Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ bash แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


101 ผลลัพธ์ สำหรับ bash  B AE1 SH
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -bash-, *bash*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
bash(vt) วิจารณ์อย่างรุนแรง
bash(vt) ชนแรง, See also: ชนจนพังหรือบุบ, Syn. punch, smack
bash in(phrv) ทุบจนพัง, Syn. beat in, crush in, stave in
bash up(phrv) ทุบให้พัง, See also: ทุบจนบุบบี้, Syn. smash up
bash up(phrv) ตีอย่างแรง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทุบอย่างแรง, Syn. beat up
bashful(adj) ขี้อาย, See also: กระดาก, ขวยเขิน, ประหม่า, เขินอาย, Syn. shy, coy
bash about(phrv) ตบตี (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทุบตี, เตะต่อย, Syn. bang about, batter about, kick about, knock about
bash around(phrv) ตบตี (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทุบตี, เตะต่อย, Syn. bang about, batter about, kick about, knock about
bashfulness(n) ความอาย, See also: ความประหม่า, ความขวยเขิน, Syn. shyness

Hope Dictionary
bash(แบช) vt. โจมตี, ตีแรง, ทุบบู้บี้, ทุบเสียงดัง n. การตีอย่างแรง, การสโมสรหรือการเลี้ยงที่รื่นเริง, Syn. wallop
bashful(แบช'ฟูล) adj. อาย, เหนียมอาย, ประหม่า, ขวยเขิน, See also: bashfulness n., Syn. timid, Ant. friendly
abash(อะแบช') vt. ทำให้อาย, ทำให้ขวยเขิน -abashedly adv. -abashedness n. -abashment n., Syn. shame, confuse
bull of bashan)n. คนซุ่มซ่าม
calabashn. พืชน้ำเต้า, น้ำเต้าต้นน้ำเต้า
unabashed(อันอะแบ?ทฺ') adj. ไม่อาย, ไม่สะทกสะท้าน, ไม่กระดากใจ

Nontri Dictionary
bashful(adj) อาย, กระดาก, ประหม่า, ขวยเขิน, เหนียมอาย
bashfulness(n) ความอาย, ความอาย, ความกระดาก, ความเหนียมอาย
abash(vt) ทำให้เขิน, ทำให้อาย, ทำให้ประหม่า
abashed(adj) อาย, ประหม่า, ขวยเขิน, สะเทิ้นอาย
calabash(n) น้ำเต้า
unabashed(adj) ไม่สะทกสะท้าน, ไม่อาย, ไม่กระดากใจ

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Bashfulnessความอาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dunno. Just says he's gonna bash my head in one of these days. ไม่รู้ดิ มันแค่ว่ามันจะอัดฉัน The Cement Garden (1993)
Why, did you see Miss Ladybug risk life and wing... to bash those brutes on the snoot? นายเห็นที่คุณเต่าทอง เสี่ยงชีวิตและปีก... เพื่อทุบตีกระสุนที่ดุร้ายนั่นมั๊ย? James and the Giant Peach (1996)
Just bash the livin' shit out of it. ตีให้สุดแรงเกิดก็แล้วกัน The Legend of Bagger Vance (2000)
If you get cornered, bash them in the head. - แล้วมันอะไรล่ะ - มันเป็นขี้ม้าเว้ย Shaun of the Dead (2004)
Yeah, the masquerade bash thing. I love it. ใช่ งานแฟนซี ฉันชอบมัน Just My Luck (2006)
You saved my life twice. Once at the masquerade bash and- and now. นายช่วยชีวิตฉัน 2 ครั้ง ในงานสวมหน้ากากหนนึง กับตอนนี้ Just My Luck (2006)
Planning to bash the old lady's head in? จะดักตีหัวคนแก่เหรอไง? The Orphanage (2007)
As long as I have fists I will bash you! ตราบใดที่ข้ามีกำปั้น ข้าจะตะบันเจ้า There Will Be Blood (2007)
I'm not going to tell you even if you bash my head in! I see. ข้าไม่บอก ไม่ว่าจะทรมานยังไง ! The Machine Girl (2008)
And not to bash on our cover, but I'd forgotten what it's like to be with someone who knows the real me. ไม่ต้องกังวลเรื่องของเรา แต่ผมอาจจะลืมแล้ว ไปว่ามันเป็นยังไง กับบางคนที่รู้จักตัวตนผมจริงๆ Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Stand right here and bash this for me, will ya? ยืนตรงนี้ และกระหน่ำมันที All in the Family (2008)
You bash your own fucking knee in! เธอฟาดเข่าตัวเอง All in the Family (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bashBasho was the greatest poet.
bashShe is not so much unsociable as bashful.
bashSince he's in show business he often goofs around in a showy way, but once in a while he has these bashful mannerisms that are really cute.
bashThe boy is bashful and doesn't talk much.
bashThe robber bashed her head in.
bashThis is a very famous Haiku poem by Basho.
bashWhat a gorgeous bash!

