-felon- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


60 ผลลัพธ์ สำหรับ felon
ภาษา
/F EH1 L AH0 N/
หรือค้นหา: -felon-, *felon*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
felon(n) อาชญากร, See also: คนร้าย, ผู้กระทำผิด, Syn. criminal, outlaw
felony(n) อาชญากรรม, See also: การฆาตกรรม, การข่มขืนกระทำชำเรา, การกระทำผิด, Syn. crime, misdeed, misbehavior, Ant. good, virtue
felonry(n) กลุ่มผู้กระทำความผิดทางอาญา, See also: กลุ่มอาชญากร
felonious(adj) เกี่ยวกับความชั่วร้าย, See also: เกี่ยวกับอาชญากรรมที่รุนแรง, Syn. illegal, criminal, Ant. lawful, legal

Hope Dictionary
felon(เฟล'เลิน) n. ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรง, คนชั่วช้า., ฝีตะมอย, ฝีที่ปลายนิ้ว adj. ร้ายกาจ, โหดร้าย, ทรยศ, Syn. criminal, culprit
felonious(ฟะโล'เนียส) adj. เกี่ยวกับความผิดอาญาร้ายแรง, ร้ายกาจ, โหดร้าย, ชั่วช้า, See also: feloniously adv. feloniousness n., Syn. malicious, wicked
felonry(เฟล'เลินรี) n. ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรงทั้งหลาย
felony(เฟล'เลินนี) n. ความผิดอาญาร้ายแรง (เช่นฆาตกรรม-วางเพลิง-ข่มขืนกระทำ ชำเรา)
lifelong(ไลฟฺ'ลอง) adj. ตลอดชีวิต, ชั่วชีวิต

Nontri Dictionary
felon(adj) ชั่วร้าย, ร้ายกาจ, เลว, โหดร้าย, ร้ายแรง
felon(n) ผู้กระทำผิดกฎหมาย, ผู้ทำผิดทางอาญา, คนชั่วร้าย
felonious(adj) เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, ร้ายกาจ, เกี่ยวกับความผิดทางอาญา
felony(n) อาชญากรรม, ความผิดทางอาญา
lifelong(adj) ตลอดชีวิต, ตลอดชีพ, ชั่วชีวิต

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
felon; whitlowตะมอย [ มีความหมายเหมือนกับ abscess, pulp; abscess, pulpal ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Felonปลายนิ้ว, ตะมอย [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The guy's a multiple felon by his own admission. ไอบ้านั่นก็เลยก่ออาชญากรรม/โดยใช้สิทธิของตัวเอง American History X (1998)
Someone has seen family members of the felon entering this house Someone has seen family members of the felon entering this house The Great Jang-Geum (2003)
You got in the face of a drug dealer before the police had arri-- you got in the face of a known felon while his 1-year-old child was still in the room? เธอเจอพ่อค้ายาก่อนที่ตำรวจจะมา เธอเจอหน้าคนที่ทำผิดอย่างร้ายแรงที่รู้อยู่แล้ว ขณะที่เขาแค่ขวบเดียวต้องมานอนแน่นิ่งอยู่ในห้องนี้ Love/Addiction (2007)
With felons in the criminal database, all reported missing. ข้อมูลผู้กระทำผิดคดีร้ายแรงแล้ว ทุกคนถูกแจ้งว่าหายตัวไปทั้งสิ้น There's Something About Harry (2007)
This man is a felon with a body count. He brought it on himself. หมอนี่ฆ่าคนตายหลายศพ เขารนหาที่เอง There's Something About Harry (2007)
YES, AND I'M A CONVICTED FELON STILL ON PROBATION. ใช่ ชั้นเคยติดคุกมาก่อนและก็ยังอยู่ในช่วงรอลงอาญา Mother Said (2008)
I-i'm a felon who can't hold on to a job. ตอนนี้ผมเป็นไอ้ขี้คุกไม่มีงานทำ Back in Business (2008)
Hardened felons called me "Mister." พวกคนชั่วร้ายกาจยังเรียกผมว่าคุณ Cowboys and Indians (2009)
Fortunately, you, like felons and children, don't get a vote. โชคดีนะ. นายน่าจะเป็นลูกเขาซะเลย อย่าให้ต้องโหวตน่า Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Consorting with a known felon is a parole violation. คบค้ากับอาชญากรเป็นการฝ่าฝืนทัณฑ์บน Boom Crunch (2009)
Officer, would you please arrest these young felons right now เจ้าหน้าที่ ช่วยจับกุมเด็กที่ทำผิดพวกนี้ด้วยเดี่ยวนี้เลย Hotel for Dogs (2009)
We got a fingerprint hit from Carver's office on a longtime felon named Clifford Stuckey. เราได้รอยนิ้วมือจากที่ทำงานของคาร์เวอร์ ของอาชญากรสมัยก่อน ที่ชื่อคลิฟฟอร์ด สตั๊คกี้ Under the Gun (2010)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อาชญากร(n) criminal, See also: felon, offender, crook, malefactor, Syn. ผู้ร้าย, ผู้กระทำผิดกฎหมาย, Example: บุคคลที่มีบุคลิกภาพ ฉุนเฉียว ดุเดือด อาจจะหาทางออกด้วยการเกเร และเป็นอาชญากร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ก่ออาชญากรรม, ผู้กระทำความผิดที่เป็นคดีอาญา

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาชญากรรม[ātyākam = ātchayākam] (n) EN: crime ; penal offense ; felony  FR: crime [ m ] ; forfait [ m ]
พยายามตลอดชีวิต[phayāyām taløt chīwit] (v, exp) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle  FR: lutter toute la vie durant
ผู้ร้าย[phūrāi] (n) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain  FR: criminel [ m ] ; délinquant [ m ] ; malfaiteur [ m ] ; bandit [ m ] ; vaurien [ m ] (vx)
ตลอดชีพ[taløt chīp] (adv) EN: lifelong ; through one's life ; in one's whole life ; all one's life ; at vitam  FR: toute la vie
ตะมอย[tamøi] (n) EN: whitlow ; felon  FR: panaris [ m ]
ต่อสู้ไปตลอดชีวิต[tøsū pai taløt chīwit] (v, exp) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle

CMU Pronouncing Dictionary
felon
felons
felony
felonies
felonious

Oxford Advanced Learners Dictionary
felon
felons
felony
felonies
felonious

DING DE-EN Dictionary
Schwerverbrecher { m } | Schwerverbrecher { pl }felon | felons [Add to Longdo]
Verbrecher { m } | Verbrecher { pl }felon | felons [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
一生不犯[いっしょうふぼん, isshoufubon] (n) (strict) observance of the Buddhist precept of lifelong celibacy [Add to Longdo]
終生;終世[しゅうせい, shuusei] (n-adv, n-t) all one's life; lifelong [Add to Longdo]
重罪[じゅうざい, juuzai] (n, adj-no) felony; serious crime [Add to Longdo]
重大犯罪[じゅうだいはんざい, juudaihanzai] (n) (See 重犯) serious crime; felony [Add to Longdo]
重犯[じゅうはん;じゅうぼん;ちょうはん, juuhan ; juubon ; chouhan] (n, vs) (1) felony; major offence; (2) felon; old offender [Add to Longdo]
重犯罪[じゅうはんざい, juuhanzai] (n) felony; serious crime [Add to Longdo]
生き別れ[いきわかれ, ikiwakare] (n) lifelong separation [Add to Longdo]
生涯学習[しょうがいがくしゅう, shougaigakushuu] (n) lifelong learning [Add to Longdo]
生涯教育[しょうがいきょういく, shougaikyouiku] (n) lifelong education; continuing education; further education; (P) [Add to Longdo]
生別[せいべつ, seibetsu] (n, vs) lifelong separation [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0308 seconds, cache age: 4.197 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม