Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ strike แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


123 ผลลัพธ์ สำหรับ strike  S T R AY1 K
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -strike-, *strike*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
strike(vt) ตี, See also: โขก, เขก, ดีด, เคาะ, Syn. beat, hit, knock, punch
strike(vt) ปะทะ, See also: กระแทก, ชน, Syn. collide with, crash into, run into
strike(vt) โจมตี, See also: จู่โจม, Syn. attack, assault
strike(vi) หยุดงานประท้วง, See also: ก่อการจลาจล, Syn. mutiny, revolt, walk out
strike(n) การตี, See also: การเคาะ, การโขก, Syn. blow, hit, punch
strike(n) การหยุดงานประท้วง, Syn. revolution, walkout
strike(n) การโจมตีทางอากาศ
strike(n) การค้นพบน้ำมัน, See also: การค้นพบสายแร่, Syn. discovery, exposure, gold strike
strike(n) การโยนลูกสไตร์ค, See also: การโยนลูกกระทบลูกตั้งโบว์ลิ่งล้มหมด
striker(n) คนงานที่หยุดงานประท้วง, Syn. protester, walk-outer

Hope Dictionary
strike(สไทรคฺ) { struck, struck/stricken, striking, strikes } vt., vi. ตี, ตอก, ทุบ, ต่อย, ชก, ปะทะ, พุ่ง, โจมตี, จู่โจม, เคาะ, โขก, เขก, ชน, ขูด, ขีด (ไม้ขีดไฟ) , ตีกรรเชียง, พิมพ์, ประทับตรา, ทำเหรียญ, กด, อัด, เจาะพบ (น้ำมัน) จับ, ก่อ, ประสบ, ตกลง, ตบมือเป็นสัญญาณ, ยกเลิก, รื้อ, ถอน, ประทับใจ
conscience-striken(คอน'เชินสทริค'เคิน) adj. ซึ่งมีจิตครอบงำด้วยความผิดหรือบาปที่ได้กระทำ

Nontri Dictionary
strike(n) การนัดหยุดงาน, การตี, การลดลง, การโจมตี, การกระตุก
strike(vi) โจมตี, นัดหยุดงาน, ทุบ, รื้อถอน, ยกเลิก, ชักธงขาว
strike(vt) กระทืบ, ตี, ตอก, ชก, ทุบ, กด, ประทับตรา
striker(n) คนนัดหยุดงาน, ผู้ตี

