Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ pound แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


109 ผลลัพธ์ สำหรับ pound  P AW1 N D
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -pound-, *pound*, poun

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
pound(vi) ตีกระหน่ำ, Syn. hammer, pulsate
pound(vt) ตีกระหน่ำ, Syn. hammer, pulsate
pound(vt) ตำ, See also: บด, ทุบ, โขลก, Syn. crush
pound(vi) เต้นอย่างหนัก, See also: กระเพื่อมมาก, สั่นมาก
pound(vt) โจมตีต่อเนื่อง
pound(vi) วิ่งด้วยการก้าวหนักๆ
pound(vt) พร่ำสอน
pound(n) เครื่องตำ, See also: เครื่องบด
pound(n) หน่วยเงินตราของอังกฤษ, See also: ปอนด์, ปอนด์สเตอลิงก์
pound(n) หน่วยวัดน้ำหนัก, Syn. pint, sixteen ounces

Hope Dictionary
pound(เพาดฺ) n. ปอนด์ (หน่วยน้ำหนัก) , ปอนด์ vt., n. (การ) ทุบ, ต่อย, ตี, ตำ, บด, กรอกใส่, ยิงกระหน่ำ, เดินด้วยฝีเท้าที่หนักหน่วง.
compound(คอม'เพาน์ดฺ) { compounded, compounding, compounds } n. บริเวณบ้าน, บริเวณล้อมรั้ว, สารประกอบ, คำผสม vt. (คัมเพานด') ใส่รวมกัน, ประกอบเป็นสารประกอบ, ตกลงไม่เอาเรื่อง, คิดดอกเบี้ยทบต้น, เพิ่ม, เสริม. vi. ต่อรอง, ประนีประนอม, ตกลงกันได้, See also: compounder n. ด
compound fractionn. เศษซ้อน
compound fracture n.ดอกเบี้ยทบต้น
compound interestn. กระดูกหักที่เห็นกระดูกโผล่ออก., Syn. open fracture
compound leafn. ใบร่วมหลายใบจากกิ่งเดียวกัน
expound(อิคซเพาดฺ') vt. อธิบาย, ชี้แจง, สาธก, แก้ตัว., See also: expounder n.
propound(พระเพาดฺ') vt. เสนอ, เสนอข้อคิดเห็น, เสนอโครงการ, เสนอให้พิจารณา, See also: propounder n.

Nontri Dictionary
pound(n) น้ำหนักเป็นปอนด์, เงินปอนด์, การทุบ, ที่คุมขัง, คอกสัตว์
pound(vt) ทุบ, บด, โขลก, ตำ, ต่อย, บุก, ยิงกระหน่ำ
compound(adj) ซึ่งรวมกัน, ซึ่งประกอบกัน
compound(n) บริเวณ, สารประกอบ, ของเจือ, คำประสม
compound(vt) รวมกัน, คลุกเคล้า, ผสม, เจือ, ประกอบ
expound(vt) อธิบาย, ชี้แจง, แจ้ง, แก้ตัว

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
poundที่กักสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Longdo Unapproved EN-TH
pounder(n) ปอนด์ (หน่วยน้ำหนักปอนด์ มักใช้ลงท้าย เช่น 300-pounders = 300 ปอนด์), See also: pound, Syn. force unit

