ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disablements

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disablements-, *disablements*, disablement
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา disablements มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *disablements*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanent disablementทุพพลภาพถาวร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial disablementทุพพลภาพบางส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disablement benefitผลประโยชน์เพื่อทุพพลภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporary disablementทุพพลภาพชั่วคราว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
total disablementทุพพลภาพสิ้นเชิง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
war disablement pensionบำนาญเหตุทุพพลภาพจากสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disablement (n) dˈɪsˈɛɪblmənt (d i1 s ei1 b l m @ n t)
disablements (n) dˈɪsˈɛɪblmənts (d i1 s ei1 b l m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Invalidenrente {f}disablement pension; disability pension [Add to Longdo]
Invalidenrente {f}disablement benefit [Add to Longdo]
Invalidität {f}; Arbeitsunfähigkeit {f}disablement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
廃疾[はいしつ, haishitsu] (n,adj-no) disablement; disability [Add to Longdo]
癈疾[はいしつ, haishitsu] (n) disablement [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top