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ขี้อาย(adj) bashful, See also: shy, coy, shamefaced, Syn. เขินอาย, เหนียมอาย, Ant. กล้า, Example: ผู้หญิงตะวันออกมีนิสัยขี้อายกว่าผู้หญิงตะวันตก, Thai Definition: ที่ไม่กล้าทำเพราะรู้สึกกระดาก
มิดเมี้ยน(adv) bashfully, See also: coyly, Syn. กระมิดกระเมี้ยน, Ant. แสดง, Example: นักแสดงต้องแอบทำบางอย่างอย่างมิดเมี้ยน เพราะไม่อยากเป็นข่าว, Thai Definition: แสดงอาการซ่อนอายลับๆ ล่อๆ
มิดเมี้ยน(adv) bashfully, See also: coyly, Syn. กระมิดกระเมี้ยน, Ant. แสดง, Example: นักแสดงต้องแอบทำบางอย่างอย่างมิดเมี้ยน เพราะไม่อยากเป็นข่าว, Thai Definition: แสดงอาการซ่อนอายลับๆ ล่อๆ
เอียงอาย(adj) shy, See also: bashful, diffident, modest, coy, demure, Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน, Example: เด็กสาวนั่งส่งเสียงหวานใส ครวญเพลงคลอเคล้ากับระนาดเอกด้วยท่าทีเอียงอาย, Thai Definition: แสดงท่าขวยเขินโดยก้มหน้าน้อยๆ
เอียงอาย(adv) shyly, See also: bashful, diffidently, modestly, coyly, demurely, Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน, Example: เธอหลบสายตาของคนที่เดินผ่านไปอย่างเอียงอาย, Thai Definition: แสดงท่าขวยเขินโดยก้มหน้าน้อยๆ
ตุ้งติ้ง(adv) coyly, See also: bashfully, coquettishly, Syn. ดีดดิ้น, กระตุ้งกระติ้ง, ดุ้งดิ้ง, กระชดกระช้อย, ตุ๊กติ๊ก, Example: ในภาวะงานศพเศร้าโศกไม่ใช่เวลาที่จะมาห้อยดอกไม้ ทำท่าตุ้งติ้ง ทำสวย ทำสนุก, Thai Definition: มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย
ม้วนต้วน(v) bashful, Syn. อาย, เอียงอาย, เขินอาย, Example: เธอถูกกระเซ้าเย้าแหย่จนม้วนต้วนไปเลย, Thai Definition: แสดงท่าทางเอียงอาย
กะเรี่ยกะราด(adv) shyly, See also: bashfully, Example: เขายิ้มกะเรี่ยกะราด, Thai Definition: ยิ้มอย่างเหนียมอาย
ความประหม่า(n) bashfulness, See also: awkwardness, nervousness, demureness, coyness, modesty, abashment, shyness, Syn. ความเขินอาย, ความขวยเขิน, ความอาย, ความกระดากอาย, Example: หญิงสาวเกิดความประหม่าเมื่อเห็นหน้าชายหนุ่ม
เหนียม(adv) shyly, See also: bashfully, timidly, embarrassingly, Syn. เขิน, ขวยเขิน, Example: เขายิ้มเหนียมๆ มาทางฉันอยู่บ่อยๆ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาย[āi] (v) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed  FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[āi] (adj) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed  FR: timide ; gêné ; embarrassé
ชมดชม้อย[chamotchamøi] (v) EN: coy ; shy ; bashful  FR: faire les yeux doux
เอียงอาย[īeng-āi] (v) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure
เอียงอาย[īeng-āi] (adj) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure  FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[īeng-āi] (adv) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely  FR: timidement ; modestement ; sagement
กะเรี่ยกะราด[karīakarāt] (adv) EN: shyly ; bashfully
ขี้อาย[khī-āi] (adj) EN: shy ; timid ; shamefaced ; bashful  FR: timide ; pudique ; intimidé ; timoré ; honteux
ขวย[khūay] (v) EN: be embarrassed ; be abashed ; be fazed
ความอาย[khwām āi] (n) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness  FR: timidité [ f ] ; embarras [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
BASH B AE1 SH
BASHA B AA1 SH AH0
BASHIR B AH0 SH IH1 R
BASHES B AE1 SH IH0 Z
BASHOR B AE1 SH ER0
BASHER B AE1 SH ER0
BASHED B AE1 SH T
BASHAW B AH0 SH AO1
BASHAR B AH0 SH AA1 R
BASHAM B AE1 SH AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary
bash (v) bˈæʃ (b a1 sh)
bashed (v) bˈæʃt (b a1 sh t)
bashes (v) bˈæʃɪz (b a1 sh i z)
bashful (j) bˈæʃful (b a1 sh f u l)
bashing (v) bˈæʃɪŋ (b a1 sh i ng)
bashfully (a) bˈæʃfuliː (b a1 sh f u l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[sào, ㄙㄠˋ, ] bashfulness, #44,763 [Add to Longdo]
巴希尔[Bā xī ěr, ㄅㄚ ㄒㄧ ㄦˇ, / ] Bashir (President al-Bashir of the Sudan), #66,430 [Add to Longdo]
巴士海峡[Bā shì hǎi xiá, ㄅㄚ ㄕˋ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] Bashi channel across south Taiwan, #109,102 [Add to Longdo]
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, ] bashful, #211,458 [Add to Longdo]
[qú, ㄑㄩˊ, ] bashful; ashamed [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
場所[ばしょ, basho] TH: สถานที่  EN: place

DING DE-EN Dictionary
Fete { f }; Party { f }bash [ coll. ] [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful [Add to Longdo]
しばしば[shibashiba] (vs, adv) (on-mim) blinking repeatedly [Add to Longdo]
しばしば目[しばしばめ, shibashibame] (exp) blinking away tears; blinking tear filled eyes [Add to Longdo]
すばしこい;すばしっこい[subashikoi ; subashikkoi] (adj-i) nimble; smart; quick [Add to Longdo]
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
せせり箸;挵り箸(oK)[せせりばし, seseribashi] (n) poking one's food around using one's chopsticks; playing with one's food with one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
その場しのぎ;その場凌ぎ;其の場凌ぎ[そのばしのぎ, sonobashinogi] (n, adj-no) stopgap; makeshift; temporary measure [Add to Longdo]
ばしっと[bashitto] (adv) (on-mim) whack; smack [Add to Longdo]
ばしばし[bashibashi] (adv, adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely [Add to Longdo]
もじもじ;モジモジ[mojimoji ; mojimoji] (adv, vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
プライバシ[ぷらいばし, puraibashi] privacy [Add to Longdo]
プライバシ保護[ぷらいばしほご, puraibashihogo] privacy protection [Add to Longdo]
記憶場所[きおくばしょ, kiokubasho] location [Add to Longdo]
作業場所節[さぎょうばしょせつ, sagyoubashosetsu] working-storage section [Add to Longdo]
束指標[たばしひょう, tabashihyou] bundle index [Add to Longdo]
バッシュ[ばっしゅ, basshu] bash [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
場所[ばしょ, basho] Platz, Stelle, Ort [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0996 seconds, cache age: 15.34 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม