ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตกหล่น

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตกหล่น-, *ตกหล่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกหล่น[V] omit, See also: miss out, leave out, Syn. ตกหาย, หายไป, ขาดไป, Example: เขาเขียนหนังสือตกหล่นนับไม่ถ้วน, Thai definition: ขาดตกไปโดยไม่ตั้งใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตกหล่นก. ขาดตกไปโดยไม่ตั้งใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What your hopes and your dreams are that got lost along the way while I was thinking about myself.สิ่งที่คุณหวัง และสิ่งที่คุณฝันที่มันตกหล่นกลางทาง ตอนผมคิดถึงแต่ตัวเอง Don Juan DeMarco (1994)
A dozen other places.ยังมีอีกหลายแห่ง ซึ่งมันอาจตกหล่นอยู่ Titanic (1997)
One hopes that no more of Lord Voldemort's old school-things should find their way into innocent hands.หวังว่าจะไม่มีของ ของลอร์ด โวลเดอมอร์ ตกหล่นไปเข้ามือผู้บริสุทธิ์อีก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Don't miss anyone.อย่าให้มีใครตกหล่น Episode #1.43 (2006)
Got to make sure I see to their needs.ต้องให้มั่นใจว่าของที่พวกเค้าต้องการไม่ตกหล่น Interference (2007)
What you found here certainly falls under that category, wouldn't you say?สิ่งที่คุณพบ ตกหล่นแถวนี้ ซึ่งคุณจะบอกเรา ว่ามันคืออะไรใช่มั๊ย? Resurrection (2008)
Did you nick something?คุณทำอะไรตกหล่นไปหรือเปล่า Lucky Thirteen (2008)
- No details spared.- อย่าให้ตกหล่นแม้แต่นิด The Other Boleyn Girl (2008)
Celibate seeking crumbs. Spill.คนโสดมองหาคน ที่ยังตกหล่นจาก การสำรวจของคนอื่น A Night at the Bones Museum (2009)
Word on the street.ก็ข่าวมันตกหล่นมา Withdrawal (2010)
Maybe it was in the case when you brought it backบางทีมันอาจจะอยู่ในกระเป๋า ตอนที่นายเอากลับมาและตอนนี้... อาจจะตกหล่นอยู่ที่ไหนซักที่ A Study in Pink (2010)
If you drop anything, you pay for it! It's out of your wages!เฮ้ ถ้าเจ้าทำอะไรตกหล่น เจ้าต้องชดใช้นะ หักจากค่าจ้างของเจ้า Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตกหล่น[v.] (toklon) EN: be missing ; be overlooked ; spill out on/over ; fall out   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lose[VT] ทำหาย, See also: ตกหล่น, ตกหาย, Syn. mislay, Ant. find

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skip(สคิพ) vi.,vt.,n. (การ) กระโดด,กระโดดข้าม,กระโดดเชือก,เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว,หนีอย่างลับ ๆ ,ข้าม,ข้ามไป,สิ่งที่มองผ่านไป,สิ่งที่ตกหล่น,สิ่งที่กระโดดข้าม., Syn. jump,hop

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top