ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สารบาญ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สารบาญ-, *สารบาญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารบาญ[N] table of contents, See also: content, Syn. สารบัญ, Example: รายงานวิชาการต้องมีสารบาญเสมอ เพื่อความสะดวกแก่ผู้อ่าน, Thai definition: รายชื่อเรื่อง, บัญชีเรื่องต่างๆ
สารบาญชี[N] conscription, Thai definition: การจัดวิธีเกณฑ์คนเข้ารับราชการฝ่ายทหารและพลเรือนในสมัยโบราณตั้งเป็นกรม เรียกว่า กรมพระสุรัสวดี คือ สัสดี ปัจจุบันนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สารบาญชี(สาระ-) น. ทะเบียนรายชื่อไพร่บ้านพลเมือง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทะเบียนหางว่าว, ทะเบียนสัตว์ ได้แก่ ช้าง ม้า โค กระบือ, ทะเบียนไร่นา, ทะเบียนบ้านเรือน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Table of contentสารบาญ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Table of illustrationสารบาญภาพ [เทคโนโลยีการศึกษา]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สารบาญ[n.] (sārabān) EN: table of contents ; contents ; index   FR: table des matières [f] ; sommaire [m] ; index [m]
สารบาญชี[n.] (sārabānchī) EN: conscription   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
table of contents[N] สารบัญ, See also: สารบาญ, บัญชีเรื่อง, Syn. catalog, list, table

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
list(ลิสทฺ) n.,v. (ลง) รายการ,รายชื่อ,บัญชีรายชื่อ,สารบาญ,รายชื่อหลักทรัพย์.

English-Thai: Nontri Dictionary
list(n) บัญชีรายชื่อ,รายการ,สารบาญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top