Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ crush แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
79 ผลลัพธ์ สำหรับ crush  K R AH1 SH
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -crush-, *crush*

Longdo Approved EN-TH
have a crush on so.หลงรักหรือคลั่งใครคนใดคนหนึ่ง เช่น I had a crush on you in high school.
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
crush[VT] กด, See also: บีบอัด, Syn. press, mash
crush[VI] กด, See also: บีบอัด
crush[N] ความหลงใหลอย่างมาก
crush[VT] คั้น (น้ำผลไม้)
crush[N] เครื่องดื่มผสมน้ำผลไม้
crush[VT] ทำให้ขายหน้า
crush[VT] ทำให้เป็นรอยย่น
crush[VI] บดละเอียด
crush[VT] บดละเอียด, Syn. smash, pound, grind
crush[VT] บีบคั้น
Hope Dictionary
crush(ครัช) {crushed,crushing,crushes} n. ทำให้แตก,ขยี้,บี้,คั้น,บด,เหยียบ,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น,บด,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด,ความหลงใหลอย่างมาก,สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก,น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash,
crushing(ครัช'ชิง) adj. ซึ่งทำให้แตก,ซึ่งบดขยี้,ซึ่งทำให้สยบ,เด็ดขาด,ซึ่งชี้ขาด
orange crushn. น้ำส้มค้น
Nontri Dictionary
crush(vt) ทำลาย,บด,ขยี้,คั้น,ทำให้แตก,กำจัด
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
crush breccia; autoclastic; tectonic brecciaหินกรวดเหลี่ยมบด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crush conglomerate; tectonic conglomerateหินกรวดมนบด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crushed relief; rilievo-schiacciato; rilievo-stiacciatoรูปนูนบาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Crush Injuriesการบาดเจ็บจากการถูกกดหรือทับ,บาดเจ็บชนิดถูกบีบหรือบดทับ [การแพทย์]
Crush Syndromeครัชซินโดรม [การแพทย์]
Crushed stone industryอุตสาหกรรมหินย่อย [TU Subject Heading]
Crushingแรงบด [การแพทย์]
Crushingแรงอัด [การแพทย์]
Crushing Injuriesอันตรายจากแรงอัด [การแพทย์]
Crushing machineryเครื่องบด [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crushCloser examination revealed that the skull had been crushed by some heavy blow.
crushHe crushed the box.
crushHe crushed the sheet of paper up into a ball.
crush"If it's a light workout, OK" "Right, so will we allow crotch-kicking and eyeball crushing?"
crushIf the ceiling fell, he would be crushed.
crushThe box was crushed during transport and the contents flew out.
crushThe king crushed his enemies.
crushThe revolt was crushed.
crushThe taxi collided head-on with a dumpster truck and was badly crushed.
crushWe were crushed into the crowded train.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
แหลก[ADV] ruinously, See also: crushingly, heavily, Syn. ป่นปี้, เละ, Example: ผลงานของเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์แหลกจากนักวิจารณ์รุ่นใหม่, Thai definition: อย่างเสียหาย, อย่างไม่มีชิ้นดี
ยี[V] crush, See also: mix, blend, mash, Syn. ขยี้, ขยำ, คลุกเคล้า, Example: คุณยายกำลังยีลูกตาลเพื่อทำขนมตาล, Thai definition: ขยำให้แหลก, ขยำให้เหลว
ยุบยับ[ADV] disastrously, See also: crushingly, heavily, Syn. ย่อยยับ, แหลกลาญ, แหลก, เสียหาย, Example: เราขาดทุนยุบยับ
ถล่ม[V] bombard, See also: crush, Syn. กระหน่ำ, โจมตี, Example: กองทัพญี่ปุ่นถล่มเพิร์ลฮาเบอร์โดยไม่มีใครคาดฝัน, Thai definition: ทำให้พังทลายหรือล่มจม, กลุ้มรุมทำร้ายฝ่ายตรงข้าม, Notes: (ปาก)
บด[V] grind, See also: crush, pulverize, roll, Syn. โขลก, ตำ, Example: เราต้องสอนให้ราษฎรรู้เพาะกล้าข้าว ให้รู้เก็บเกี่ยว สี ฝัด บด และหุงหาเป็นอาหาร, Thai definition: ทำให้แหลกหรือแตกออก