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
strikeการนัดหยุดงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
strikeการนัดหยุดงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strikeแนวระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
strike faultรอยเลื่อนแนวระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
strike the case out of the case-listจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strike, generalการนัดหยุดงานทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
strike, sit-down; sit-down strikeการนัดหยุดงานโดยยึดพื้นที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
strike, sympathetic; sympathetic strikeการนัดหยุดงานสนับสนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
strike, wildcatการนัดหยุดงานโดยพลการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
strike-separation fault; lateral faultรอยเลื่อนแยกตามข้าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Strike-Slip Faultรอยเลื่อนตามแนวระดับ, Example: รอยเลื่อนที่มีการเคลื่อนขนานกับแนวระดับของ รอยเลื่อน ปกติระนาบรอยเลื่อนจะตั้งชัน [สิ่งแวดล้อม]
Strikes and lockoutsการนัดหยุดงาน [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
strike a balance(vt) ทำให้เกิดสมดุล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy. เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู The Great Dictator (1940)
We must strike now. เราจะต้องชิงบุกเดี๋ยวนี้ The Great Dictator (1940)
A strike at the arms factory. คนงานประท้วงที่โรงงานผลิตอาวุธค่ะ The Great Dictator (1940)
The strike leaders are all brunettes. Not one blond. ผู้นำประท้วงทั้งหมด ผมสีน้ำตาล 1ในนั้นอาจผมบอร์น The Great Dictator (1940)
A red line strikes out the names of the dead. และชื่อที่ถูกขีดฆ่าด้วยสีแดง คือชื่อของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว Night and Fog (1956)
His passion will strike you as somewhat unusual กิเลสของเขา .จะสะดุดใจ you as ผิดธรรมดาค่อนข้าง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It strikes me, as one who has actually heard his voice that you have virtually no prerequisites to make direct contact... รู้มั้ยครับ ผมตกใจในฐานะที่ ผมได้ยินเสียงของท่านมาแล้ว คุณไม่มีวันที่จะติดต่อ กับท่านโดยตรงเด็ดขาด Oh, God! (1977)
I am the chosen one, the mighty hand of vengeance sent down to strike the unroadworthy! ฉันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์แห่งการ แก้แค้น ส่งลงไปตีไม่ดี! Mad Max (1979)
"If your enemy strikes you on the right cheek, offer him the left"? "ถ้าศัตรูชกแก้มขวาของเจ้า จงยื่นแก้มซ้ายให้เขา" Gandhi (1982)
I suspect he meant you must show courage be willing to take a blow, several blows, to show you won't strike back, nor will you be turned aside. ท่านคงหมายถึงความกล้า เต็มใจที่จะยอมรับการทำร้าย เพื่อให้เห็นว่า เราจะไม่โต้ตอบหรือหลบหลีก Gandhi (1982)
We will not strike a blow. เราจะไม่โต้ตอบ Gandhi (1982)
But when a great power like that strikes defenseless people it shows its brutality its own weakness. แต่เมื่ออำนาจที่ยิ่งใหญ่เยี่ยงนั้น ทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้ มันแสดงให้เห็นความป่าเถื่อน Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strikeA strike disrupted the postal system.
strikeA strike is a mass refusal to work by a body of employees.
strikeCharms strike the sight, but merit wins the soul.
strikeCommuters were deprived of their transport by the strike.
strikeDon't strike an attitude.
strikeEmployees threatened a strike to protect worker benefits.
strikeFarmers made a lucky strike on estates.
strikeHe doesn't strike me as efficient.
strikeHe had gone there to help garbage workers strike peacefully for better pay and working conditions.
strikeHis answer was to strike me on the head.
strikeI barely restrained the impulse to strike him.
strikeI don't know why the management submitted to the striker's demands so easily.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ถั่งโถม(v) strike, See also: hit, Syn. ถาโถม, Example: คลื่นใหญ่ยังคงถั่งโถมเข้ากราบเรือเป็นระยะ, Thai Definition: ถลาเข้าใส่, พุ่งเข้าใส่
พัดกระหน่ำ(v) buffet (of wind), See also: strike (of wind), hit strongly, Example: พายุไต้ฝุ่น เคิร์ก พัดกระหน่ำเกาะคิวชูของญี่ปุ่นแล้ว, Thai Definition: พัดอย่างหนัก
ขะแยะ(v) bump lightly, See also: strike lightly, Example: ชายร่างใหญ่ขะแยะบานประตูเข้าไปเต็มแรง, Thai Definition: เอาไหล่กระแทกเข้าไป
เคาะ(v) rap, See also: strike, knock, tap, Syn. ทุบ, Example: แม่เคาะตาตุ่มน้องเพราะน้องเดินเสียงดัง, Thai Definition: ใช้อวัยวะมีมือเป็นต้นกระทบเบาๆ, ใช้มือหรือวัตถุงอๆ ตีหรือทุบให้เกิดเสียง
พับ(v) cancel, See also: strike out, write off, Syn. ล้ม, เลิก, Example: เขาต้องพับโครงการร้านอาหารไว้ก่อน เพราะสถานการณ์ทางการเงินไม่สู้จะดี, Thai Definition: เลิกล้ม, ยกเลิก, เลิกไป
แพ่น(v) strike with a heavy blow, See also: hit, beat (especially with something flat), Syn. หวด, ฟาด, ตี, Example: ถ้าแกไม่เงียบ ข้าจะเอาไม้แพ่นกบาลแกให้น่วมไปเลย, Thai Definition: เอาสิ่งแบนๆ ตีลงด้วยกำลังแรง
ฟาด(v) thrash, See also: strike, beat, whip, flog, lash, Syn. ตี, หวด, Example: พ่อเอาไม้ตะพดฟาดลงบนร่างกายของเขาหลายๆ ครั้งติดกัน, Thai Definition: หวดหรือเหวี่ยงลงไปอย่างเต็มกำลัง
สะดุดใจ(v) strike one's mind, See also: make one think, catch one's attention, remind, Syn. ฉุกใจ, กระทบใจ, Example: เขารู้สึกสะดุดใจขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นเสื้อตัวนั้น, Thai Definition: ทำให้สงสัยตะหงิดๆ
สะดุดตา(v) strike the eyes, See also: catch the eyes, be noticeable, be eye-catching, Syn. ถูกตา, ชวนมอง, กระทบตา, Example: บุคลิกของคนบางคนอาจจะสะดุดตาของเราในตอนแรกพบ, Thai Definition: ชวนให้มอง, ชวนให้สังเกต
ตีโต้(v) counterattack, See also: strike back, make a counterattack, retaliate, hit back, Syn. ตอบโต้, โต้กลับ, ตีกลับ, บุกกลับ, Example: ตชด.ตีโต้ทหารต่างชาติที่บุกเข้ามาให้พ้นชายแดน, Thai Definition: ตีกลับไป

