ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heterologous

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heterologous-, *heterologous*, heterologou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heterologousadj. ซึ่งมีแหล่งกำเนิดต่างกัน, ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่ต่างกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heterologous graft; graft, heteroplastic; heterograft; xenograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heterologous serum๑. เซรุ่มสัตว์ต่างพันธุ์ [ มีความหมายเหมือนกับ serum, foreign ]๒. เซรุ่มเชื้อต่างพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異種[いしゅ, ishu] (adj-na, n, adj-no) different kind (species, variety); heterologous; heterogenous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heterologous \Het`er*ol"o*gous\, a. [Hetero- + Gr. ?
   proportion.]
   Characterized by heterology; consisting of different
   elements, or of like elements in different proportions;
   different; -- opposed to homologous; as, heterologous organs.
   [1913 Webster]
 
   {Heterologous stimulus}. (Physiol.) See under {Stimulus}.
 
   {Heterologous tumor} (Med.), a tumor differing in structure
    from the normal tissues of the body.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heterologous
   adj 1: not corresponding in structure or evolutionary origin
       [syn: {heterologous}, {heterologic}, {heterological}]
       [ant: {analogous}, {homologous}]
   2: derived from organisms of a different but related species; "a
     heterologous graft" [ant: {autologous}, {homologous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top