บี้[V] crush, See also: smash, press, squash, compress, Syn. บด, ขยี้, Example: อีกคนอยู่ข้างล่างคอยบี้เรือดที่หลบอยู่ใต้กระดาน, Thai definition: กดหรือบีบให้แบนหรือผิดจากรูปเดิม
กรุบ[ADV] sound of crushing, See also: crush crunch, Example: เด็กชายเคี้ยวขนมด้วยความเอร็ดอร่อย เสียงดังกรุบๆ, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้นเมื่อเคี้ยวของแข็งที่แตกง่าย
ขบ[V] crush, See also: gobble, crack, bite, grind, grit, Syn. กัด, ขบกัด, Example: เสือขบหัวคนเลี้ยงของมัน, Thai definition: เอาฟันเน้นเพื่อให้แตก เช่น ขบเมล็ดแตงโม, เอาฟันเน้นกัน เช่น ขบฟัน
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บี้[v.] (bī) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeeze   
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop   FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabossé
หีบ[v.] (hīp) EN: press ; squeeze ; crush ; compress   FR: presser
คั้น[v.] (khan) EN: squeeze ; press ; squash ; compress ; pinch ; crush ; extract   FR: presser ; écraser
ขัดสี[v.] (khat sī) EN: mill ; grind or crush in a mill   FR: moudre
ขยำ[v.] (khayam) EN: squeeze ; squash ; crush ; crumple   FR: presser ; écraser
ขยี้[v.] (khayī) EN: crush ; squash ; quash ; trample   FR: écraser ; comprimer ; piétiner
เค้น[v.] (khen) EN: press ; stress ; squeeze ; crush ; choke ; throttle ; strangle   FR: serrer ; étreindre
เคี้ยว[v.] (khīo) EN: chew ; grind ; masticate ; crush ; manducate   FR: mastiquer ; mâcher ; chiquer
CMU Pronouncing Dictionary
CRUSH   K R AH1 SH
CRUSHED   K R AH1 SH T
CRUSHER   K R AH1 SH ER0
CRUSHES   K R AH1 SH IH0 Z
CRUSHERS   K R AH1 SH ER0 Z
CRUSHING   K R AH1 SH IH0 NG
Oxford Advanced Learners Dictionary
crush  (v) krˈʌʃ
crushed  (v) krˈʌʃt
crushes  (v) krˈʌʃɪz
crushing  (v) krˈʌʃɪŋ
crushingly  (a) krˈʌʃɪŋliː
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[yà, ㄧㄚˋ, / ] crush; in the first place, #14,310 [Add to Longdo]
压碎[yā suì, ㄧㄚ ㄙㄨㄟˋ, / ] crush, #54,177 [Add to Longdo]
破败不堪[pò bài bù kān, ㄆㄛˋ ㄅㄞˋ ㄅㄨˋ ㄎㄢ, / ] crushed; utterly defeated [Add to Longdo]
蒜茸[suàn róng, ㄙㄨㄢˋ ㄖㄨㄥˊ, ] crushed garlic [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Stauchversuch {m}crush test [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
お熱[おねつ, onetsu] (n) (1) having a crush on someone; (2) flushing [Add to Longdo]
ぐしゃっ[, gushatsu] (adv-to) (on-mim) crushed flat; squashed to a pulp; squished; crumpled [Add to Longdo]
ごま豆腐;ゴマ豆腐;胡麻豆腐[ごまどうふ(ごま豆腐;胡麻豆腐);ゴマどうふ(ゴマ豆腐), gomadoufu ( goma toufu ; goma toufu ); goma doufu ( goma toufu )] (n) crushed sesame seeds boiled in water and chilled like tofu [Add to Longdo]
ぶっ壊す;打っ壊す;打っ毀す[ぶっこわす, bukkowasu] (v5s,vt) (col) to destroy; to crush; to wreck [Add to Longdo]
ぺちゃんこ;ぺしゃんこ;ぺっちゃんこ;ぺったんこ;ペッタンコ;ぺたんこ[, pechanko ; peshanko ; pecchanko ; pettanko ; pettanko ; petanko] (adj-na,adj-no) (1) crushed flat; flattened; squashed; flat-topped; (n) (2) (col) (m-sl) flat-chested girl; (3) (on-mim) sound of a sticky rice cake sticking to something [Add to Longdo]
アンツーカ;アンツーカー[, antsu-ka ; antsu-ka-] (n) en-tout-cas (track or tennis court surface made of clay and crushed brick) (fre [Add to Longdo]
クラッシャー[, kurassha-] (n) (1) crusher; (2) crasher [Add to Longdo]
クラッシュシンドローム[, kurasshushindoro-mu] (n) crush syndrome [Add to Longdo]
クラッシュ症候群[クラッシュしょうこうぐん, kurasshu shoukougun] (n) crush syndrome [Add to Longdo]
ジョークラッシャー[, jo-kurassha-] (n) jaw crusher [Add to Longdo]
Time: 0.0166 seconds, cache age: 212.241 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม