ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-particularly-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -particularly-, *particularly*, particular
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
particularly(adv) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, See also: โดยเจาะจง, Syn. especially, principally, Ant. unspecifically

English-Thai: Nontri Dictionary
particularly(adv) โดยเฉพาะ, อย่างเป็นพิเศษ, อย่างเจาะจง

WordNet (3.0)
particularly(adv) to a distinctly greater extent or degree than is common, Syn. peculiarly, especially, specially
particularly(adv) specifically or especially distinguished from others, Syn. in particular
peculiarly(adv) uniquely or characteristically; ; ; - John Knowles, Syn. particularly

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Particularly

adv. 1. In a particular manner; expressly; with a specific reference or interest; in particular; distinctly. [ 1913 Webster ]

2. In an especial manner; especially; in a high degree; as, a particularly fortunate man; a particularly bad failure. [ 1913 Webster ]

The exact propriety of Virgil I particularly regarded as a great part of his character. Dryden. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I'm in a particularly vulnerable stage in my life right now...ตอนนี้จิตใจผมยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัว Junior (1994)
You strike me as a particularly icy and remorseless man, Mr. Dufresne.คุณตีฉันเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำแข็งและไร้ความปราณีคนนาย Dufresne The Shawshank Redemption (1994)
You see, one day, after a not particularly arduous or expensive skirmish, they were all gathered round me...คุณจะเห็นวันหนึ่งหลังจากที่ ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลำบากหรือมีราคาแพงการต่อสู้ กัน พวกเขาทุกคนรวมตัวกันรอบ ฉัน How I Won the War (1967)
Am I? But I don't particularly dislike Jews.แต่ฉันไม่ชอบโดยเฉพาะ อย่างยิ่งชาวยิว How I Won the War (1967)
I'm particularly glad that these lovely children were here today to hear that speech.ผมดีใจที่ลูกหลาน... ...ได้มาฟังวาทะวันนี้ Blazing Saddles (1974)
But some of us, particularly me, would like to buy you a drink and shake your hand.แต่พวกเราบางคน โดยเฉพาะผม อยากเลี้ยงเหล้าคุณและจับมือคุณ Airplane! (1980)
Particularly your higher functions, just like Hal was disconnected.โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง กับคุณสูงขึ้น ฟังก์ชั่นเช่นเดียวกับฮาลถูกตัด 2010: The Year We Make Contact (1984)
So one night... when the baby had been particularly cruel to her... she called on the goblins for help.กระทั่งคืนหนึ่ง... เด็กนั่น ได้กระทำโหดร้ายต่อเธอ... เธอจึงขอความช่วยเหลือจากเหล่าปิศาจ Labyrinth (1986)
That's what would make it a particularly nice gesture on your part.ถึงจะยิ่งเป็นความใจดีของเธอที่จะให้สร้อยมา Labyrinth (1986)
I too was growing, particularly in intellect and I was amazed at how intelligent they seemed.ฉันก็เป็นที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสติปัญญา ... ... และฉันประหลาดใจที่ว่าพวกเขาดูเหมือนฉลาด Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I was now a member of a relatively new and particularly detested segment of society.ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมชั้นสูง Gattaca (1997)
In case you haven't heard, my sister's a particularly hideous breed of loser.ท่าทางนายคงไม่เคยได้ยินว่าพี่ฉันน่ะ บรรพบุรุษของพวกงี่เง่าเลยล่ะ 10 Things I Hate About You (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
particularlyAs an Englishman, he is particularly sensitive to the differences between English and American usage.
particularlyHe did well in all subjects, particularly mathematics.
particularlyHe is particularly kind to her.
particularlyHe particularly liked history.
particularlyHe's just a normal junior high school student, not particularly intelligent.
particularlyI am not particularly fond of Shaw's plays.
particularlyI don't particularly like her.
particularlyI don't particularly want to see the game.
particularlyI like all sorts of Asian foods, particularly Thai food.
particularlyI like music, particularly classical music.
particularlyI love Nara, particularly in the fall.
particularlyI'm not particularly keen on this kind of music.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นพิเศษ(adv) specially, See also: particularly, extraordinarily, Example: ขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตคอมพิวเตอร์ต้องใช้ความระมัดระวังและความพิถีพิถันเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง(adv) especially, See also: particularly, in particular, Syn. เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะ, Example: ประเทศฝรั่งเศสได้ประดิษฐ์เปียโนมาช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประดิษฐ์เปียโนให้เป็นเฟอร์นิเจอร์
เฉพาะเรื่อง(adv) particularly, See also: only, specifically, Example: การประชุมครั้งนี้อาจจะเป็นการพูดเจาะจงเฉพาะเรื่อง หรืออาจจะพูดกว้างๆ ก็ยังไม่ทราบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะ[chaphǿ] (adv) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just  FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เฉพาะราย[chaphǿ rāi] (adv) EN: individually ; specifically ; particularly
เฉพาะเรื่อง[chaphǿ reūang] (adv) EN: particularly ; only ; specifically
โดยเฉพาะ[dōi chaphǿ] (adv) EN: specially ; especially ; particularly ; specifically  FR: spécialement ; en particulier ; particulièrement ; ad hoc ; surtout
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง[dōi chaphǿ yāngying] (adv) EN: especially ; particularly ; in particular  FR: en particulier
เป็นพิเศษ[pen phisēt] (adv) EN: specially ; particularly ; extraordinarily  FR: exceptionnellement
พิเศษ[phisēt] (adv) EN: specially ; especially ; extraordinarily ; particularly  FR: spécialement ; particulièrement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
particularly
particularly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
particularly

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
insbesondere im Hinblick aufparticularly with regard to [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
特に[とくに, tokuni] (adv) particularly; especially; (P) #696 [Add to Longdo]
立て[だて, date] (suf) (1) particularly; especially; (2) indicates the number of horses or oxen drawing a carriage; indicates the number of oars on a boat; (3) indicates the number of movies, plays, etc. comprising a single program; indicates the number of items or methods used #2,980 [Add to Longdo]
別に[べつに, betsuni] (adv) (1) (not) particularly; nothing; (2) separately; apart; (P) #4,109 [Add to Longdo]
に限って[にかぎって, nikagitte] (exp) (particularly) when ... (often in phrases like "the bus just has to be on-time when we are late"); (only) for ...; if we are restricting the discussion to...; in the particular case of; (P) [Add to Longdo]
ほいほい[hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
ギャル文字[ギャルもじ, gyaru moji] (n) obfuscated style of Japanese text, used particularly by young women in keitai emails [Add to Longdo]
シーフ[shi-fu] (n) thief (particularly in RPG games) [Add to Longdo]
フル装備[フルそうび, furu soubi] (n) fully equipped (particularly with reference to cars) [Add to Longdo]
モテ髪[モテがみ, mote gami] (n) fashionable hairstyle, particularly to attract members of the opposite sex [Add to Longdo]
荷解き;荷ほどき[にほどき, nihodoki] (n, vs) (See 荷造り) unpacking luggage (particularly wrt moving house) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top