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pound him! ปอนด์ เขา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We've just gotta pound some logic into their heads. -ต้องหาเหตุผลป้อนเขาเยอะๆ Day of the Dead (1985)
I got $6 for a lung, I got $2.50 for a pound of my liver. ปอด 6 เหรียญ ตับปอนด์ละ 2 เหรียญ 50 Punchline (1988)
I got some boneless chicken I'll trade for some pound cake. ฉันมีเนื้อไก่ มาแลกกับขนมนายเอารึเปล่า Casualties of War (1989)
- We'd kill to keep our pound cake. ใครมาเอาขนมเรา เราฆ่าเอาง่ายๆ นะ Casualties of War (1989)
In fact, we have killed to keep our pound cake. ที่จริงฆ่ามาหลายรายแล้วด้วย Casualties of War (1989)
- Find any pound cake? - แล้วขนมล่ะ Casualties of War (1989)
You spent eighty-five pounds on a couple of boots? เธอเอาเงิน 85 ปอนด์ไปซื้อรองเท้าเนี่ยนะ? The Cement Garden (1993)
Honey, I lost five pounds according to the bathroom... ที่รัก, น้ำหนักฉันลดไป 5 ปอนด์ ตอนเดินไปห้องน้ำ - - Hocus Pocus (1993)
-I need 2 pounds of sugar. - ฉันต้องการน้ำตาลสองปอนด์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
"All that is required is to assure your daughter her equal share of the 5,000 pounds she will inherit," "ทั้งหมดที่ต้องการเพื่อรับรองลูกของนายคือ ส่วนแบ่งเท่ากับจำนวน 5,000 ปอนด์ซึ่งถือเป็นมรดกของหล่อน" Episode #1.5 (1995)
"and also allow her, during your life, 100 pounds per annum." "และต้องจัดหาให้หล่อนตลอดชีวิตนี้ เป็นเงิน 100 ปอนด์ต่อปี" Episode #1.5 (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poundAbout two million pounds of flour are exported annually.
poundAbout two million pounds of wheat were exported annually.
poundAfter getting married, my wife put on five pounds.
poundAn ounce of practice is worth a pound of precept.
poundAn ounce of prevention is worth a pound of cure.
poundA pound is a unit of weight.
poundAs a rule of thumb, you should plan on one pound of beef for every two guests.
poundBecause just one minute costs nearly four pounds.
poundBritain's currency crisis has turned into a political one over government failure to stop the pound going into free-fall.
poundButter is sold by the pound.
poundButter is sold by the pound in the USA.
poundCan I borrow five pounds from you?

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ข้าวเม่า(n) pounded unripe rice, See also: shredded rice grain, Example: พี่สาวชอบทำข้าวเม่าใส่ขวดเอาไว้กินเล่น, Thai Definition: ข้าวเปลือกที่ยังไม่แก่จัดเอามาคั่วแล้วตำให้แบน
ขะแยะ(v) pound lightly, See also: pulverize gently, Example: ย่าขะแยะหมากในตะบันพลางบ่นหลานๆ ไปด้วย, Thai Definition: อาการตำอย่างเบาๆ
โขลก(v) pound, Syn. ตำ, Example: แม่โขลกหอมเผากระเทียมเผาในครกหินขนาดใหญ่, Thai Definition: ตำให้เข้ากัน หรือให้เหนียว หรือให้แหลก
ปอนด์(clas) pound sterling, Syn. ปอนด์สเตอร์ลิง, Example: เครื่องนี้สร้างขึ้นไม่สำเร็จสมบูรณ์ถึงแม้ว่ารัฐบาลได้ให้เงินช่วยเหลือประมาณ 17, 000 ปอนด์แล้วก็ตาม, Thai Definition: ชื่อเงินตราของอังกฤษเท่ากับ 100 เพนซ์, Notes: อังกฤษ
ตำ(v) pound, See also: pestle, Example: แม่บ่นว่าฉันตำเครื่องแกงไม่ละเอียดพอ, Thai Definition: ใช้สากหรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงเช่นนั้นทิ่มลงไปอย่างแรงเรื่อยๆ เช่น ตำข้าว ตำน้ำพริก
ตะบัน(v) pound, See also: hit, pierce, thump, Syn. กระทุ้ง, แทง, ทิ่ม, Example: แม่ลุกขึ้นมาตะบันหมากแต่เช้ามืด, Thai Definition: ทิ่มหรือแทงกดลงไป
บุบ(v) pound, See also: pound lightly, grind into fragments, crush lightly, Syn. ทุบ, บุบๆ, Example: แม่สั่งให้ฉันบุบถั่วลิสงหนึ่งกำมือเพื่อใส่ในยำปลาทู, Thai Definition: ทุบหรือตำเบาๆ พอให้เป็นรอยแตก
ป่น(v) pound, See also: powder, grind, crush, pulverize, Syn. ตำ, โขลก, โม่, บด, ปั่น, บี้, Example: ให้เอาใบชนิดนี้ตากแดดจนแห้งกรอบแล้วมาป่นเป็นผงชงกับน้ำร้อนครั้งละ 1 ช้อนชา, Thai Definition: ทำให้แหลกละเอียดด้วยการตำเป็นต้น
กระหน่ำ(v) pound (repeatedly), See also: hammer, thump, (rain) batter, bang, beat, Syn. ซ้ำๆ, รัว, Example: เมื่อถึงเวลาเพล ลูกศิษย์วัดจะกระหน่ำกลองเพื่อบอกเวลา, Thai Definition: ซ้ำๆ ลงอย่างหนัก
ทุ้ง(v) pound, See also: ram, batter, strike, hit, slam, prod, jab, thrust, punch, Syn. กระแทก, กระทุ้ง, Example: ฝ่ายข้าศึกเอาท่อนไม้ทุ้งกำแพงเมืองจนทะลุ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อักษรควบ[aksøn khūap] (n, exp) EN: consonant cluster ; compound consonants  FR: doublet consonantique [ m ] ; séquence consonantique [ f ]
อธิบาย[athibāi] (v) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate  FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
บริเวณ[børiwēn] (n) EN: area ; zone ; secteur ; compound  FR: quartier [ m ] ; zone [ f ] ; secteur [ m ] ; partie [ f ]
บด[bot] (v) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop  FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
บุบ[bup] (v) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments  FR: être bosselé ; être cabossé
ดอกเบี้ยเชิงซ้อน[døkbīa choēngsøn] (n, exp) EN: compound interest  FR: intérêt composé [ m ]
ดอกเบี้ยทบต้น[døkbīa thopton] (n, exp) EN: compound interest  FR: intérêt composé [ m ]
แจง[jaēng] (v) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition  FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
คำประสม[kham prasom] (n, exp) EN: compound word
ขังไว้[khang wai] (v) EN: impound  FR: retenir

