม้าตัวนั้นถูกลงแส้เพื่อให้วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่ 1
พูดอ้อม[V] beat around the bush, Syn. พูดวกวน, พูดอ้อมค้อม, Ant. พูดกระชับ, พูดตรงไปตรงมา, Example: เรื่องบางเรื่องเราควรพูดอ้อมบ้างเพื่อรักษาน้ำใจผู้อื่น, Thai definition: พูดเรื่องอื่นก่อนที่จะวกมาพูดเรื่องที่ต้องการ
ระทึก[V] beat fast from fear, See also: be very fearful with quick and weak pulse, Example: ใจของเขานอกจากจะร้อนรนเหมือนโดนไฟเผาแล้ว มันยังระทึกจนแทบไม่เป็นจังหวะอีกด้วย, Thai definition: ใจเต้นตึกๆ, ใจสั่นรัว
ย่ำ[V] beat, Syn. ย่ำยาม, Example: พอเวลาค่ำ เขาก็ย่ำฆ้อง, Thai definition: ตีกลองหรือฆ้องถี่ๆ หลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับเปลี่ยนยาม
ลง[V] whip, See also: beat, Syn. เฆี่ยน
ตะลุย[V] smash, See also: beat, penetrate, wade through, break through, force one's way into, go through without fea, Syn. บุก, รุกไล่, บุกขยี้, Example: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่งกำลังเข้าตะลุยตรวจค้นบ้านกำนันสิงห์ซึ่งเป็นเอเย่นต์ค้ายาบ้ารายใหญ่, Thai definition: อาการที่ตีหรือบุกดะเข้าไปไม่รั้งรอ
ตี[V] hit, See also: beat, strike, flog, thrash, Example: แม้จะถูกฝ่ายตรงข้ามจับตัวได้ และนำไปขังไว้ให้อดอาหาร ทั้งเฆี่ยน ทั้งตี แต่เขาก็ไม่ยอมบอกความลับของชาติ, Thai definition: เอามือหรือไม้เป็นต้นฟาดหรือเข่นลงไป
ตีกรับ[V] beat a Thai wooden rhythm instrument, Example: ดีๆ ชั่วๆ มันก็ยังเป็นลูกคู่ได้ ตีฉิ่ง ตีกรับ ปรบมือไป
ตีทอง[V] beat gold into sheets, See also: hammer a piece of gold, flat to make gold leaf, Example: ช่างทองตีทองได้บางราวแผ่นกระดาษ, Thai definition: ตีแผ่ทองให้แบน
ตีป่า[V] hit wildly, See also: beat indiscriminately, Syn. ตีดะ, ตีไม่เลือก
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
อปรา[v.] (aparā ) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten   FR: perdre ; être battu
บ้อม[v.] (bǿm) EN: beat severely ; mual ; beat with a stick   FR: matraquer ; bâtonnner
บอบ[v.] (bøp) EN: be completely disabled ; beat to pieces ; pulp   FR: être crevé ; être épuisé
ฉะ[v.] (cha) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit   
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory   FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for   FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ฟาด[v.] (fāt) EN: thrash ; strike ; beat ; whip ; flog ; lash ; knock ; hit   FR: battre ; frapper
หวด[v.] (hūat) EN: whip ; beat ; thrash ; lash   FR: battre ; rosser
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat   FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
CMU Pronouncing Dictionary
BEAT   B IY1 T
BEATA   B IY0 AE1 T AH0
BEATO   B IY0 AE1 T OW0
BEATS   B IY1 T S
BEATY   B IY1 T IY0
BEATTY   B IY1 T IY0
BEATON   B IY1 T AH0 N
BEATIE   B IY1 T IY0
BEATER   B IY1 T ER0
BEATEN   B IY1 T AH0 N
Oxford Advanced Learners Dictionary
beat  (v) bˈiːt
beats  (v) bˈiːts
beaten  (v) bˈiːtn
beater  (n) bˈiːtər
beaters  (n) bˈiːtəz
beatify  (v) bˈɪˈætɪfaɪ
beating  (v) bˈiːtɪŋ
beatnik  (n) bˈiːtnɪk
Beatrice  (n) bˈɪəʳtrɪs
beatific  (j) bˈɪəʳtˈɪfɪk
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
疲惫[pí bèi, ㄆㄧˊ ㄅㄟˋ, / ] beaten; exhausted; tired, #7,142 [Add to Longdo]
殴打[ōu dǎ, ㄡ ㄉㄚˇ, / ] beat up, #10,430 [Add to Longdo]
[zòu, ㄗㄡˋ, ] beat up; break to pieces, #10,689 [Add to Longdo]
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, ] beat with the fist; to hammer; to cudgel, #12,728 [Add to Longdo]
击打[jī dǎ, ㄐㄧ ㄉㄚˇ, / ] beat; lash, #26,331 [Add to Longdo]
[léi, ㄌㄟˊ, ] beat; to grind, #27,719 [Add to Longdo]
[lèi, ㄌㄟˋ, ] beat (a drum), #27,719 [Add to Longdo]
节拍[jié pāi, ㄐㄧㄝˊ ㄆㄞ, / ] beat (music); meter, #28,132 [Add to Longdo]
毒打[dú dǎ, ㄉㄨˊ ㄉㄚˇ, ] beat up, #28,266 [Add to Longdo]
[zhuā, ㄓㄨㄚ, / ] beat, #33,846 [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Beat {m}; Beatmusik {f} [mus.]beat; beat music [Add to Longdo]
Beatmung {f}breathing [Add to Longdo]
Beatmungsdruckluft {f}respiratory pressurized air [Add to Longdo]
Beatmungsgerät {n}airpack [Add to Longdo]
Beatmungsmaske {f}air mask [Add to Longdo]
Paukenschlag {m} | Paukenschläge {pl}beat of the drum | beats of the drum [Add to Longdo]
Schwebungsfrequenz {f}beat frequency [Add to Longdo]
Schwebungsüberlagerer {m} (Telegrafie)beat frequency oscillator (BFO) [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
おさ打ち;筬打ち[おさうち, osauchi] (n) beating; beating up [Add to Longdo]
お株を奪う[おかぶをうばう, okabuwoubau] (exp,v5u) to beat someone at his own game [Add to Longdo]
ぎゃふんと言う[ぎゃふんという, gyafuntoiu] (exp,v5u) to be beaten hollow; to be argued into silence [Add to Longdo]
こてんぱん;こてんぱ;こてんこてん[, kotenpan ; kotenpa ; kotenkoten] (n,adv) black and blue (e.g. beaten ...) [Add to Longdo]
どやす[, doyasu] (v5s) (1) to shout at; (2) (arch) to hit; to beat [Add to Longdo]
なんて目じゃない[なんてめじゃない, nantemejanai] (exp) (See 目じゃない) it's not a problem; it's not a big deal; (person or thing) can be easily beaten or bettered (by one) [Add to Longdo]
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely [Add to Longdo]
ぶち破る[ぶちやぶる, buchiyaburu] (v5r) (col) (See 破る) to smash down; to beat in [Add to Longdo]
ぶっ殺す;打っ殺す;打殺す(io)[ぶっころす, bukkorosu] (v5s,vt) to beat to death; to kill [Add to Longdo]
Time: 0.0137 seconds, cache age: 5.315 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม