ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

analogous

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -analogous-, *analogous*, analogou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analogous(adj) ที่คล้ายกัน, See also: คล้าย, คล้ายคลึง, Syn. comparable, like, similar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analogous(อะแนล' โลเกิส) adj. เหมือนกัน, คล้ายคลึงกัน, อุปมาเหมือน. -analogousness n., Syn. akin, Ant. unlike

English-Thai: Nontri Dictionary
analogous(adj) คล้ายคลึง, เหมือนกัน, อุปมาเหมือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
analogous-กำเนิดต่างกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
analogous(adj) similar or equivalent in some respects though otherwise dissimilar, Syn. correspondent
analogous(adj) corresponding in function but not in evolutionary origin, Ant. homologous, heterologous
analogously(adv) in an analogous manner

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Analogous

a. [ L. analogous, Gr. &unr_; according to a due ratio, proportionate; &unr_; + &unr_; ratio, proportion. See Logic. ] Having analogy; corresponding to something else; bearing some resemblance or proportion; -- often followed by to. [ 1913 Webster ]

Analogous tendencies in arts and manners. De Quincey. [ 1913 Webster ]

Decay of public spirit, which may be considered analogous to natural death. J. H. Newman. [ 1913 Webster ]


nalogous pole (Pyroelect.), that pole of a crystal which becomes positively electrified when heated.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Correspondent; similar; like. [ 1913 Webster ]

-- A*nal"o gous*ly, adv. -- A*nal"o*gous*ness, n. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Interesting analogy.การเปรียบเทียบที่น่าสนใจ Contact (1997)
Good analogy!เปรียบได้ดีนี่! Everybody Has a Little Secret (2004)
A high-tech cyborg wearing an analog watch. Well, look at that.ว้าว ดูนั่นสิ หุ่นยนต์ไฮเทคใส่นาฬิกาไขลาน Appleseed Ex Machina (2007)
ok, friends, the video on this film is analog.เอาล่ะพวก, วิดีโอที่เราเห็นมันเป็นอนาล็อก. The Big Wheel (2009)
He went with a more colorful nutcracking analogy.เขาพูดเปรียบเปรยคล้ายกับการทำให้ถั่วแตกน่ะ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
Dr. Manhattan, as you know the Doomsday Clock is a symbolic clock face analogizing humankind's proximity to extinction midnight representing the threat of nuclear war.ดร.แมนฮัดตัน อย่างที่คุณรู้ ...นาฬิกาวันสิ้นโลก เป็นนาฬิกาที่สมมุติขึ้น... ...เพื่อสื่อถึงความเข้มข้น ของวิกฤตสิ้นสูญของมนุษยชาติ... Watchmen (2009)
- That's a good analogy.-เปรียบเทียบได้เห็นภาพเลย The Social Network (2010)
This phone is digital, not analog.นี่เป็นโทรศัพท์แบบดิจิตอล ไม่ใช่อนาล็อก Peter (2010)
If you'd like to listen to the cosmos, take an old-fashioned radio like this, an analog radio, and tune the radio between stations.จิลล์ ทาเทอ เป็นนักล่า มนุษย์ต่างดาวหัวหน้า เซที ของ หากคุณต้องการที่จะฟังจักรวาล Are We Alone? (2010)
And this is analogous to a real black hole, where light waves cannot escape due to the strong gravitation.ขณะที่พวกเขาทำเพื่อ ให้ญาติของจักรวาล ถ้าทฤษฎีฮอว์คิงเกี่ยวกับ หลุมดำที่ถูกต้อง The Riddle of Black Holes (2010)
Whenever I make analogies about physics, it always seems that they have something to do with plumbing.การประดิษฐ์ของทฤษฎีสตริง, ซึ่งมีจำนวนมากจะ ทำอย่างไรกับหลอด บางคนก็บอกว่า The Riddle of Black Holes (2010)
The analogy that I've used over and over about black holes is water going down a drain.คงจะนี้รับสัสคายน์ช่างประปา เสน่ห์เลียวนาร์ดสัสคายน์ที่มีหลุมดำ เริ่ม 30 ปีที่ผ่านมา The Riddle of Black Holes (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
analogousThe human heart is analogous to a pump.
analogousYour situation is analogous to mine.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้าย ๆ[khlāi-khlāi] (v) EN: resemble ; look like ; like ; analogous ; similar to

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
analogous

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
analogous
analogously

Japanese-English: EDICT Dictionary
類似[るいじ, ruiji] (n, adj-no) (1) resemblance; similarity; analogous; quasi; (vs) (2) to resemble; to be similar; to be alike; (P) #3,232 [Add to Longdo]
アームウォマー[a-muuoma-] (n) arm warmer; knitted sleeve, analogous to a leg warmer [Add to Longdo]
相似器官[そうじきかん, soujikikan] (n) analogous organ [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top