Search result for

ของเล่น

(30 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ของเล่น-, *ของเล่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของเล่น[N] toy, See also: plaything, Syn. ของเด็กเล่น, Example: เด็กๆ วิ่งกรูเข้าไปหาและร้องด้วยความตื่นเต้นดีใจที่เห็นแม่ซื้อของเล่นชนิดใหม่มาฝาก, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ของสำหรับเด็กเล่นเพื่อให้สนุกหรือเพลิดเพลิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ของเล่นน. ของสำหรับเด็กเล่นเพื่อให้สนุกหรือเพลิดเพลิน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electronic toysของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Toysของเล่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Those toys.ของเล่นพวกนี้ The Uncanny Valley (2010)
Real estate was just foreplay.ทรัพย์สมบัติก็แค่ของเล่น Chuck in Real Life (2008)
You and chuck have been toying with each other forever.เธอกับชัค มีของเล่นเล่นกันตลอดเวลา Pret-a-Poor-J (2008)
No toys.จากของเล่น Lucky Thirteen (2008)
Magic is not a toy for you to use or abuse as you see fit.เวทยืมนต์ของเธอไม่ใช่ของเล่นที่เธอจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะ หรือเอาไปใช้ตามอำเภอใจ Lancelot (2008)
Stop banging' that fork. It's used for eating, not for playin' with.เลิกเคาะช้อนนั่นได้แล้ว มันมีไว้ใช้กิน ไม่ใช่ของเล่น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And toys for tots.และให้ของเล่นเด็ก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Not to be confused with a chew toy.อย่าจำสับสนกับของเล่นล่ะ Marley & Me (2008)
Now finally, we do not allow Marley to get up on any piece of furniture... chew on anything except his toys.และอย่างสุดท้าย เราไม่อนุญาตให้มาร์ลีย์ -ขึ้นไปบนเฟอร์นิเจอร์ เพื่อไปแทะอะไรก็ตาม, ยกเว้นของเล่นของมัน Marley & Me (2008)
- Patrick? Honey, be careful with those toys.แพททริค ที่รัก ระวังของเล่นของหนู Marley & Me (2008)
It's not right to play with silly toys while people are away risking their lives for the Fatherland.มันไม่ถูกหรอกนะ ไปเล่นของเล่นงี่เง่าอย่างงั้น.. ในขณะที่คนอื่นๆ ต้องมาเสี่ยงชีวิตเพื่อประเทศของตัวเอง The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Hey, that's not a toy. It's got meaning to me.นี่ นั่นไม่ใช่ของเล่น มันมีความหมายกับฉัน The Happening (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของเล่น[n.] (khønglen) EN: toy ; plaything   FR: jouet [m] ; jeu [m] ; joujou [m] (enf.)
ของเล่นสัตว์เลี้ยง[n. exp.] (khønglen sat līeng) EN: pet toys   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plaything[N] ของเล่น, See also: เครื่องเล่น, Syn. toy
rattle[VI] ของเล่นเด็กที่เขย่ามีเสียงรัว, Syn. bauble, toy
toy[N] ของเล่น, Syn. miniature, diminutive, babylike

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gimmick(จิม'มิค) n. กลไก,กล,กลลับ,ของเล่นเล็ก ๆ น้อย ๆ ,เงื่อนงำ, See also: gimmicky adj. gimmickry n.
jack-in-the-boxn. กล่องของเล่นที่มีตุ๊กตาโผล่พรวดออกมาเมื่อเปิดกล่อง
toy(ทอย) n. ของเล่น,เครื่องเล่น,ของเด็กเล่น,สิ่งที่มีค่าเล็กน้อย,ของกระจอก,สัตว์ที่มีขนาดเล็ก,บุคคลร่างเตี้ย,สิ่งประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ ,การผ่อนคลายอารมณ์,การละเล่น,หมวกผู้หญิงสก๊อตแลนด์สมัยก่อนที่มีส่วนที่ยาวคลุมถึงไหล่. adj. ใช้เป็นของเล่น,เหมือนของเล่น. vi. เล่น

English-Thai: Nontri Dictionary
plaything(n) เครื่องเล่น,ของเล่น
toy(n) เครื่องเล่น,ของเล่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
玩具[おもちゃ, omocha] (n) ของเล่น

German-Thai: Longdo Dictionary
überreden(vt) |überredete, hat überredet| พูดจาหว่านล้อม เช่น Mein Kind hat mich dazu überredet, ihm ein Spielzeug zu kaufen. ลูกของผมหว่านล้อมให้ผมซื้อของเล่นให้เขา, See also: die Überedung
Spielzeug(n) |das, nur Sg.| เครื่องเล่น, ของเล่น
Spielzeug(n) |das, nur Sg.| ของเล่น (ของเด็กๆ) เช่น Er sammelt viel Kleingeld um Spielzeug zu kaufen. (เขาเก็บสะสมเหรียญไว้เป็นจำนวนมากเพื่อที่จะนำมาซื้อของเล่น); Elektronisches Spielzeug ist heutzutage etwas billiger als früher. (ปัจจุบันนี้เครื่องเล่นอิเล็คทรอนิกมีราคาถูกกว่าเมื่อก่อนมาก)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top