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ฉก[chok] (v) EN: strike
ชก[chok] (x) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash  FR: frapper ; boxer ; porter un coup
ชกต่อย[choktǿi] (v) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash ; fight ; have a fight
โดน[dōn] (v) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch  FR: heurter ; frapper
ฟ้าผ่า[fāphā] (v) EN: strike (of lightning) ; hit (of lightning)  FR: foudroyer ; la foudre tombe
ฟาด[fāt] (v) EN: thrash ; strike ; beat ; whip ; flog ; lash ; knock ; hit  FR: battre ; frapper
จาม[jām] (v) EN: ax ; hew ; strike  FR: trancher ; couper d'un coup
จำหน่ายคดี[jamnāi khadī] (v, exp) EN: throw out a case ; strike out a case
การโจมตีทางอากาศ[kān jōmtī thāng ākāt] (n, exp) EN: air strike  FR: attaque aérienne [ f ]
การนัดหยุดงาน[kān nat yut ngān] (n, exp) EN: strike ; calling for a strike ; walkout ; protest  FR: appel à la grève [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
STRIKE S T R AY1 K
STRIKER S T R AY1 K ER0
STRIKES S T R AY1 K S
STRIKES' S T R AY1 K S
STRIKE'S S T R AY1 K S
STRIKERS S T R AY1 K ER0 Z
STRIKEOUT S T R AY1 K AW2 T
STRIKER'S S T R AY1 K ER0 Z
STRIKERS' S T R AY1 K ER0 Z
STRIKEOUTS S T R AY1 K AW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary
strike (v) strˈaɪk (s t r ai1 k)
striker (n) strˈaɪkər (s t r ai1 k @ r)
strikes (v) strˈaɪks (s t r ai1 k s)
strikers (n) strˈaɪkəz (s t r ai1 k @ z)
strike-pay (n) strˈaɪk-pɛɪ (s t r ai1 k - p ei)
strikebound (j) strˈaɪkbaund (s t r ai1 k b au n d)
strike-leader (n) strˈaɪk-liːdər (s t r ai1 k - l ii d @ r)
strikebreaker (n) strˈaɪkbrɛɪkər (s t r ai1 k b r ei k @ r)
strike-leaders (n) strˈaɪk-liːdəz (s t r ai1 k - l ii d @ z)
strikebreakers (n) strˈaɪkbrɛɪkəz (s t r ai1 k b r ei k @ z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
反击[fǎn jī, ㄈㄢˇ ㄐㄧ, / ] strike back; beat back; counterattack, #5,781 [Add to Longdo]
罢工[bà gōng, ㄅㄚˋ ㄍㄨㄥ, / ] strike; go on strike, #9,185 [Add to Longdo]
先下手为强[xiān xià shǒu wéi qiáng, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] strike first and gain the upper hand (成语 saw, martial arts term); Making the first move is an advantage., #47,134 [Add to Longdo]
拔营[bá yíng, ㄅㄚˊ ㄧㄥˊ, / ] strike camp, #106,558 [Add to Longdo]
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, ] strike; tap, #483,447 [Add to Longdo]
[shǔn, ㄕㄨㄣˇ, ] strike, hit with hand; tap [Add to Longdo]
扑脸儿[pū liǎn r, ㄆㄨ ㄌㄧㄢˇ ㄦ˙, / ] strikes you in the face [Add to Longdo]
走向断层[zǒu xiàng duàn céng, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, / ] strike fault (geol.) [Add to Longdo]
走向滑动断层[zǒu xiàng huá dòng duàn céng, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, / ] strike-slip fault (geol.); fault line where the two sides slide horizontally past one another [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Kampftruppe { f }strike force [Add to Longdo]
Stoßkraft { f }strike power; striking power [Add to Longdo]
Streik { m } | in Streik tretenstrike | to go on strike [Add to Longdo]
Streikaufruf { m }strike call [Add to Longdo]
Streikbrecher { m } | Streikbrecher { pl }strike breaker; strikebreaker | strike breakers; strikebreakers [Add to Longdo]
Streikgeld { n }strike pay [Add to Longdo]
Streikkasse { f }strike fund [Add to Longdo]
Streiklohn { m } | Streiklöhne { pl }strike pay | strike pays [Add to Longdo]
Streikmaßnahmen { pl }strike action [Add to Longdo]
Urabstimmung { f } (zum Streik)strike ballot [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
どやし付ける[どやしつける, doyashitsukeru] (v1, vt) (1) (uk) to strike; to hit; (2) to give hell to [Add to Longdo]
ぴんと来る[ぴんとくる, pintokuru] (vk) to get (a joke or explanation); to strike home; to know intuitively [Add to Longdo]
シットダウンストライキ[shittodaunsutoraiki] (n) sit-down strike [Add to Longdo]
ジェネスト[jienesuto] (n) general strike [Add to Longdo]
スキャッブ[sukyabbu] (n) (obsc) (See スト破り) scab (i.e. a strikebreaker) [Add to Longdo]
スト[suto] (n) (abbr) strike; (P) [Add to Longdo]
ストライカー[sutoraika-] (n) striker; (P) [Add to Longdo]
ストライキ[sutoraiki] (n, vs) strike (i.e. industrial action); (P) [Add to Longdo]
ストライク[sutoraiku] (n) strike (e.g. with bowling, baseball); (P) [Add to Longdo]
ストライクゾーン[sutoraikuzo-n] (n) strike zone (baseball) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
重ね打ち[かさねうち, kasaneuchi] overstrike [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.363 seconds, cache age: 22.33 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม