ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calabash

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calabash-, *calabash*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calabash(n) พืชชนิดหนึ่งผลมีเปลือกแข็งหนาใช้เป็นภาชนะใส่น้ำได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calabashn. พืชน้ำเต้า, น้ำเต้าต้นน้ำเต้า

English-Thai: Nontri Dictionary
calabash(n) น้ำเต้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตีนเป็ดฝรั่ง[tīnpet farang] (n, exp) EN: Cruz, Gourd tree ; Mexican calabash ; Morra ; Tecomate

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calabash (n) kˈæləbæʃ (k a1 l @ b a sh)
calabashes (n) kˈæləbæʃɪz (k a1 l @ b a sh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lí, ㄌㄧˊ, ] calabash #26,220 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
青瓢箪[あおびょうたん, aobyoutan] (n) green calabash; weakling [Add to Longdo]
瓢箪[ひょうたん;ヒョウタン, hyoutan ; hyoutan] (n) (uk) gourd; calabash (Lagenaria siceraria var. gourda) [Add to Longdo]
葫蘆;胡蘆;胡盧[ころ, koro] (n) (obsc) (See 夕顔) calabash (Lagenaria siceraria) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calabash \Cal"a*bash\ (k[a^]l"[.a]*b[a^]sh), n. [Sp. calabaza,
   or Pg. calaba[,c]a, caba[,c]a (cf. F. Calebasse), lit., a dry
   gourd, fr. Ar. qar', fem., a kind of gourd + aibas dry.]
   1. The common gourd (plant or fruit).
    [1913 Webster]
 
   2. The fruit of the calabash tree.
    [1913 Webster]
 
   3. A water dipper, bottle, bascket, or other utensil, made
    from the dry shell of a calabash or gourd.
    [1913 Webster]
 
   {Calabash tree}. (Bot.), a tree of tropical America
    ({Crescentia cujete}), producing a large gourdlike fruit,
    containing a purgative pulp. Its hard shell, after the
    removal of the pulp, is used for cups, bottles, etc. The
    {African calabash tree} is the baobab.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calabash
   n 1: round gourd of the calabash tree
   2: tropical American evergreen that produces large round gourds
     [syn: {calabash}, {calabash tree}, {Crescentia cujete}]
   3: Old World climbing plant with hard-shelled bottle-shaped
     gourds as fruits [syn: {bottle gourd}, {calabash}, {Lagenaria
     siceraria}]
   4: bottle made from the dried shell of a bottle gourd [syn:
     {gourd}, {calabash}]
   5: a pipe for smoking; has a curved stem and a large bowl made
     from a calabash gourd [syn: {calabash}, {calabash pipe}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top