ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beater

B IY1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beater-, *beater*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beater(บี'เทอะ) n. ผู้ตี, สิ่งตี

English-Thai: Nontri Dictionary
beater(n) ผู้ตี, ผู้ชนะ, ผู้ปราบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
danny and I will light up the beater truck.แดนนี่กับฉันจะไปเผารถบรรทุก Snap (2009)
Good, you can be a beater on the hunt. We're short of a man or two.ดี เจ้าคงสามารถเป็นผู้ช่วยในการล่าได้ เราขาดคนอยู่คนสองคนได้ The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Go get your grandma's beater and meet me at Andre's.ไปเอารถกระป๋องของยายแก่มาและไปพบกันที่ร้านอังเดร Wolf and Cub (2012)
What's with the beater you rolled up in?นายไปเอาไอ้รถกระป๋องนั่นมาจากไหน? Wolf and Cub (2012)
You wanna be a Ghost Beater or not?นายอยากจากเป็น คนต่อยผี หรือไม่อยากล่ะ ? Books from Beyond (2015)
For the chosen victim it is like being called a wife beater or a pedophile.สำหรับเหยื่อที่ได้รับการแต่งตั้ง มันเป็นเหมือนถูกเรียกว่าตีภรรยา หรือเฒ่าหัวงู Denial (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BEATER B IY1 T ER0
BEATERS B IY1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beater (n) bˈiːtər (b ii1 t @ r)
beaters (n) bˈiːtəz (b ii1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Treiber { m } (Jagd)beater (hunting) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビーター[bi-ta-] (n) beater [Add to Longdo]
蟹食海豹[かにくいあざらし;カニクイアザラシ, kanikuiazarashi ; kanikuiazarashi] (n) (uk) crabeater seal (Lobodon carcinophagus) [Add to Longdo]
車冠オウム;車冠鸚鵡[くるまさかおうむ(車冠鸚鵡);くるまさオウム(車冠オウム);かクルマサカオウム, kurumasakaoumu ( kuruma kan oumu ); kurumasa oumu ( kuruma kan oumu ); ka kurumasak] (n) (uk) Major Mitchell's cockatoo (Cacatua leadbeateri); Leadbeater's cockatoo [Add to Longdo]
狩り子;狩子[かりこ, kariko] (n) (See 勢子) beater (on a hunt) [Add to Longdo]
勢子[せこ, seko] (n) beater (on a hunt) [Add to Longdo]
泡立て器[あわだてき, awadateki] (n) eggbeater; whisk [Add to Longdo]
卵泡立て器[たまごあわだてき, tamagoawadateki] (n) egg beater [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beater \Beat"er\ (b[=e]t"[~e]r), n.
   1. One who, or that which, beats.
    [1913 Webster]
 
   2. A person who beats up game for the hunters. --Black.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beater
   n 1: a worker who rouses wild game from under cover for a hunter
   2: an implement for beating

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top