CMU Pronouncing Dictionary
POUND P AW1 N D
POUNDS P AW1 N Z
POUNDS P AW1 N D Z
POUNDER P AW1 N D ER0
POUNDED P AW1 N D IH0 D
POUND'S P AW1 N Z
POUND'S P AW1 N D Z
POUNDAGE P AW1 N D IH0 JH
POUNDERS P AW1 N D ER0 Z
POUNDING P AW1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
pound (v) pˈaund (p au1 n d)
pounds (v) pˈaundz (p au1 n d z)
pounded (v) pˈaundɪd (p au1 n d i d)
pounder (n) pˈaundər (p au1 n d @ r)
poundage (n) pˈaundɪʤ (p au1 n d i jh)
pounders (n) pˈaundəz (p au1 n d @ z)
pounding (v) pˈaundɪŋ (p au1 n d i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
英镑[Yīng bàng, ㄧㄥ ㄅㄤˋ, / ] pound sterling, #5,072 [Add to Longdo]
[dǎo, ㄉㄠˇ, / ] pound; beat; hull; attack; disturb; stir, #12,012 [Add to Longdo]
敲击[qiāo jī, ㄑㄧㄠ ㄐㄧ, / ] pound; rap, #25,428 [Add to Longdo]
[bàng, ㄅㄤˋ, / ] pound (sterling), #30,421 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Pfund { n }pound (lb.) [Add to Longdo]
Pfund { n } (Sterling)pound (Sterling) [Add to Longdo]
Pfund-Zeichen { n }pound sign (£) [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
お餅[おもち, omochi] (n) (uk) rice cakes; pounded mochi rice [Add to Longdo]
ずきん[zukin] (adv-to) (on-mim) throbbing (pain); pounding [Add to Longdo]
ずきんずきん[zukinzukin] (adv-to) (on-mim) throbbing (pain); pounding [Add to Longdo]
よね[yone] (exp, prt) (compound particle used at sentence-end) ...isn't that right? [Add to Longdo]
アゾ化合物[アゾかごうぶつ, azo kagoubutsu] (n) azo compound [Add to Longdo]
アナスチグマート[anasuchiguma-to] (n) anastigmat (compound lens corrected for astigmatism) (ger [Add to Longdo]
カルボニル化合物[カルボニルかごうぶつ, karuboniru kagoubutsu] (n) carbonyl compound [Add to Longdo]
ガンガン(P);がんがん[gangan (P); gangan] (adv, vs) (col) (on-mim) sound of large bell; sound of scolding voice; (pounding of) headache; intense; (P) [Add to Longdo]
キレート化合物[キレートかごうぶつ, kire-to kagoubutsu] (n) chelate compound [Add to Longdo]
クロム鞣[クロムなめし, kuromu nameshi] (n) tanning using chromium compounds (i.e. potassium dichromate, etc.) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
複合語[ふくごうご, fukugougo] compound term [Add to Longdo]
複合式[ふくごうしき, fukugoushiki] compound expression [Add to Longdo]
複合条件[ふくごうじょうけん, fukugoujouken] complex condition, compound condition [Add to Longdo]
複合文[ふくごうぶん, fukugoubun] compound statement [Add to Longdo]
複素数[ふくそすう, fukusosuu] complex compound number (a + bi), complex number [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1161 seconds, cache age: 18.811 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม