ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embellishment

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embellishment-, *embellishment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embellishment(n) การตกแต่ง, See also: การประดับประดา, Syn. adornment, decoration, ornament
embellishment(n) เครื่องตกแต่ง, See also: เครื่องประดับ, Syn. ornament

English-Thai: Nontri Dictionary
embellishment(n) การทำให้งาม, การประดับ, การแต่งเติม, การเสริมแต่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The family-tree thing, anyway. The queen thing was a Doug Reed embellishment.เรื่องต้นไม้ครอบครัวนี่ เรื่องราชินี เรื่องที่ดัก รีด กุขึ้นมา Hope Springs (2003)
Write it all down, just the truth, no rhymes. No embellishments, no adjectives.เขียนลงไปให้หมด เอาแค่เรื่องจริง ไม่ต้องเติมแต่ง Atonement (2007)
- I did embellish a little bit, it is fiction.-ฉันแต่งให้ออกแนวนิยายนิดๆ Shelter (2007)
Memories can be embellished or denied.ความทรงจำถ้าเราไม่อยากจำก็ลืมมันซะ The Last Days of Disco Stick (2009)
Well, I may have embellished about that.บางที ผมอาจจะใส่ไข่ให้มันน่าสนใจนิดหน่อย As You Were (2010)
Embellishers.เครื่องประดับนี้ The Mentalists (2011)
So I embellished a little bit.ฉันก็แค่แต่งเรื่องนิดหน่อย Touched by an 'A'-ngel (2011)
I thought it was chock-full of embellishments.I thought it was chock-full of embellishments. Charade (2011)
The embellished robes of a praetor not yet to wrinkle, and yet he speaks of war and laurels.อาภรณ์ประดับของ praetor ยังไม่ได้ไปริ้วรอย และเขายังพูดถึงสงครามและเกียรติยศ Fugitivus (2012)
Well, man, I embellished, you know?เอ่อ ฉันแก้ไขแบบ Odd Thomas (2013)
Embellished deplorably in the 19th century.น่าเสียดายที่ตกแต่งไว้ในศตวรรษที่สิบเก้า The Best Offer (2013)
Well, all good stories deserve embellishment.แต่ถ้าเจ้ากลับมาได้ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อลังการ(n) embellishment, See also: adornment, decoration, ornamentation, Syn. การตกแต่ง, การประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องประดับ[khreūang pradap] (n) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory  FR: décoration [ f ] ; ornement [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
embellishment

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embellishment
embellishments

WordNet (3.0)
embellishment(n) elaboration of an interpretation by the use of decorative (sometimes fictitious) detail, Syn. embroidery
embellishment(n) a superfluous ornament
ornamentation(n) the act of adding extraneous decorations to something, Syn. embellishment

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Embellishment

n. [ Cf. F. embellissement. ] 1. The act of adorning, or the state of being adorned; adornment. [ 1913 Webster ]

In the selection of their ground, as well as in the embellishment of it. Prescott. [ 1913 Webster ]

2. That which adds beauty or elegance; ornament; decoration; as, pictorial embellishments. [ 1913 Webster ]

The graces and embellishments of the exterior man. I. Taylor. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschönerung { f }; Verzierung { f } | Verschönerungen { pl }embellishment | embellishmentse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
妻(P);夫;具[つま, tsuma] (n) (1) (妻, 夫 only) (usu. 妻) wife; (2) (妻, 夫 only) (arch) dear (formerly used by romantically linked men and women to refer to one another); (3) (uk) garnish (esp. one served with sashimi); (4) (uk) embellishment; (P) #991 [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n, vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) { ling } modification; qualification #17,351 [Add to Longdo]
小節[しょうせつ, shousetsu] (n) (1) undulating melodic ornamentation or embellishment, esp. in folk and popular songs; (2) unit of timber measurement #19,194 [Add to Longdo]
尾鰭;尾ひれ[おひれ, ohire] (n) (1) tail and fins; (2) embellishment (of a story, rumor, etc.); exaggeration [Add to Longdo]
粉飾[ふんしょく, funshoku] (n, vs) makeup; toilet; embellishment; (P) [Add to Longdo]
文飾[ぶんしょく, bunshoku] (n, vs) literary embellishments [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top