ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ontogeny-

AA0 N T AA1 JH AH0 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ontogeny, *ontogeny*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ontogenyพัฒนาการของพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ontogenyOntogeny recapitulates phylogeny.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ONTOGENY AA0 N T AA1 JH AH0 N IY0

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ontogenesis \On`to*gen"e*sis\, Ontogeny \On*tog"e*ny\, n. [See
   {Ontology}, and {Genesis}.] (Biol.)
   The history of the individual development of an organism; the
   sequence of events involved in the development of an
   organism; the history of the evolution of the germ; the
   development of an individual organism, -- in distinction from
   {phylogeny}, or evolution of the tribe. Called also
   {henogenesis}, {henogeny}.
 
   Syn: growth, growing, maturation, development.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ontogeny
   n 1: (biology) the process of an individual organism growing
      organically; a purely biological unfolding of events
      involved in an organism changing gradually from a simple to
      a more complex level; "he proposed an indicator of osseous
      development in children" [syn: {growth}, {growing},
      {maturation}, {development}, {ontogeny}, {ontogenesis}]
      [ant: {nondevelopment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-ontogeny ( AA0 N T AA1 JH AH0 N IY0)-

 


  

 
ontogeny
 • (ออนทอจ'จีนี) n. การพัฒนาเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต [Hope]
 • /AA0 N T AA1 JH AH0 N IY0/ [CMU]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top