ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ภูธร

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภูธร-, *ภูธร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูธร 1[N] king, See also: monarch, Syn. พระราชา, กษัตริย์, พระเจ้าแผ่นดิน, ผู้ทรงแผ่นดิน, Notes: (สันสกฤต)
ภูธร 2[N] mountain, Syn. ภูเขา, Count unit: ลูก, Notes: (สันสกฤต)
ภูธร 3[ADJ] local, Example: เขาเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยภูธรแห่งหนึ่ง, Thai definition: เกี่ยวกับที่อยู่นอกเขตเมืองหลวง
ภูธร 3[N] locality, Ant. ในกรุง, Example: เขาดั้นด้นมาจากภูธรเพื่อเข้ามาทำงานในเมืองหลวง, Thai definition: นอกเขตเมืองหลวง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภูธรน. พระราชา
ภูธรภูเขา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You might be Upper East Side blue blood, and I might be Florida bohemian, but at bottom, the Rhodes sisters are still badasses from the valley.เธออาจจะเป็นผู้ดีมีสกุล และฉันก็เป็นพวกโบฮีเมี่ยน แต่ท้ายที่สุด ลูกสาวของโร้ดส์ก็ยังเป็น พวกไม่เอาไหนสำหรับชาวภูธร The Kids Stay in the Picture (2011)

English-Thai: Nontri Dictionary
gendarme(n) ตำรวจภูธร
gendarmerie(n) กองตำรวจภูธร,ทหาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top